Flytskjema for vurdering av pasienter som kan være eksponert for smitte

​Det er laget et flytskjema for vurdering av polikliniske pasienter pasienter,  gyldighet Helse Nord. Skjemaet kan være nyttig også for primærhelsetjenesten og legges derfor ut her. 

Finnmarkssykehuset vil legge ut siste versjoner en gang i uka. For å se siste oppdatering se egen dato under "sist oppdatert". 

Her finner du flytskjema for polikliniske pasienter