HELSENORGE

Informasjon til ansatte og studenter i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset er i normal drift. 

De fleste restriksjonene for ansatte er nå avsluttet. Flytskjema er tilbaketrukket, og følgende råd gjelder: 

 • ​Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer. Du bør bli hjemme til formen er god. ​​​
 • Munnbind anbefaler i alle pasientsituasjoner under 1 meter. 

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved korona 

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. 

Dersom ansatte som jobber ved sykehuset blir koronasmittet (påvist korona) og man mener at dette har sammenheng med jobbutførelse, så skal leder melde til NAV på vanlig måte som yrkesskade ellers. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.

Det er ikke krav om vedlegg til skademeldingene. I punktet om innsendingsmulighet må første valg - Én privatperson velges - som gjelder saker knyttet til enkeltpersoner. Du må ha fødselsnummer eller D-nummer til ansatt for å få opprettet skjema. Det er viktig at dette alternativet velges for at meldingen skal bli riktig mottatt og registrert i NAV. Det opprettes også en førsteside, som skal legges øverst i brevet.

I skjemaet skal det spesifiseres hvordan smitten har oppstått dersom årsak er kjent. I andre tilfeller, hvordan man antar at smitten er oppstått. NAV kan til støtte for vurderingen ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre.

En yrkessykdom må meldes så snart som mulig, men senest innen ett år etter at den ansatte ble klar over sykdommen.

NAV vil vurdere om det er en godkjent yrkesskade i hver enkelt sak

Hvis det senere oppstår senskader/komplikasjoner som man mener kan ha sammenheng med koronasmitten, skal det også meldes til KLP som en forsikringssak. Så lenge det er meldt til NAV innen fristen, så vil ikke kravet foreldes.

Hva skjer når NAV mottar meldingen? 

NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:

 • nærmere beskrivelse av skaden
 • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
 • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
 • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)

Når NAV har ferdigbehandlinget saken får du et vedtak i posten.

Lenke til skjema for yrkesskade NAV her. 

Prosedyre PR05297 (melding om skade på personell) i DocMap her. 

Prosedyre PR52177 (smittesporing) i DocMap her. ​

 

Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø 

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

 • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
 • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
 • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
 • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
 • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
 • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

 • Vest-Finnmark (Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Loppa og Honningsvåg)
  Frisk i Nord
  Telefon: 78 40 72 60 (hverdager kl. 0900-1500) 
  E-post: friskinord@friskinord.no
 • Midt-Finnmark (Alta, Kjøllefjord, Mehamn, Lakselv, Kautokeino og Karasjok)
  Hemis BHT
  Telefon: 480 00 846 (hverdager kl. 0900-1500)
  E-post: inga.siri@hemis.no
 • Øst-Finnmark (Kirkenes, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Vadsø)
  Sør-Varanger BHT
  Telefon: 941 68 979 (hverdager kl. 0800-1530)
  E-post: tove.karin.andersen@svbht.no

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020).  

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige.

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet disse rådene til helsepersonell og ledere.​

​Annen informasjon

​Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

 

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med personalavdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Linda Storhaug Andersen
Rådgiver 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Ta kontakt med webredaktør


Fant du det du lette etter?