HELSENORGE

Påskeråd og påskevett

Oppdatert 31.3. Finnmarkssykehuset viser til regjeringens anbefalinger om reise og besøk i forbindelse med påsken. 

 • Reiser til utlandet frarådes
 • Alle reiser som ikke er nødvendige anbefales utsatt med disse unntakene:
   • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
   • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
   • Reiser til hytte sammen med egen husstand. 
 • Overnattingsbesøk fra områder med høyt smittenivå frarådes

For ansatte som kommer tilbake fra reiser i eller gjennom områder med høyt smittenivå

 • Test deg ved hjemkomst enten samme dag eller dagen etter. Test deg på nytt dag tre. Testingen skal gjøres på det kommunale testsenteret. Det skal tas PCR sendeprøve som skal sendes til UNN (Jetpack er tilgjengelig gjennom hele påsken). Negativt PCR-svar skal foreligge før arbeidsstart.
 • Tid til testing og framlegging av prøvesvar må være tilpasset i ferieplanleggingen.

Ansatte som har besøk fra områder med høyt smittenivå

 • Du bør oppfordre dine besøkende til å teste seg i kommunen ankomstdagen eller dagen etter ankomst, samt ca. dag tre etter ankomst. Flere kommuner i Nord-Norge anbefaler at tilreisende uten symptomer begrenser sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger.

Studenter i praksis som kommer tilbake fra reiser i områder med høyt smittenivå

 • Du bør teste deg når du kommer til praksisstedet, enten ankomstdagen eller dagen etter ankomst. Test deg på ny ca. dag tre. Testing bør gjøres i rimelig tid før oppstart og studenter vil ikke prioriteres for hasteprøver.
 • Du kan ikke møte på praksissted før negativt svar på første prøve foreligger. Du bør unngå sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger