Sykehjem og smittevern

Beboere på sykehjem er sårbare for smitte med covid-19. Godt smittevern er avgjørende for å beskyttes mot smitte fra andre beboere, besøkende og ansatte. 

Helsedirektoratet anbefaler at alle helseinstitusjoner innfører adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Alle ansatte må gjøres kjent med rutinene for adgangskontroll og besøksstans. Informasjon om adgangskontroll og besøksstans må tydeliggjøres for alle potensielle besøkende og samarbeidsparter med tydelig informasjon på nettsider og ved inngangsdører.

Dersom besøk ikke kan unngås for eksempel fordi beboeren er alvorlig syk eller andre forhold tilsier det, må beboerens avdeling først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
Det er viktig at alle ansatte nøye vurderer om de kan utgjøre en smitterisiko for sykehjemsbeboerne og holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon. 

Kantine, vaktrom og lignende må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde avstand til andre. Godt renhold i helseinstitusjonen er viktig for å forebygge smittespredning.

Les mer her på FHI sine sider