HELSENORGE

CPAP ved prehospital håndtering av pasienter med covid-19 og lungesvikt

Prosedyrer for bruk av CPAP ved lungesvikt og akutt covid-19 er etterspurt blant allmennlegene i Finnmark. Her finner du Finnmarkssykehuset egne prehospitale prosedyrer på dette fagområdet. 

Disse prosedyrene vil bli fulgt av Finnmarkssykehusets prehospitale personell, det vil si ambulansepersonell på bil og båt, samt leger og sykepleiere i luftambulansetjenesten.

Her er prosedyrene

Prosedyrene er utviklet av anestesioverlege Hanne R. Iversen og klinikksjef prehospital klinikk Jørgen Nilsen. Begge er tilgjengelig for spørsmål, kontaktinfo finner du under. 

Klinikksjef prehospitale tjenester

Jørgen Nilsen 
T:  78 42 12 27
M:  909 76 305

Anestesioverlege 

Hanne Rikstad Iversen
M:  971 91 362