Sengepost rehabilitering ved klinikk Kirkenes er midlertidig stengt

Vi informerer med dette om at Finnmarkssykehuset har besluttet midlertidig stenging av rehabiliterings-sengeposten i Kirkenes slik at sengeposten kan brukes som covid-19 kohort sengepost. 

​Tilbudet til pasientgruppen som ellers ville ligget på denne sengeposten blir naturlig nok svekket i denne perioden. Logoped-tjenesten, synspedagog-tjenesten, ART og HAVO går som før. 

Se ellers regional informasjon om rehabilitering og ledige plasser her. 

Rehabiliteringstilbudet i Helse Nord er sterkt redusert