Informasjon om somatisk rehabilitering for spesialisthelsetjenesten i koronaperioden

Mye av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er ute av drift som følge av koronavirusutbruddet. Det ordinære tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Nord har vært stengt siden midten av mars. Tilbudet innen fysikalsk medisin og rehabilitering i helseforetakene er også sterkt redusert. Situasjonen kan endres raskt. Det er etablert noen nye tilbud for prioriterte grupper som vi vil informere om i denne artikkelen.

​I henhold til notat om prioritering fra Helsedirektoratet 25.3.20, skal pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse med behov for rehabilitering prioriteres. Dette kan gjelde pasienter innlagt i sykehus på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. En ny prioritert gruppe er pasienter som har hatt respiratorbehandling grunnet Covid-19. Også pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. 

Nytt rehabiliteringstilbud ved Kurbadet i Tromsø og Valnesfjord helsesportssenter under koronautbruddet

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) i Tromsø har etablert 30 plasser for pasienter innenfor de prioriterte gruppene. Det gjøres individuelle inntak. Tilbudets lengde og innhold tilpasses den enkelte pasient. Kurbadet kan kontaktes på inntakskontoret telefon 77 66 88 11(08:30 - 11:30). Se også informasjon på Kurbadets nettside. 

Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) har etablert 22 døgnplasser for prioriterte grupper. Nærmere bestemt hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner og multitraumer. For spørsmål om henvisning, inntak og opphold, ta direkte kontakt med inntakskontoret på epost inntakskontor@vhss.no eller telefon 75 60 25 26/ 75 60 25 28. Ytterligere kontaktinformasjon se på nettsida til institusjonen. 

Henvisninger

De vanlige henvisningsrutinene gjelder. Sykehus henviser direkte til institusjonen. Gjelder inneliggende pasienter innenfor de prioriterte gruppene. Regional vurderingsenhet (RVE) vil behandle henvisninger fra fastleger og fra poliklinikker i sykehus også i denne perioden. Pasienter som har fått ny betydelig funksjonssvikt vil kunne bli prioritert. 
Pasienter med lavere prioritet kan henvises som tidligere. De som får vurdert at de har rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, vil i denne perioden ikke få tildelt tid og sted for oppmøte. Midlertidige endringer i helselovgivningen påvirker vurderingsfrist og andre forhold. Les mer her

Smittevern

Institusjonene legger stor vekt på at rutiner for smitteverntiltak overholdes, og at hver enkelt er nøye med å følge de nasjonale rådene som gjelder til enhver tid. Det forutsettes at pasienter som overføres fra sykehus ikke har kjent smitte eller symptomer. 

Individuell plan og koordinator

De midlertidige endringene i helselovgivningen under koronautbruddet innebærer blant annet at retten til individuell plan ikke gjelder i denne perioden. Gode planer for oppfølging og overganger må fortsatt sikres. Helsedirektoratet har gitt ut en veiledning (3.4.20) om hvordan praktisere det nye regelverket. Les mer om dette her. 

Informasjon på nett og informasjonstelefon

Oppdatert informasjon om status for tilbudet innen habilitering og rehabilitering finnes på www.helse-nord.no/rehabilitering. 

Rehabiliteringstelefonen 800 30 061 er åpen for pasienter, pårørende og helsepersonell for informasjon og rådgiving hverdager kl. 8-15. 

Denne informasjonen er utarbeidet av Audhild Høyem ved Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i samråd med Helse Nord RHF

Se også