HELSENORGE

Prosedyre for lindrende behandling ved Covid-19

Finnmarkssykehuset har etter oppskrift fra UNN laget en egen prosedyre for lindrende behandling av pasienter med covid-19.

​Prosedyren kan brukes av helsepersonell som behandler døende pasienter med covid-19 sykdom som ikke skal intensivbehandles eller hvor intensivbehandlingen avsluttes. 


Prosedyren vil også være nyttig i kommunene og vi legger den derfor ut her. 

Prosedyre for lindrende behandling ved covid-19