Informasjon til pasienter, besøkende og pårørende

Informasjon til våre pasienter

Har du time til et av våre sykehus eller klinikker? 

Pasienter skal møte til avtalte timer om det ikke har kommet annen beskjed. Hvis du er syk, hold deg hjemme. Hvis du er frisk og uten symptomer så møter du til vanlig time.

Alle pasienter må gjennom en smittetriagering før du kommer inn til undersøkelse, en triagering er for å kartlegge eventuelle smitterisiko og for å føre protokoll over antall pasienter som besøker avdelingene. Vi ber om forståelse for at vi må stille deg disse spørsmålene. Hvis du er usikker på hvor du skal gå, så får du beskjed fra adgangskontrollør. 

Triagering gjennomføres slik:

 • Hammerfest: ved hovedinngangen
 • Kirkenes: ved hovedinngangen
 • Sámi klinihkka: ved hovedinngangen, ring på klokka før du går inn
 • Alta: ved hovedinngangen
Ta kontakt med avdelingen hvis du: 

 • nylig har vært i utlandet 
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona 
 • har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet)
Vi vil understreke at det er svært strenge smittevernrutiner på sykehusene og det er ikke forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene våre. Derfor ber vi at pasienter ikke avlyser timer av frykt for å bli smittet. 

Smittevernanbefalinger for pasienter 

For alle pasienter som har time på våre klinikker så gjelder følgende anbefalinger: 

 • Sprit eller vask hender 
 • Hold god avstand
 • Følg de ansattes råd og anbefalinger
 • Generelt, følg godt koronavett
Det er ikke påbudt med bruk av munnbind for våre pasienter. Hvis du likevel ønsker å ha på munnbind så må dette tas med, det deles ikke ut munnbind ved våre klinikker. 

Informasjon til fødende og gravide

Her finner du informasjon til fødende og gravide 

Har du mistanke om at du er smittet? 

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Videokonsultasjon

Videokonsultasjoner er et godt alternativ hvis du ikke har anledning til å møte til din time. Snakk med din aktuelle behandler om dette kan være et alternativ. 

Brukerveiledning videokonsultasjon

Barn som pårørende

Det kan være en stor påkjenning for barn å ha foreldre som er syke, skadde eller rusavhengig. I tilegg kan det være en stor påkjenning for den syke å ikke ha kontakt med barn eller søsken mens de er innlagt hos oss.

Vi ønsker å legge til rette for å ivareta barn som pårørende og vi oppfordrer dere til å ta med PC, nettbrett eller mobil slik at det er lettere å holde kontakten mellom dere. Også utenom besøk.

Barn trenger åpenhet, og det er bra for de å føle at de er en del av felleskapet i familien.

Er du blodgiver?

Det er egne karanteneregler for blodgivere, vi ber om at du ser over disse før du gir blod. 

 • Blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon: 14 dager karantene etter symptomfri 
 • Blodgivere med bekreftet covid-19: 28 dager karantene etter symptomfri 
 • Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge: 14 dager karantene etter hjemkomst 
 • Blodgivere som har vært på reise i Oslo og Viken: 14 dager karantene etter hjemkomst 
 • Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer: Møt i blodbanken som vanlig 
 • Blodgiver med husstandsmedlem med symptomer på luftveisinfeksjon: 7 dager karantene etter husstandsmedlem er symptomfri 
 • Blodgiver som har vært i nærkontakt med påvist covid-19 tilfelle: 14 dager karantene etter siste kontakt 
 • Blodgiver som er husstandsmedlem til bekreftet covid-19 tilfelle: 14 dager karantene etter bekreftet tilfelle er symptomfri

 

Informasjon til besøkende og pårørende 

Besøkstider og regler for besøkende

På grunn av beredskapsnivået i Finnmarkssykehuset har alle våre klinikker innført streng besøkskontroll. Besøkende må gjennom smittevurdering (adgangskontroll) før dere går inn på klinikkene, og dere må skrive dere inn i besøksprotokollen som ligger i avdelingene. ​

Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant, dette gjøres til avdelingene via telefon 78 42 10 00. Følg menyen til du kommer til rett avdeling. 

Du kan dessverre ikke komme på besøk hvis du:

 • Har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Har bekreftet eller mistenkt covid-19-sykdom. 
 • Hvis du har vært på reise i områder med høyt smittetrykk eller utenfor Norge. 
 • Hvis du er i karantene eller isolasjon. 

Besøkstider og anbefalinger

Klinikk Hammerfest: 

 • Besøkstid fra kl.16:00-19:00 
 • Maks to besøkende per pasient, det kan gjøres individuelle vurderinger for kritisk syke pasienter. 
 • Besøk tillates kun på enerom. 
 • For besøk til barneavdelingen, ta kontakt direkte med avdelingen.
Kapellet ved Hammerfest sykehus: 
 • Innlagte pasienter kan bruke kapellet som normalt med de smitteverntiltakene som er gjeldende. 
 • For eksterne besøkende er det kun åpent for syning. 

Klinikk Kirkenes:

 • ​Besøksbegrensning, med unntak av ledsager til fødende og pårørende til kritisk syke pasienter. All besøk må avklares på forhånd. Ingen besøkstider. ​

Klinikk Alta: 

 • ​Stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende. Pasienter i livets sluttfase kan få besøk av sine pårørende, dette avtales med avdelingen. ​

Sámi klinihkka:
Ingen besøkstider, besøk må avklares i forkant. 

Ledsagere

Ledsagere må avklares i forkant før dere kommer til sykehuset. Det er svært strenge regler for adgang, og ingen slipper inn uten avtale.

Veiledning for personer som har behov for støtte i sin kommunikasjon

 

Pasientreiser

I forbindelse med koronaviruset er det store endringer i pasientreiser. Derfor er det viktig at du tar kontakt med pasientreiser så snart du mottar innkallingen din slik at vi får planlagt reisen din til behandlingsstedet.

Kostnader

Flyreiser bestilles av Pasientreiser. Hotell og mat må du dekke selv, men du får refundert 830 NOK i overnatting og diett per døgn.

Munnbind

Alle pasienter som reiser med fly må bruke munnbind på flyningene. Munnbind må kjøpes før du reiser. Det kan i enkelte kommuner være påbudt med munnbind ved bruk av kollektiv transport eller taxi. 

 

Annen informasjon 

Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten i Hammerfest følger sykehusets og myndighetenes anbefalinger. Vi er fortsatt tilgjengelig for samtaler og kirkelige handlinger. Sykehuset har tilgang til prest hver dag og hele døgnet.

Vi går ikke faste runder på sengepostene slik vi bruker, men vi besøker pasienter når vi blir tilkalt. Vi er også tilstede for ansatte, både personlig på sykehuset og via telefon eller Skype. 

Kontaktinformasjon: 

Sykehusprest
Karen Lorentzen

Samtalepartner uten religiøs tilknytning

Inge Larsen  
M: 916 91 832  (kun på tirsdager)Fant du det du lette etter?