Flytskjema for allmennleger

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), har utarbeidet et flytskjema for beslutningsstøtte for å optimalisere håndtering av mistenkte covid-19-syke pasienter i allmennpraksis. Dette er et skjema til bruk på fastlegekontoret og inneholder også referanser til riktig koding, sykemelding og refusjon. 

​Det er SKIL som har laget skjemaet og er dermed ansvarlig for det, ikke Finnmarkssykehuset. Skjemaet blir oppdatert fortløpende.

Skjemaet finner du her. 

Her finner du mer informasjon om SKIL: