HELSENORGE

Vaksinering av ansatte

Her finner du som ansatt informasjon om covid-19 vaksineringen i Finnmarkssykehuset.  

Bilde av koronavaksine i Hammerfest

Vaksinasjon av ansatte ved Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Vaksineringen av ansatte er nå ferdig. Ansatte som er delvis vaksinert eller uvaksinert og ønsker vaksine må ta kontakt med sin hjemkommune. 

Antall vaksinerte i Finnmarkssykehuset


Vaksinerte per juni 2021

Vaksinerte per juni 2021


Viktig å huske på dagen du skal vaksineres 

 • Du møter opp på det tidspunktet du har fått oppgitt fra din vaksinekoordinator.
 • Vaksinering foregår her:
  • Hammerfest: Poliklinikken i 1. etg
  • Kirkenes: Seremonirom ved ansattinngang
  • Alta: Oppmøte inne på klinikk Alta, du får beskjed om hvilket kontor du skal til. 
  • Karasjok: Spesialistlegesenteret
  • Tana: Tana helsesenter
 • Hold god avstand
 • Følg oppmerking/instrukser fra de som organiserer vaksineringen.
 • Alle ansatte som skal vaksineres må ha med ansatt-ID og egenerklæring. Har du ikke egenerklæring så får du denne før vaksinasjonen settes. 
 • Time til koronavaksinasjon skal prioriteres høyt. Dersom du av tungtveiende grunner ikke kan stille til vaksinasjonstimen du har fått tildelt, melder du fra til vaksinekoordinator som bytter timen internt i klinikken dersom det er mulig. Dersom du ikke ønsker å ta vaksinen oppfordres du til å melde fra til din vaksinekoordinator, som da kan finne en annen som kan få vaksinedosen.

Informasjon om vaksinene - effekt og birvirkninger

Bivirkningene som oppstår er for det meste det vi kaller reaktive bivirkninger. Det er den ønskede responsen fra immunforsvaret når det aktiveres for å utvikle immunitet mot viruset.

Vanlige bivirkninger

 • Smerter på injeksjonsstedet
 •  Lokal rødme/hevelse
 • Sykdomsfølelse
 • Trøtthet/uvelhet
 • Hodepine
 • Feber/frysninger
 • Muskelsmerter, leddsmerter

Noen kan få alvorlige allergiske reaksjoner, men dette er sjeldent. Det ser foreløpig ut som det er flere som får slik reaksjon enn ved for eksempel influensavaksine, men det er fremdeles sjeldent. Alle som får vaksine skal observeres i minst 20 minutter etter vaksinasjon for å se at det ikke oppstår alvorlige reaksjoner.

For Pfizervaksinen er bivirkningene størst etter 2. dose. AstraZeneca-vaksinen er foreløpig tatt ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge på grunn av få men alvorlige bivirkninger 1-2 uker etter vaksinasjon.

Det er anbefalt at man fordeler vaksinasjon av de ansatte i en enhet over flere dager, for å fordele eventuelt fravær relatert til bivirkninger. FHI har laget en egen sak om dette, den kan du lese her.

Hva bør du gjøre ved bivirkninger av vaksine?

Ved mistanke om alvorlige bivirkninger – ta kontakt med fastlege eller legevakt. 
Mindre alvorlige bivirkninger kan den ansatte selv melde inn via helsenorge.no. 

Hvordan skal du forholde deg til sykdom i dagene etter vaksinasjon?

 • Hvis du får hoste, sår hals, rennende nese, tungpust eller tap av smak/luktesans: Test deg for koronavirus så snart som mulig
 • Hvis du får feber, tretthet, hodepine, muskelsmerter eller leddsmerter, og symptomene varer over 48 timer: Test deg for koronavirus.
 • Ved uventede eller alvorlige symptomer - ta kontakt med legevakt eller fastlege. Ved akutte tilfeller ring 113. 

Hvor finner jeg mer informasjon?

FHI - Koronavaksinasjonsprogrammet

Spørsmål og svar 

Hva gjør jeg hvis jeg vil bytte vaksinasjonstidspunkt, eller blir forhindret fra å møte?

Time til koronavaksinasjon skal prioriteres høyt. Dersom du av tungtveiende grunner ikke kan stille til vaksinasjonstimen du har fått tildelt, melder du fra til vaksinekoordinator, som bytter timen internt i klinikken dersom det er mulig. Dersom du ikke ønsker å ta vaksinen oppfordres du til å melde fra til vaksinekoordinatoren, som da kan finne en annen som kan få vaksinedosen.

Dersom det skjer noe like før du skal vaksineres som gjør at du ikke kan møte, kan du ta direktekontakt med vaksinekoordinatoren.

Jeg har fått første dose på jobb, men får nå beskjed fra kommunen min at jeg kan få vaksine av dem. Hva gjør jeg?

Du takker pent nei. Alle som har fått første dose i regi av Finnmarkssykehuset skal også få dose to via oss.

Noen ansatte som jobber i distriktene (feks på ambulansestasjoner) kan ha fått dose én satt av kommunalt ansatte, da Finnmarkssykehuset samarbeider med flere kommuner for å få til en mer effektiv vaksinering. Det er foreløpig ikke avklart hvordan dette skal gjøres når ansatte i distriktene skal ha dose to. Mer informasjon kommer så snart dette blir avgjort.

Ansatte som ikke har fått vaksine i det hele tatt, og så får tilbud fra hjemkommunen om vaksine, kan takke ja til dette. Da skal i så fall begge dosene settes av kommunen. 

Jeg er usikkert på hvilken vaksine jeg har fått. Hva gjør jeg?

Alle vaksiner som er satt i FIN er registrert i SYSVAK med korrekte opplysninger, og Helsenorge henter informasjonen derfra. 

Slik sjekker du selv hvilken vaksine du har fått:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Velg «Helseregistre»
 3. Velg «Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK»
 4. Velg «Se Nasjonalt vaksiasjonsregister SYSVAK»

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få (AstraZeneca, Pfizer eller Moderna)?

Nei. Ingen ansatte kan velge hvilken vaksine de ønsker å få, men AstraZeneca er foreløpig tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet

Hvem får vaksinen når?

Alle ansatte vil i løpet av våren og sommeren få tilbud om vaksine, hvis de ikke allerede har fått den via kommunen de bor i. Vaksinen er frivillig, men vi oppfordrer ansatte til å ta den. Når det er din tur får du beskjed.

Skal jeg registrere meg for vaksinering hos kommunen?

Det er svært usikkert hvor mye vaksine vi får i ukene som kommer, så mye tyder på at det for mange vil gå raskere å få vaksinen via kommunen. Dette gjelder spesielt ansatte som er i risikogruppene. Ansatte som allerede er vaksinert i FIN, bør gi beskjed om dette til fastlege/hjemkommune, da personvernet ikke tillater at denne informasjonen overføres fra FIN til kommunene. Sjekk din kommunes nettside for å finne ut om de har startet registrering.

Begge vaksinedosene skal settes av samme instans. 

Hva må jeg ha med når jeg møter til vaksinering?

Alle ansatte som skal vaksineres må ha med ansatt-ID og ferdigutfylt egenerklæring. Egenerklæringsskjema kan også fylles ut på vaksinasjonsstedet. 

Kan gravide og ammende få vaksine?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. 

Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Selv om effekten til vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

Jeg tilhører en prioritert risikogruppe – hvor får jeg vaksinen?

Føringen fra Helsedirektoratet og Helse Nord RHF er at formålet med vaksineringen av ansatte i starten er å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner og motta både covid-19-pasienter og alle andre pasienter som har behov for sykehustjenester. Dette dreier seg om tjenester med personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene. Prioritet vil gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.

Ansatte som tilhører prioriterte risikogrupper vil få vaksinen i kommunehelsetjenesten når det åpnes for dette.

Når skal dose to settes?

Pfizer: Det er nå anbefalt 12 ukers intervall mellom dose 1 og 2, men dette har ikke tilbakevirkende kraft for de som har avtale om dose 2. 

AstraZeneca: Se under.

Jeg har fått én dose AstraZeneca-vaksine - hva skjer med dose to?

Regjeringen kunngjorde 15. april at de utsetter avgjørelsen om Norge fortsatt skal ha AztraZeneca i vaksinasjonsprogrammet mot koranavirus. De som har fått dose en med AstraZeneca vil få tilbud om en annen vaksine som dose to, les mer på FHI sine sider. 

Jeg har hatt koronavirus, skal jeg vaksineres?

Ja. Ut fra kunnskap i dag anbefaler FHI også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. FHI anbefaler at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

En vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19 (godkjent PCR-test, antigentest eller antistofftest). Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk covid-19. Denne dosen gis tidligst 3 måneder etter tilfriskning.  Ved tvil om den som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering. Dersom en person får covid-19 i løpet av 3 uker etter første dose, anbefales én ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

Hvordan forholder jeg meg til smittevernregler og eventuell karantene etter at jeg er vaksinert?

Se RL7868 Flytskjema covid-19 ansatte (DocMap). Denne retningslinjen blir oppdatert fortløpende.  

Hvis jeg får feber eller luftveissymptomer like etter vaksinen, må jeg teste meg for covid-19 da?

Selv om vaksinene har god effekt inntrer den først 1-2 uker etter 2. dose. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig kunnskap til å tallfeste hvor gode vaksinene er for å hindre at man blir smittet, men vi vet at de gir god beskyttelse mot å bli syk.

Generelt sier vi at symptomer første døgn etter vaksinasjon som passer med bivirkningene oppfattes som bivirkninger. Hvis symptomer ikke har avtatt eller gått over etter et døgn bør du holde deg hjemme og testes.

Men, har du vært nærkontakt til en smittet eller tror at du kan ha blitt smittet skal du teste deg.

Nyttige lenker

FHI - vaksinasjonsprogrammet

Helsenorge.no - Spørsmål og svar om koronavaksinen

Regjeringen - koronavaksine


Fant du det du lette etter?