Informasjon til primærhelsetjenesten

Finnmarkssykehuset er i grønn beredskap som følge av smitteutbruddet i Hammerfest som har forgreininger til andre kommuner. 

Kontaktinformasjon for primærhelsetjenesten

Samhandling

Spørsmål om forhold som ikke gjelder ordinær innleggelse eller utskriving av pasient kan rettes til samhandlingssjef Siw Blix.  Det kan være i tilfeller dersom kommunen er i ferd med å nå et kritisk nivå av ulike typer beskyttelsesutstyr, eller det er andre behov knyttet til den oppståtte situasjonen som tilsier behov for kommunikasjon med Finnmarkssykehuset. 

Kontaktinfo: 
Siw Blix
Samhandlingssjef
siw.blix@finnmarkssykehuset.no

Smittevernrådgiver

Hygienesykepleier for KHT i region Finnmark arbeider etter forskrift for smittevern i helsetjenesten, og primært har smitteveiledningsansvar ovenfor sykehjem i KHT. Dette er også forankret i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.

Under koronapandemien prioriteres derfor nå smittevernbistand til primært sykehjem i Finnmark (inkludert private sykehjem), til etablering av korona-enheter og korona avdelinger i kommunene, samt satellitt dialyseenheter, KAD-sengeenheter på helsesentre, legevaktmottak og samarbeid med kommuneoverleger. Hjemmesykepleie prioriteres også ved behov.

Hygienesykepleier vil så langt som mulig besvare alle smittevernspørsmål for enheter utenfor de overnevnte (tilrettelagte boliger, barneboliger, private rehabiliteringsenheter) om det er kapasitet, da oppfordres det til å sende mail med konkretiserte smittevernspørsmål.

Kontaktinfo: 

Hilde R. Isaksen:
Telefon 77626396
Mail: hilde.r.isaksen@unn.no


Les flere nyheter om koronaviruset for primærhelsetjenesten

Informasjon fra regionale og nasjonale myndigheter 

Helsedirektoratet Fylkesmann i Troms og Finnmark 

Folkehelseinstituttet 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? Ta kontakt: 
Fant du det du lette etter?