HELSENORGE

Flytskjema for prehospital transport

Det er laget et flytskjema for vurdering av prehospital transport,  gyldighet Helse Nord. Skjemaet kan være nyttig også for primærhelsetjenesten og legges derfor ut her. 

Denne oppdateres ved endringer. Se sist oppdaterte dato. 

Her er flytskjema​​​​​​​​