HELSENORGE

Informasjon til primærhelsetjenesten

Finnmarkssykehuset er i normalt drift.

Kontaktinformasjon for primærhelsetjenesten

Samhandling

Spørsmål om forhold som ikke gjelder ordinær innleggelse eller utskriving av pasient kan rettes til samhandlingssjef Siw Blix.  Det kan være i tilfeller dersom kommunen er i ferd med å nå et kritisk nivå av ulike typer beskyttelsesutstyr, eller det er andre behov knyttet til den oppståtte situasjonen som tilsier behov for kommunikasjon med Finnmarkssykehuset. 

Kontaktinfo: 
Siw Blix
Samhandlingssjef
T: 78 96 99 92 | M: 909 67 786

siw.blix@finnmarkssykehuset.no

Smittevernrådgivning til kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset tilbyr lavterskel (gratis) smittevern rådgivning- og undervisning til kommunehelsetjenesten (KHT) i Finnmark, primært til sykehjem, men andre kommunale helsetjenester som hjemmesykepleie og legekontor/ fastleger med flere, kan også ta kontakt ved behov for smittevernrådgivning. Hovedfokus er å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehjem, samt bidra med smittevernrådgivning ved smittevernfaglige utfordringer i KHT. 

Temaer for rådgivning og/ eller undervisning kan være: 

  • ​Grunnleggende smittevernrutiner 
  • Isolering
  • Desinfeksjonsrom 
  • Multiresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
  • Utbrudd i sykehjem, for eksempel gastroenteritt (Norovirus og Clostridium difficile)
  • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)
  • Renhold ved smitte
  • Andre smittevern temaer som KHT selv melder inn

Kontaktinformasjon:

Nina Alette Wikan 
hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten (KHT) i Finnmark
Telefon 909 43 435 (eller 78 97 50 43)  

Sjekk også smittevernsykepleiernes for KHTs felles fagside for Helse Nord-regionen; Smittevern for kommunehelsetjenesten
​​

Les flere nyheter om koronaviruset for primærhelsetjenesten

Informasjon fra regionale og nasjonale myndigheter 

Helsedirektoratet Fylkesmann i Troms og Finnmark 

Folkehelseinstituttet 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? Ta kontakt: 
Fant du det du lette etter?