Informasjon til primærhelsetjenesten

Finnmarkssykehuset er i tilbake til normal drift etter en lengre periode med beredskap. 

Kontaktinformasjon for primærhelsetjenesten

Samhandling

Spørsmål om forhold som ikke gjelder ordinær innleggelse eller utskriving av pasient kan rettes til samhandlingssjef Siw Blix.  Det kan være i tilfeller dersom kommunen er i ferd med å nå et kritisk nivå av ulike typer beskyttelsesutstyr, eller det er andre behov knyttet til den oppståtte situasjonen som tilsier behov for kommunikasjon med Finnmarkssykehuset. 

Kontaktinfo: 
Siw Blix
Samhandlingssjef
T: 78 96 99 92 | M: 909 67 786

siw.blix@finnmarkssykehuset.no

Smittevernrådgivning til kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset tilbyr lavterskel (gratis) smittevern rådgivning- og undervisning til kommunehelsetjenesten (KHT) i Finnmark, primært til sykehjem, men andre kommunale helsetjenester som hjemmesykepleie og legekontor/ fastleger med flere, kan også ta kontakt ved behov for smittevernrådgivning. Hovedfokus er å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehjem, samt bidra med smittevernrådgivning ved smittevernfaglige utfordringer i KHT. 

Temaer for rådgivning og/ eller undervisning kan være: 

  • ​Grunnleggende smittevernrutiner 
  • Isolering
  • Desinfeksjonsrom 
  • Multiresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
  • Utbrudd i sykehjem, for eksempel gastroenteritt (Norovirus og Clostridium difficile)
  • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)
  • Renhold ved smitte
  • Andre smittevern temaer som KHT selv melder inn

Kontaktinformasjon:

Nina Alette Wikan 
hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten (KHT) i Finnmark
Telefon 909 43 435 (eller 78 97 50 43)  

Sjekk også smittevernsykepleiernes for KHTs felles fagside for Helse Nord-regionen; Smittevern for kommunehelsetjenesten
​​

Les flere nyheter om koronaviruset for primærhelsetjenesten

Informasjon fra regionale og nasjonale myndigheter 

Helsedirektoratet Fylkesmann i Troms og Finnmark 

Folkehelseinstituttet 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? Ta kontakt: 
Fant du det du lette etter?