Status for pasienttransport av pasienter med påvist eller mistenkt covid-19 per april 2020

Nedenfor er en kortfattet status om pasienttransport til sykehus for pasienter med påvist eller mistenkt covid-19. 

​Drosje:

Pasientreiser i Finnmarkssykehuset arbeider med å få på plass en avtale med transportører om dette. Vi tar sikte på å lande avtaler rett over påske.
 

Bilambulanse:

Ambulansetjenesten i Finnmark opprettholder sitt ordinære beredskapsnivå.

Tjenesten har rigget om alle sine reserveambulanser til å kunne foreta transporter der pasienter er smittet eller mistenkt smittet. Bilene har ikke det ordinære medisintekniske utstyret som de ordinære ambulansene har, så dette må medbringes dersom det er behov. Denne vurderingen gjør personellet på hvert oppdrag basert på tilbakemelding fra AMK og innleggende lege, samt etter vurdering av pasientens kliniske tilstand.

Det er viktig å huske på at vi ikke har reservebiler i alle kommuner, men gjør en fortløpende vurdering på plassering og beredskap rundt disse bilene. Bilene som er rigget til disse transportene er ikke ekstra bemannet, men personellet på de ordinære ambulansene benytter denne bilen til transporter med smittet eller mistenkt smittet pasienter.

Alle bestillinger på ambulanse gjøres som normalt via AMK Finnmark.

Båtambulanse:

Bestillinger gjøres som normalt via AMK Finnmark.
 

Ambulansefly:

Primæroppdrag løses som normalt. Det skal være lik terskel for å kalle ut luftambulanseresurser som i en normalsituasjon, dette for at luftambulansen og legen skal kunne vurdere behovet for hjelp til lokale ressurser tidlig.

Det er viktig at alle transporter meldes på ordinært vis til AMK Finnmark/ UNN ved behov for luftambulanse. AMK UNN har lege
Pasienter med påvist Covid-19 søkes løst med andre transportmidler enn ambulansefly.
 

Sea-King Banak/ Bell:

Bestillingen går som normalt til AMK Finnmark, og vurderes ved hvert oppdrag.

Sea King har EpiShuttle – transportkuvøse – for transport av smittede eller mistenkt smittede pasienter.