Informasjon til pasienter, besøkende og pårørende

Her finner du informasjon til pasienter på Hammerfest sykehus

Informasjon til pasienter ved våre klinikker

Har du time til et av våre sykehus eller klinikker? 

Pasienter skal møte til avtalte timer om det ikke har kommet annen beskjed. Hvis du er syk, hold deg hjemme. Hvis du er frisk og uten symptomer så møter du til vanlig time. Du må sprite hender ved ankomst, og når du forlater avdelingen. Hold god avstand til de du møter på vei til behandlingen.

Alle pasienter må gjennom en smittetriagering før du kommer inn til undersøkelse, en triagering er for å kartlegge eventuelle smitterisiko og for å føre protokoll over antall pasienter som besøker avdelingene. Vi ber om forståelse for at vi må stille deg disse spørsmålene. Hvis du er usikker på hvor du skal gå, så får du beskjed fra adgangskontrollør. 

Triagering gjennomføres slik:

 • Hammerfest: Innleggelsesstopp, kun akuttinnleggelser.
 • Kirkenes: ved hovedinngangen
 • Sámi klinihkka: ved hovedinngangen, ring på klokka før du går inn
 • Alta: ved hovedinngangen

Ta kontakt med avdelingen hvis du: 

 • nylig har vært i utlandet 
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona 
 • har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet)
Vi vil understreke at det er svært strenge smittevernrutiner på sykehusene og det er ikke forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene våre. Derfor ber vi at pasienter ikke avlyser timer av frykt for å bli smittet. 

Informasjon til fødende og gravide

Det er egne restriksjoner for fødende, gravide og partnere. Sett deg inn i informasjonen og ta kontakt med fødeavdelingen for spørsmål. Linken er også opptatert med informasjon for fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus.

Her finner du informasjon til fødende og gravide 


Har du mistanke om at du er smittet? 

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringstilbudet er sterkt redusert. Les mer på Helse Nord sine sider. 

Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

For læring og mestringssentret i Hammerfest og Kirkenes så starter vi sånn smått opp med aktiviteter igjen. Alle aktiviteter gjennomføres med gode smittevernrutiner.

Videokonsultasjon

Videokonsultasjoner er et godt alternativ hvis du ikke har anledning til å møte til din time. Snakk med din aktuelle behandler om dette kan være et alternativ. 

Brukerveiledning videokonsultasjon

Barn som pårørende

Det kan være en stor påkjenning for barn å ha foreldre som er syke, skadde eller rusavhengig. I tilegg kan det være en stor påkjenning for den syke å ikke ha kontakt med barn eller søsken mens de er innlagt hos oss.

Vi ønsker å legge til rette for å ivareta barn som pårørende og i en periode hvor du som pasient ikke kan ta i mot besøk oppfordrer vi dere til å ta med PC, nettbrett eller mobil slik at det er lettere å holde kontakten mellom dere.

Barn trenger åpenhet, og det er bra for de å føle at de er en del av felleskapet i familien.

Er du blodgiver?

Blodbanken i Hammerfest er for tiden stengt, og vi tar ikke imot pasienter. Pasienter som har satt opp time til blodgivning vil bli kontaktet.

Det er egne karanteneregler for blodgivere, vi ber om at du ser over disse før du gir blod. 

 • Blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon: 14 dager karantene etter symptomfri 
 • Blodgivere med bekreftet covid-19: 28 dager karantene etter symptomfri 
 • Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge: 14 dager karantene etter hjemkomst 
 • Blodgivere som har vært på reise i Oslo og Viken: 14 dager karantene etter hjemkomst 
 • Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer: Møt i blodbanken som vanlig 
 • Blodgiver med husstandsmedlem med symptomer på luftveisinfeksjon: 7 dager karantene etter husstandsmedlem er symptomfri 
 • Blodgiver som har vært i nærkontakt med påvist covid-19 tilfelle: 14 dager karantene etter siste kontakt 
 • Blodgiver som er husstandsmedlem til bekreftet covid-19 tilfelle: 14 dager karantene etter bekreftet tilfelle er symptomfri

 

Informasjon til besøkende og pårørende 

For personer med behov for støtte i sin kommunikasjon

Informasjon til besøkende

Vi åpner nå opp for besøk av nærmeste pårørende på våre klinikker. Det er liten smittespredning i Finnmark og vi vil legge til rette for besøk. Antall besøk vil bli begrenset slik at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges. 

Les mer her


Besøkstider

 • Hammerfest: Stengt for besøkende. Unntak: partnere til fødende og gravide, og pårørende til barn.
 • Alta: ingen besøkstider, ta kontakt med avdelingen før besøk.
 • Kirkenes: ingen besøkstider, ta kontakt med avdelingen før besøk.
 • Sámi klinihkka: ingen besøkstider, ta kontakt med avdelingen før besøk.

Ledsagere

Ledsagere regnes ikke som besøkende. Dersom du trenger ledsager så ta kontakt med avdelingen du har time hos så vil de prøve å legge til rette for ledsager. 

 

Pasientreiser

I forbindelse med koronaviruset er det store endringer i pasientreiser. Endringene kommer av endringer i flyfarten hvor flyene bare får ha 50% belegg på sine flygninger. Derfor er det viktig at du tar kontakt med pasienter så snart du mottar innkallingen din slik at vi får planlagt reisen din til behandlingsstedet.

Reiser til Tromsø

Det er begrenset med rutetilbud til Tromsø for pasienter som skal til UNN. Det kan bli vanskelig å fly frem og tilbake på samme dag, du må derfor beregne overnatting på reisen.

Kostnader

Flyreiser bestilles av Pasientreiser. Hotell og mat må du dekke selv, men du får refundert 830 NOK i overnatting og diett per døgn.

Munnbind

Alle pasienter som reiser med fly må bruke munnbind på flyningene. Munnbind må kjøpes før du reiser.

 

Annen informasjon 

Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten i Hammerfest følger sykehusets og myndighetenes anbefalinger. Vi er fortsatt tilgjengelig for samtaler og kirkelige handlinger. Sykehuset har tilgang til prest hver dag og hele døgnet.

Vi går ikke faste runder på sengepostene slik vi bruker, men vi besøker pasienter når vi blir tilkalt. Vi er også tilstede for ansatte, både personlig på sykehuset og via telefon eller Skype. 

Kontaktinformasjon: 

Sykehusprest
Karen Lorentzen

Samtalepartner uten religiøs tilknytning

Inge Larsen  
M: 916 91 832  (kun på tirsdager)


Fant du det du lette etter?