Presseinfo

På denne siden legger vi ut presseinfo relatert til koronaviruset. Denne vil bli oppdatert et par ganger i uken, vi oppdaterer normalt ikke i helger med mindre det skjer noe hvor situasjonen tilsier noe annet. Siste presseinfo vil ligge øverst. 

Presseinfo nr. 36 – 3. september 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 3. september.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 
Medievakta når du på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Finnmarkssykehuset har fire ansatte i karantene etter nær kontakt med pasient, som i ettertid har testet positivt for covid-19.

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og er forberedt på en økning i Finnmark også.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: Covid-19

Smitte og karantene:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
4 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har fire ansatte i karantene etter nær kontakt med pasient, som i ettertid har testet positivt for covid-19. Pasienten har vært til undersøkelse ved Finnmarkssykehuset før covid-19 ble konstatert etter test i hjemkommunen. 

De fire, som har arbeidssted Kirkenes sykehus, viser ingen tegn til smitte, men er tatt ut i karantene i henhold til helsemyndighetenes råd om smittevern. Smitteoppsporing ble umiddelbart iverksatt ved sykehuset for å kartlegge hvilket personell som hadde vært i nær kontakt med den aktuelle pasienten. Helsepersonell som har vært i nær kontakt med bekreftet smittede, skal i ti dagers karantene, uavhengig av resultatet fra test for covid-19.

Finnmarkssykehuset ble raskt varslet av helsetjenesten i hjemkommunen til pasienten, og er tilfreds med rutinene fungerer godt.

Egne karanteneregler for blodgivere

Det er egne karanteneregler for blodgivere. Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge, eller i Oslo eller Viken, skal vente 14 dager etter hjemkomst før de kan gi blod.

14-dagersregelen gjelder også for blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon, som har vært i nærkontakt med personer med påvist covid-19, eller som er i husstand med personer med påvist covid-19.

Blodgivere med husstandsmedlemmer som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal vente 7 dager etter at husstandsmedlemmet er symptomfri før det kan gis blod.

Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer kan møte i Blodbanken som vanlig.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: Er du blodgiver?

Test av pasienter og ansatte

Finnmarkssykehuset har utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Formålet er teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes.
I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.


Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.399 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.593
Psykiatri              806
Operasjon          195


Fjernbehandling
Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 9.503 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 7.895
Somatisk klinisk: 1.608 


Reise og karantene

Reiseråd for ansatte
Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen endrer seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Ansatte som har besøkt «gule land», skal gjennomføre testing og avgi negativt prøvesvar før de kan møte på jobb.  

Frivillige

Registrering av ekstrapersonell
162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 3
 •  Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til media
Oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord


Presseinfo nr. 35 – 19. august 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 19. august.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 
Medievakta når du på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Som følge av utviklingen i covid-19-pandemien er det innført egne karanteneregler for blodgivere. 

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og det kan være et tidsspørsmål før vi har en økning i Finnmark også.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Ingen medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.


Egne karanteneregler for blodgivere

Det er egne karanteneregler for blodgivere. Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge, eller i Oslo eller Viken, skal vente 14 dager etter hjemkomst før de kan gi blod.

14-dagersregelen gjelder også for blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon, som har vært i nærkontakt med personer med påvist covid-19, eller som er i husstand med personer med påvist covid-19.

Blodgivere med husstandsmedlemmer som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal vente 7 dager etter at husstandsmedlemmet er symptomfri før det kan gis blod.

Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer kan møte i Blodbanken som vanlig.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: 
Er du blodgiver?

Test av pasienter og ansatte

Finnmarkssykehuset har nå på plass utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Formålet er teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes.
I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.


Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.168 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). Dette er en økning på 66 siden siste presseinfo 11. august. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.561
Operasjon          193
Psykiatri              799


Fjernbehandling

Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 9.042 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 7.466 
Somatisk klinisk: 1.576 


Reise og karantene

Reiseråd for ansatte
Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen endrer seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Ansatte som har besøkt «gule land», skal gjennomføre testing og avgi negativt prøvesvar før de kan møte på jobb.  


Frivillige

Registrering av ekstrapersonell

162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 3
 •  Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder.

Adgangskontroll og skallsikring 
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til mediaOppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord

Presseinfo nr. 34 – 11. august 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 11. august.
 
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 
Medievakta når du på 982 62 381.      

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Som følge av utviklingen med covid-19 fraråder vi nå alle våre ansatte om å reise ut av landet dersom det ikke er strengt nødvendig. 

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og det kan være et tidsspørsmål før vi har en økning i Finnmark også.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet smitte

Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

Ingen medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet

Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Test av pasienter og ansatte

Finnmarkssykehuset har nå på plass utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Formålet er teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes.
I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.168 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). Dette er en økning på 305 siden siste presseinfo 12. mai. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.501
Operasjon          193
Psykiatri              773


Fjernbehandling

Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 8.830 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 7.269
Somatisk klinisk: 1.561 

Reise og karantene

Reiseråd for ansatte

Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen i Finland har forverret seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Alle som reiser utenlands i «grønt område» skal teste seg etter at de har kommet tilbake til Norge. Svar på negativ test må foreligge før oppmøte på arbeidsplass. Hjemmekontor kan benyttes i perioden frem til prøvesvar.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Vikarer som kommer fra annet land, skal ha testet negativt i Norge før de kan begynne i jobb ved behandlingsstedet.

Frivillige

Registrering av ekstrapersonell
162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til media

Presseinfo nr. 33 – 20. mai 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 19. mai. Presseinfo sendes ut når det er større endringer i situasjonsbildet.
 
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
Medievakta når du på 982 62 381.                                                                                                                                             
Generelt:
Finnmarkssykehuset følger situasjonen fortløpende, og er forberedt på en eventuell smittetopp senere i år. Smittespredningen i Finnmark har vært beskjeden, og kapasiteten ved sykehusene god.
 
Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/covid-19
 
e-helse:
Økt bruk av fjernbehandling der det er mulig og nødvendig er nedfelt i strategien til Finnmarkssykehuset. Med covid-19-pandemien har antallet videokonsultasjoner økt kraftig, ved utgangen av april hadde vi hatt flere videokonsultasjoner enn i hele 2019 tilsammen: https://create.piktochart.com/output/46477354-fjernbehandling-av-pasienter-i-finnmark-april-2020
 
Store avstander og et ønske om å gi et tilbud der folk bor, er viktige årsaker til satsingen på fjernbehandling. Denne tendensen kommer til å fortsette.
  
Flytrafikk:
Det er stadig utfordrende å planlegge reisen for pasienter til og fra Tromsø og andre behandlingssteder utenfor fylket. Pasienter som skal til behandling i Tromsø må påregne overnatting både før og etter behandlingen.

Det er svært få ledige plasser eller utsolgt på reiser til Tromsø på morgenen fra Alta og Kirkenes ut mai.

Det er svært få ledige plasser eller utsolgt ut mai på reiser fra Tromsø på ettermiddag/kveld til Alta, Kirkenes, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Berlevåg og Lakselv.
 
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap#pasientreiser
 
I tillegg fører redusert flytilbud til utfordringer for ansatte og innleide vikarer til og fra Oslo lufthavn Gardermoen.
 
 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene har fått, eller får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har så langt hatt 5.250 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk          4.306
Operasjon         191
Psykiatri             753
 
 
Pasientkontakt
Antallet videokonsultasjoner i pasientbehandlingen har økt kraftigsom følge av covid-19-pandemien. Ved utgangen av april var det gjennomført flere fjernkonsultasjoner på Skype, enn i hele 2019 tilsammen.
 
Fjernbehandling ved Skype for business:
2020 (januar – april)      -             1.461
2019                                  -             1.402
2018                                  -             1.187
2017                                  -             288
 
Telefonkonsultasjoner i pasientbehandlingen:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659
April                    1.702
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
Én medarbeider er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.
 
Ansatte som er smittet
Ingen.
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
 167 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
- Norsk autorisasjon: 75
- Student: 56
- Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
- Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
 
Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder: https://finnmarkssykehuset.no/.
 
Adgangskontroll og skallsikring
Smittevurdering etablert ved sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Info for fødende: https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/informasjon-til-gravide-og-fodende
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi ber om at pressen går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. Dette vil i hovedsak også gå raskere.
  
Husk disse sidene:
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap#informasjon-til-media
https://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/oppdaterte-tall-fra-sykehusene-i-helse-nord


Presseinfo nr. 32 - 12. mai 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 12. mai.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på 982 62 381

Generelt:
Finnmarkssykehuset følger situasjonen fortløpende, og er forberedt på en eventuell smittetopp senere i år. Smittespredningen i Finnmark har vært beskjeden, og kapasiteten ved sykehusene god.

Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 

Covid-19
e-helse
Økt bruk av fjernbehandling der det er mulig og nødvendig er nedfelt i strategien til Finnmarkssykehuset. Med covid-19-pandemien har antallet videokonsultasjoner økt kraftig, ved utgangen av april hadde vi hatt flere videokonsultasjoner enn i hele 2019 tilsammen:  

Fjernbehandling av pasienter i Finnmark
Store avstander og et ønske om å gi et tilbud der folk bor, er viktige årsaker til satsingen på fjernbehandling. Denne tendensen kommer til å fortsette.


Flytrafikk
Det er stadig utfordrende å planlegge reisen for pasienter til og fra Tromsø og andre behandlingssteder utenfor fylket. Mange pasienter må derfor regne med overnatting på reisen.

Pasientreiser
I tillegg fører redusert flytilbud til utfordringer for ansatte og innleide vikarer til og fra Oslo lufthavn Gardermoen.


Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.207 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk           4.266
Operasjon          192
Psykiatri              749

Pasientkontakt
Antallet videokonsultasjoner i pasientbehandlingen har økt kraftigsom følge av covid-19-pandemien. Ved utgangen av april passerte vi antallet for hele fjoråret. Det har også vært en stor økning i telefonkonsultasjoner i samme periode. 

Fjernbehandling med Skype for business:
2020 (januar – april)       -              1.461
2019                                      -              1.402
2018                                      -              1.187
2017                                      -              288

Telefonkonsultasjoner i pasientbehandlingen:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659
April                      1.702


Personell:
Ansatte i karantene
Ingen medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
165 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 75
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi ber om at pressen går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. Dette vil i hovedsak også gå raskere.
  
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 31 - 4. mai 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 4. mai.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
Vi er som nevnt tidligere i gang med å øke aktiviteten gradvis innenfor poliklinisk aktivitet og antall operasjoner. Aktiviteten er høy ved psykisk helsevern og rus, hvor vi har lang erfaring med e-helseverktøy. E-helse er også tatt i bruk i større grad innenfor somatikken. 

Økningen i bruk av videokonsultasjoner de tre første månedene i år er på 112 prosent: Stor økning i bruk av e-helseverktøy  

Samtidig som den planlagte virksomheten tas gradvis opp, er Finnmarkssykehuset forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på sensommeren/høsten på best mulig måte. Generelt er kapasiteten ved sykehusene stadig god. Smittespredningen i Finnmark har vært beskjeden.

Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.128 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk          4.196
Operasjon         192
Psykiatri             740

Pasientkontakt
Videokonsultasjoner:
Bruk av videokonsultasjoner Q1 2020 vs. (Q1 2019):
Januar                102 (93)
Februar              139 (88)
Mars                   383 (109)

Telefonkonsultasjoner Q1 2020:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659


Personell:
Ansatte i karantene
4 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
162 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 30 - 30. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 30. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381.


Generelt:
Vi er som nevnt tidligere i gang med å øke aktiviteten gradvis innenfor poliklinisk aktivitet og antall operasjoner. Aktiviteten er høy ved psykisk helsevern og rus, hvor vi har lang erfaring med e-helseverktøy. E-helse er også tatt i bruk i større grad innenfor somatikken. Lenger ned kommer en oversikt over bruken av video- og telefonkonsultasjoner de tre første månedene i år.

Du kan også lese mer om dette her: Stor økning i bruk av e-helseverktøy  

De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte.

Generelt er kapasiteten ved sykehusene stadig god.

Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Vi er også glade for at nær 160 personer til nå har meldt seg til tjeneste ved behov.

Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.287 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk          3.652
Operasjon         191  
Psykiatri             444

Pasientkontakt
Videokonsultasjoner:
Bruk av videokonsultasjoner Q1 2020 vs. (Q1 2019):
Januar                102 (93)
Februar              139 (88)
Mars                   383 (109)

Telefonkonsultasjoner Q1 2020:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659


Personell:
Ansatte i karantene
3 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
159 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 69
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 29 - 24. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut for at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. 

I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.  Her kan du lese om hvordan videokonsultasjon foregår: 


Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. 

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 


Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med covid-19. 
Se egen pressemelding 
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.080 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.488
Operasjon         186
Psykiatri             406

Personell:
Ansatte i karantene
6 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
155 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 28 - 23. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på 982 62 381


Generelt:
De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut for at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. 

I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.  Her kan du lese om hvordan videokonsultasjon foregår: 

Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. 

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.080 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.488
Operasjon         186
Psykiatri             406


Personell:
Ansatte i karantene
7 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
155 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 27 - 22. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på 982 62 381


Generelt:
De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut for at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. 

I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.  

Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. 

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.080 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.488
Operasjon         186
Psykiatri             406


Personell:
Ansatte i karantene
8 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 26 - 21. april 2020

Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 21. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
Aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet øker gradvis ved Finnmarkssykehuset etter perioden med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. I tillegg økes innsatsen innenfor e-helse, slik at flere pasientkontakter foregår via Skype.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen, og vi planlegger nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i sommer. Finnmarkssykehuset er godt forberedt, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.035 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.450
Operasjon         186
Psykiatri             399


Personell:
Ansatte i karantene
7 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 25  - 17.april 2020
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 17. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
Vi er godt i gang med planleggingen av økt aktivitet fra neste uke, etter å ha hatt lavdrift siden midten av mars. Pasienter med utsatt time vil få ny innkalling. Prioriteringen av rekkefølge baserer seg på medisinskfaglige vurderinger av hvem det haster mest med.

Samtidig planlegger vi nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i sommer. Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.958 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.380
Operasjon         186
Psykiatri             392

Personell:
Ansatte i karantene
5 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:


Presseinfo nr. 24 - 16.april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 16. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381.

Generelt:
Finnmarkssykehuset har for tiden én inneliggende covid-19-pasient.

Vi planlegger for økt aktivitet fra neste uke, etter å ha hatt lavdrift siden midten av mars. Pasienter med utsatt time, vil få ny innkalling. Prioriteringen av rekkefølge baserer seg på medisinskfaglige vurderinger av hvem det haster mest med.

Samtidig planlegger vi nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i år. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.
En pasient som har vært innlagt med covid-19 ved Hammerfest sykehus, er nå utskrevet.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.
Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.891 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.339
Operasjon         187
Psykiatri             365


Personell:
Ansatte i karantene
6 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall
Presseinfo nr. 23 - 15. april 2020
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 15. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta når du på  982 62 381.


Generelt:
Vi planlegger for økt aktivitet fra neste uke, etter å ha hatt lavdrift siden midten av mars. Innenfor psykisk helsevern og rus skal vi ha full drift allerede i løpet av uka som kommer. 

Finnmarkssykehuset har god oversikt over utsatte pasientbehandlinger som følge av pandemien, og har nå 3.806 utsatte pasientkonsultasjoner. Pasienter som det ut fra medisinskfaglige vurderinger haster mest med, vil få prioritet i innkalling når vi tilbyr nye timer. Vi øker samtidig pasientkontakter via videokonsultasjoner.

Pasienter som ikke kan vente - som akuttpasienter, barn, gravide og pasienter i pakkeforløp for kreft - får behandling som normalt. Pasienter som kan vente, blir innkalt senere.

Samtidig planlegger vi nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i år. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid:

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
To pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasientene er innlagt i hhv. Hammerfest og Kirkenes.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.806 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.265
Operasjon         187
Psykiatri             354


Personell:
Ansatte i karantene
5 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
153 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Norsk autorisasjon: 66
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 22 - 14. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 14. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.


Generelt:
Finnmarkssykehuset har to covid-19-pasienter innlagt. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i Finnmark, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Pasientene som får utsatt time på grunn av koronasituasjonen, får ny time på et senere tidspunkt. Vi vil nå starte planleggingen av rekkefølge for innkalling av disse pasientene, basert på en medisinskfaglig vurdering. Vi øker samtidig pasientkontakter i somatikken via Skype.

Vi understreker at pasienter som ikke kan vente - som akuttpasienter, barn og gravide og pasienter i pakkeforløp for kreft - får behandling som normalt. Pasienter som kan vente, blir innkalt senere.

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte. De to er innlagt i hhv. Hammerfest og Kirkenes.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.
Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.688 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk 3.169
Operasjon 183
Psykiatri 336


Personell:
Ansatte i karantene
3 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
 153 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
- Student: 53
- Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
- Norsk autorisasjon: 66
- Ikke helsefaglig utdanning: 1Øvrig:

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 21 - 8. april 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 8. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Vi vil i påsken kun sende ut info når det er større oppdateringer.
 
Finnmarkssykehuset har én covid-19-pasient innlagt. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i Finnmark, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   
 
Det er nå 3.666 utsatte pasientkontakter som konsekvens av koronasituasjonen. Pasientene får ny time på et senere tidspunkt, og vi vil over påske begynne å planlegge rekkefølge for innkalling av disse pasientene, basert på en medisinskfaglig vurdering. Vi øker samtidig pasientkontakter i somatikken via Skype.
 
Vi understreker at pasienter som ikke kan vente, som akuttpasienter, barn og gravide og pasienter i pakkeforløp for kreft, får behandling som normalt. Pasienter som kan vente, blir innkalt senere.
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid:


 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Se pressemelding 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 3.666 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           3.151
Operasjon          182
Psykiatri              333
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
20 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
 148 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
- Student: 53
- Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 32
- Norsk autorisasjon: 62
- Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket:
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall


Presseinfo nr. 20 - 7. april 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 7. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Vi har fått spørsmål fra flere journalister om det rapporteres ulike tall for inneliggende covid-19-pasienter. Svaret er at dere skal forholde dere til Finnmarkssykehusets tall. Det er disse som rapporteres videre.
 
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.  
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: Covid-19 
 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 3.583 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           3.075
Operasjon          182
Psykiatri              326
 
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
16 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
 148 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 32
 • Norsk autorisasjon: 62
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 19 - 6. april 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 6. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19
 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 3.494 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           2.994
Operasjon          182
Psykiatri              318
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
16 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
148 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 32
 • Norsk autorisasjon: 62
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket:
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 18 - 3. april 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 3. april.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid:

Covid-19


Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Hammerfest sykehus har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 2.886 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:

Poliklinikk           2.550

Operasjon          139

Psykiatri              197

Personell:

Ansatte i karantene
21 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  


Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell

 145 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.   

 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 31
 • Norsk autorisasjon: 60
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Smittekuvøse i helikopter
Redningshelikopteret på Banak er nå rustet til å transportere covid-19-pasienter ved behov. Personellet har gjennomført opplæring i bruk av EpiShuttle-kuvøser, som Forsvaret har gått til anskaffelse av. Transport av covid-19-pasienter vil ikke være en hovedoppgave for Sea King-maskinen, men helikopteret vil bidra som den etablerte ressursen den er.

Fra før er et Super Puma-helikopter leid inn for å transportere koronapasienter. Denne maskinen er stasjonert i Tromsø.

Pasientmottak:
Det er opprettet pasientmottak utenfor de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes for å registrere og avklare om pasienter må i isolat eller ikke.

For pasienter som ankommer med ambulanse, blir pasientavklaring gjort ombord i kjøretøyet.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 17 - 2. april 2020

 
Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 2. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personer som har meldt seg til tjeneste ved behov, er nå oppe i 145.                                                                                                     
Vi har god oversikt over virksomheten, men gjør oppmerksom rapporteringen av ansatte i karantene skjer fortløpende, og vil derfor endre seg kontinuerlig.
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus:
Covid-19 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Hammerfest sykehus har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Den siste av de to er en inneliggende pasient, som fikk påvist smitte onsdag. Det foreligger ingen smittefare.

Én pasient er utskrevet.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 2.583 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           2.304
Operasjon          126
Psykiatri              153
 
Personell:

Ansatte i karantene
21 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
145 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 31
 • Norsk autorisasjon: 60
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
Pasientmottak:
Det er opprettet pasientmottak utenfor de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes for å registrere og avklare hvor pasientene skal i forbindelse med behandling, såkalt triagering. Pasienter som er smittet, skal rett i isolat. Formålet er å redusere sjansen for smitte internt på sykehuset ytterligere.

Dette gjelder alle legevaktpasienter og øyeblikkelig poliklinikk-pasienter.
For pasienter som ankommer med ambulanse, blir triagering gjort ombord i kjøretøyet.

Vi kommer tilbake med mer om dette.
 
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 16 - 1. april 2020


Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 1. april.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personell som har meldt seg ved behov, øker jevnt. Dette er viktig siden knappheten vil kunne ligge på personellsiden.

Pasienter:

Pasienter med bekreftet smitte
Hammerfest sykehus har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Finnmarkssykehuset har 2.507 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020.

Poliklinikk           2.245

Operasjon          111

Psykiatri              151

Personell:

Ansatte i karantene

22 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
143 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • Student: 52
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 31
 • Norsk autorisasjon: 59
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Utstyr og materiell:

Raskere prøvetaking

Finnmarkssykehuset har gjort tiltak for å få raskere svar på covid-19-tester, og har i forrige uke bestilt utstyr for pasientnær mikrobiologisk hurtigdiagnostikk. Utstyret skal først om fremst brukes for test av pasienter, og vil gi prøvesvar innen én time etter at prøven er tatt.

Utstyret er med på å reduseres smittefare, og skal kunne brukes ved alle våre avdelinger.

Finnmarkssykehuset vil også vurdere å ta i bruk utstyret for testing av eget personell for å kunne unngå eller forkorte karanteneperioder.

Apparatene blir plassert ved Klinikk Alta, Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.


Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 

Husk disse sidene:


Presseinfo nr. 15  -  31. mars 2020

 
Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 31. mars.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personell som har meldt seg ved behov, øker jevnt. Dette er viktig siden knappheten vil kunne ligge på personellsiden.
 
Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte
En inneliggende pasient ved Hammerfest sykehus har testet positivt på covid-19. Se pressemelding her. 

Hammerfest sykehus har dermed to pasienter innlagt på Hammerfest sykehus med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
18 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Utsatt behandling
Finnmarkssykehuset har 2.398 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020.
 
Poliklinikk           2.165
Operasjon          85
Psykiatri              148
 
Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.
 
Registrering av ekstrapersonell
 137 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • Student: 51
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 28
 • Norsk autorisasjon: 58 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket:
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 14  -  30. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 30. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personell som har meldt seg ved behov, øker jevnt. Dette er viktig siden knappheten vil kunne ligge på personellsiden.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Én pasient innlagt på Hammerfest sykehus med bekreftet smitte. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
18 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte. 

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Utsatt behandling
Finnmarkssykehuset har nå 2.249 utsatte behandlinger og konsultasjoner samlet for mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri. 

Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Registrering av ekstrapersonell

135 personer har per 30. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • - Student: 48
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 11
 • Norsk autorisasjon: 38
 • Ikke oppgitt: 38

 

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall


Presseinfo nr. 13  -  28. mars 2020

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Knappheten vil kunne ligge på personellsiden, og det er positivt at stadig flere melder seg til tjeneste.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Én pasient innlagt på Hammerfest sykehus fredag kveld: https://finnmarkssykehuset.no/Sider/Ny-pasient-innlagt-med-covid-19.aspx

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
28 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Utsatt behandling
Lørdag har vi registrert 2.248 utsatte behandlinger og konsultasjoner samlet for mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri. 

Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Registrering av ekstrapersonell
129 personer har per 27. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

Fordelingen er som følger:

 • Student: 44
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 10
 • Norsk autorisasjon: 3
 •  Ikke oppgitt: 38

Nye respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt flere respiratorer til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, og vil ha totalt 18 respiratorer tilgjengelig når disse er på plass. Fordelingen vil bli 11 i Hammerfest og 7 i Kirkenes. Leveringstiden er foreløpig ikke avklart.

 Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall
Presseinfo nr. 12  -  27. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 27. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Først vil jeg rette en takk til mediene som brakte videre bekymringen vår om pasienter som er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser nødvendig behandling fordi de frykter for å bli smittet. Sykehusene våre har svært strenge smittevernrutiner, og det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.

Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Knappheten vil kunne ligge på personellsiden, og vi er derfor glade for at stadig flere melder seg til tjeneste.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Ingen.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
31 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
129 har per i dag meldt seg til tjeneste ved behov.

Fordelingen er som følger:

 • Student: 44
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 10
 • Norsk autorisasjon: 37
 • Ikke oppgitt: 38

 

Nye respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt ytterligere 6 nye respiratorer til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Helseforetaket vil da ha totalt 18 respiratorer tilgjengelig, 11 i Hammerfest og 7 i Kirkenes. Leveringstiden er foreløpig ikke avklart.

Avlyst behandling
I forbindelse med koronasituasjonen utsetter vi behandlinger som kan vente. Tallene oppdateres ukentlig.

Per 26. mars hadde Finnmarkssykehuset HF registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 11  -  26. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 26. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Ingen.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
38 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen.

Registrering av ekstrapersonell
117 har meldt seg til tjeneste ved behov.

Avlyst behandling
I forbindelse med koronasituasjonen har vi utsatt behandlinger som kan vente. 

Finnmarkssykehuset HF har så langt registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

Pasienter som frykter smitte
Vi opplever nå i flere tilfeller at pasienter er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser time fordi de frykter for å bli smittet. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn

Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 10  -  25. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 25. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har onsdag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Onsdag morgen har vi 38 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Registrering av ekstrapersonell
Antallet som har meldt seg til tjeneste ved behov, øker jevnt og trutt. Onsdag morgen var antallet 116.

Pasientreiser
Pasientreiser er avhengig av flytilbudet for å bringe pasienter mellom behandlingsstedene. For vår del gjelder dette blant annet tilbudet mellom Finnmark og Tromsø. Departementet jobber med dette for å sikre at det vil være ruter mellom Alta - Tromsø, Kirkenes - Tromsø, Hammerfest - Tromsø og Vadsø - Tromsø, alle med to daglige avganger 6 dager i uken.


For taxi tillates det i hovedsak ikke mer enn én passasjerer i bilen som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. I noen tilfeller kan det tillates to-, og da i dialog/enighet mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser.


Innkalling av pasienter
Vi opplever i noen tilfeller at pasienter er usikre for smittefaren ved sykehus når de får innkalling. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.


Øvrig:

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.


Adgangskontroll og skallsikring
Eablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 9 - 24. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 24. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, ved behov. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell: 
Pasienter med bekreftet smitte Finnmarkssykehuset har tirsdag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Det er nå 44 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
114 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Pasientreiser
Pasientreiser tillater som hovedregel ikke flere enn én passasjerer i taxi som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. Kun i særlige tilfeller tillates to, og da i dialog mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser. 

Øvrig:
Beredskapsnivå GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 8 - 23. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 23. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt: 
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, ved behov. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte 
Finnmarkssykehuset har mandag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Mandag morgen har vi 59 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet 
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
10 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Pasientreiser
Pasientreiser tillater som hovedregel ikke flere enn én passasjerer i taxi som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. Kun i særlige tilfeller tillates to, og da i dialog mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser. 

Ambulanser klargjort for smittetransport
Denne uka vil egne ambulansebiler for smittetransport også komme i drift i Honningsvåg og Karasjok. Dermed vil det være egne ambulanser til formålet ved følgende stasjoner: 

 • Hammerfest 
 • Alta
 • Lakselv
 • Øksfjord 
 • Hasvik 
 • Måsøy 
 • Berlevåg 
 • Båtsfjord 
 • Vadsø 
 • Tana 
 • Kirkenes 
 • Honningsvåg 
 • Karasjok 

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser.
Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 7 - 22. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Vi har nå ingen covid-19-smittede pasienter inne ved Finnmarkssykehuset. Kapasiteten ved sykehusene er god. Vi vil igjen skryte av virksomheter, som har meldt seg med tilbud om smittevernutstyr. Vi setter stor pris på det. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Finnmarkssykehuset har nå ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Den siste pasienten ble utskrevet fra sykehus i helga. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Søndag morgen har vi 61 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
107 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Øvrig:
Beredskapsnivå 
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo 6 - 210320 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger oppsummering av situasjonen ved Finnmarkssykehuset i dag, 21. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Sengekapasiteten ved sykehusene er god. Vi har gul beredskap, og er klar til å ta imot pasienter dersom det er behov. 

Flere virksomheter har meldt seg med tilbud om verneutstyr, som vi vil motta til uka. Vi setter stor pris på det. 

Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på disse sidene som vi har opprettet for mediene: 

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell: 

Pasienter med bekreftet smitte 
Vi har i dag 1 pasient innlagt med bekreftet smitte, altså én færre enn i går. Én pasient skrevet ut fra sykehus i helga. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
61 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
106 har meldt seg ved behov for personell. 

Øvrig: 

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Jeg gjentar at vi er takknemlig for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 5 - 20. mars 2020 

Til redaksjonen,

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Sengekapasiteten ved sykehusene er god. Elektiv drift er tatt ned. God kapasitet til å ta imot pasienter. 

Det er også gledelig av vi nå har 99 personer som har meldt seg dersom det oppstår behov for. 

Skype-tilbud for engstelige barn og unge 
Barn og unge kan kontakte Sámi klinihkka dersom de er bekymret for situasjonen knyttet til koronautbruddet. Fra uke 13 tilbyr BUP SANKS Skype-samtaler for unge under 18 år (og foreldre) om koronavirus. Tilbudet gjelder den samiske befolkningen i Tana, Nesseby, Kautokeino, Porsanger, Gamvik, Lebesby og Karasjok, som er opptaksområdet for SANKS. Rådgivningen skjer på samisk og norsk. 

Du kan lese mer her. 

Pasienttelefon 
Det har vært en økning i telefontrafikken på 30 prosent den siste uka. Dette skaper utfordringer. Vi ber publikum om å bruke opprettede koronatelefoner lokalt eller nasjonalt, og kun ringe 113 og 116 117 ved akutte hendelser eller behov for legehjelp ved sykdom. 

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Ingen flere pasienter med bekreftede smitte. Finnmarkssykehuset har altså 2 pasienter. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Antallet ansatte i karantene øker litt. Finnmarkssykehuset har fredag morgen 69 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet 
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
99 har meldt seg ved behov for personell. 

ØVRIG:
Beredskapsnivå GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring 
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 


​Presseinfo nr. 4 - 19. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. 

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt: 

Vi har tatt ned elektiv drift, og har god kapasitet til å ta imot pasienter. Utfordringen kan på sikt bli behov for personell. Dette arbeider vi med, og vi oppfordrer alle med helsefaglig bakgrunn om å melde seg til dugnaden. 

Egne smitteambulanser 
Vi har nå rigget om egne ambulansebiler til transport av smittede. Formålet med disse ekstra bilene er at personellet bytter til disse i stedet for å rigge om ambulansebilene ved eventuell smittetransport.
Bilene er stasjonert ved følgende ambulansestasjoner: 

 • Hammerfest 
 • Alta
 • Lakselv 
 • Øksfjord 
 • Hasvik 
 • Måsøy
 • Berlevåg 
 • Båtsfjord
 • Vadsø 
 • Tana 
 • Kirkenes 

Fra neste uke har vi også biler til smittetransport i Karasjok og Honningsvåg. I tillegg er de hvite pasienttransportbilene klare til å gå inn i ordinær ambulansetjeneste. Disse er stasjonert i Alta, Lakselv og Tana/Vadsø

Respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt 4 nye respiratorer, to til hvert av sykehusene. Leveringstiden er ikke avklart. Helseforetaket er per i dag utstyrt med tilsammen 8 respiratorer, to av disse for barn. I tillegg har Finnmarkssykehuset 11 anestesiapparater. 

Pasienttelefon 
Det har vært en økning i telefontrafikken på 30 prosent den siste uka. Dette skaper utfordringer. Vi ber publikum om å bruke opprettede koronatelefoner lokalt eller nasjonalt, og kun ringe 113 og 116 117 ved akutte hendelser eller behov for legehjelp ved sykdom. 

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Ingen flere bekreftede smittede pasienter siden i går, altså 2 pasienter. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har torsdag morgen, 60 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
51 har meldt seg ved behov for personell. 

ØVRIG
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 3 – 18. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Pasienter med bekreftet smitte 
Finnmarkssykehuset har per nå 2 pasienter med bekreftet smittet pasient ved sine sykehus. Den siste pasienten ble i natt innlagt på Kirkenes sykehus med bekreftet covid-19, og er hjemmehørende i Vadsø kommune. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har dag onsdag morgen 60 medarbeidere i karantene, som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
 Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
Vi har til nå mottatt 43 henvendelser fra folk som har meldt seg ved behov for personell.

ØVRIG: 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

i ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 2 - 17. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Beredskapsnivå 
GU
L. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har per nå én pasient med bekreftet smittet pasient ved sine sykehus. Dette gjelder en pasient som fikk påvist koronavirus 16. mars. Pasienten er hjemmehørende i Nesseby kommune. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om den smittede. Dette er den første pasienten med påvist koronasmitte, som er innlagt ved våre sykehus. 

Ansatte i karantene Finnmarkssykehuset har per i dag 74 medarbeidere i karantene. Ingen er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ekstra personell 
Finnmarkssykehuset er i gang med kartlegging av personell med helsefaglig bakgrunn/-erfaring – nåværende, pensjonister og studenter - om å ta kontakt med oss her.

29 personer har til nå meldt seg etter at vi i går gikk ut og oppfordret personer med medisinsk bakgrunn om å melde seg. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå, og vi ber om at alle henvendelser går gjennom kommunikasjonsavdelingen. Så skal vi hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 1 - 16. mars 2020

For å sikre at alle har samme tilgang på informasjon, etablerer vi fra i dag fast rutine med presseinfo som sendes ut til redaksjonene. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Beredskapsnivå 
Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapsnivå til gult nivå. Dette omfatter alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket. Informasjon knyttet til dette finner dere her.

Her er også etablert egne sider for pasienter/pårørende og for primærhelsetjenesten. 

Adgangskontroll og besøksstans 
Det er etablert adgangskontroll ved samtlige sykehus og klinikker. For å redusere smittefaren, ønsker vi færrest mulig inne på behandlingsstedene våre. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Karantene 
Finnmarkssykehuset har per i dag 48 medarbeidere i karantene. Ingen er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. Medarbeiderne har gått i karantene på ulike tidspunkt, og tallet vil derfor endre seg. 

Personell 
Vi kan komme i en situasjon der det blir utfordringer med personell. Vi kartlegger nå personell med helsefaglig bakgrunn/-erfaring – nåværende, pensjonister og studenter - om å ta kontakt med oss her.

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå, og vi ber om at alle henvendelser går gjennom kommunikasjonsavdelingen. Så skal vi hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt fagfolk som kan intervjues. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. Aktuelle saker Informasjon til gravide og fødende