Flytskjema for vurdering av pasienter som kan være eksponert for smitte

​Det er laget et flytskjema for vurdering av polikliniske pasienter, gyldighet Helse Nord. Skjemaet kan være nyttig også for primærhelsetjenesten og legges derfor ut her. 

Denne oppdateres ved endringer. Se sist oppdaterte dato. 

Her finner du flytskjema for polikliniske pasienter​​​​​​