Klinikk Hammerfest og klinikk Alta

Informasjon fra røntgenavdelingene

Kapasiteten på røntgenavdelingene ved klinikk Hammerfest og klinikk Alta er begrenset på grunn av smittevernrutiner, begrenset tilgang på verneutstyr og redusert bemanning. Vi ber derfor om at indikasjonen for henvising til røntgenundersøkelser i disse dager vurderes å være av stor og direkte behandlingsmessig konsekvens for pasienten. 

Vi går alle en svært utfordrende tid i møte. Finnmarkssykehuset ønsker et samarbeid om å opprettholde helsetjenester til de som trenger det mest. 

På grunn av epidemien har vi siden 16. mars utsatt all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres.

Vi ønsker derfor å informere om våre nye rutiner fra fredag 20.mars 2020:
  •  Alle henvisninger til planlagte røntgenundersøkelser i Finnmarkssykehuset, klinikk Alta og Hammerfest, vil utsettes dersom radiolog vurderer det medisinsk forsvarlig.
  • Vi ber om at fastlegene er restriktive med å henvise pasienter til røntgenundersøkelser.
Ny prosedyre går ut på at undersøkelser som kan utsettes etter en medisinsk forsvarlig vurdering av radiolog, ikke er av øyeblikkelig hjelp eller aller høyst nødvendig, vil bli utsatt.

Henvisende leger vil få tilbakemelding om utsatte røntgenundersøkelser med informasjon om hvor lenge den er utsatt. Det er ikke behov for ny henvisning fra henvisende lege.

Hvis henvisende lege mener likevel at undersøkelsen ikke kan vente, ber man om at henvisende lege enten sender ny henvisning eller kontakter radiolog.
 
Pasienter som er satt opp på time som utsettes vil få informasjon om dette per telefon.

Videre plan 
Alle øhj-henvisinger fra dere merkes med Pasientens Covid-19-status.

For eksempel: Bekreftet Covid-19/Mistenkt Covid-19/Ingen mistanke om Covid-19/Hjemmeisolering/Hjemmekarantene

Henvisende lege må informere pasient om at dersom de utvikler akutte luftveissymtomer etter at henvisningen er skrevet, må de kontakte fastlegen. Fastlegen må diskutere indikasjon og smittefare med vakthavende på medisinsk avdeling før pasienten kommer til røntgen. Vi skal ikke ha pasienter med mistenkt smitte direkte til røntgen.  

Vi gjør alt vi kan for å ivareta våre funksjoner på best mulig måte slik at vi sikrer at pasientene får undersøkelsen til rett tid, samtidig som vi må redusere smitterisikoen i en avdeling med stor gjennomstrømming av mange pasientgrupper. Dette inkluderer også pasienter som har høy risiko for å utvikle et alvorlig forløp ved coronasmitte. Det krever ekstra årvåkenhet fra oss og dere.

Vi ber om at dere er restriktive i forhold til å henvise til røntgenundersøkelser.

Med ønske om godt samarbeid i tiden framover.