Informasjon fra røntgenavdelingene

I lys av korona-pandemien går vi alle en svært utfordrende tid i møte. Finnmarkssykehuset ønsker et samarbeid om å opprettholde helsetjenester til de som trenger det mest. 

På grunn av pandemien har Finnmarkssykehuset siden 16. mars utsatt all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig å utsette. 


Vi innfører nye rutiner fra fredag 20.mars 2020:
  • Vi ber om at fastlegene er restriktive med å henvise pasienter til røntgenundersøkelser.
  • Alle henvisninger til planlagte røntgenundersøkelser i Finnmarkssykehuset vil utsettes, dersom radiolog vurderer det som medisinsk forsvarlig.
Henvisende leger vil få tilbakemelding om utsatte røntgenundersøkelser med informasjon om hvor lenge den er utsatt. Det er ikke behov for ny henvisning fra henvisende lege.

Hvis henvisende lege mener likevel at undersøkelsen ikke kan vente, ber man om at henvisende lege enten sender ny henvisning eller kontakter radiolog.

Pasienter som allerede er satt opp på time og som får utsettelse får informasjon om dette per telefon. Enkelte henvisninger avsluttes, det gjelder henvisninger som etter en ventetid på noen uker sannsynligvis ikke lenger er relevante. Henvisende lege får begrunnet svar på det.
 

Ytterligere informasjon

Merking av henvisninger:

Alle øhj-henvisinger må merkes med Pasientens Covid-19-status.
For eksempel: Bekreftet Covid-19/Mistenkt Covid-19/Ingen mistanke om Covid-19/Hjemmeisolering/Hjemmekarantene

Tiltak hvis pasientene blir dårligere:
Henvisende lege må informere pasient om at dersom de utvikler akutte luftveissymptomer etter at henvisningen er skrevet må de kontakte fastlegen. Fastlegen må diskutere indikasjon og smittefare med vakthavende lege på medisinsk avdeling før pasienten reiser til sykehuset.

Nedsatt kapasitet:
Vår kapasitet på røntgenavdelingen er begrenset på grunn av skjerpede smittevernsrutiner, begrenset tilgang på verneutstyr og redusert bemanning. Vi ber derfor om at indikasjonen for henvising til røntgenundersøkelser i disse dager vurderes å være av stor og direkte behandlingsmessig konsekvens for pasienten.