HELSENORGE

Presseinfo

På denne siden legger vi ut presseinfo relatert til koronaviruset som vi sender ut ved gul eller rød beredskap. Siste presseinfo vil ligge øverst. 

illustrasjon av koronavirus.

Presseinfo Nr. 71 1. juni 2021​​

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 1. juni.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt om bulletinen:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å begrense smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Oversikt:

Finnmarkssykehuset går nå på foretaksnivå over i grønn beredskap. Også Kirkenes sykehus går fra gul til grønn beredskap, mens Hammerfest sykehus beholder gult beredskapsnivå.

 • Det er nå ingen pasienter med bekreftet smitte på Kirkenes sykehus. Sykehuset fikk mandag ettermiddag bekreftet at prøveresultatet til en inneliggende pasient var falsk positiv. Dermed oppheves isolasjon og karantene, og Kirkenes sykehus går over i normal drift. 
 • Ansatte med arbeidsplass på Hammerfest sykehus som ikke er vaksinert, testes hver tredje dag. Siden utbruddet i kommunen startet er det gjort 609 tester.
 • Hammerfest sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale/kritisk syke pasienter. Kirkenes har også fortsatt besøksrestriksjoner og minner på at alle besøk skal være avklart på forhånd.   
 • Beredskapsnivå             
  • Foretaksnivå: Grønt
  • Hammerfest sykehus: Gult
  • Kirkenes sykehus, Klinikk Alta, Sámi klinihkka, Prehospitale tjenester: Grønt
 • Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.​

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet Hammerfest, med forgreininger til flere andre kommuner i Finnmark og andre steder i Norge.

Testing av ansatte:

 • ​Finnmarkssykehuset har et nært samarbeid med Hammerfest og Sør-Varanger kommuner om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter.
 • Hammerfest sykehus har testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 •  For å opprettholde beredskapen og sikre operativ drift av Hammerfest sykehus, åpnes det i noen tilfeller også for testing av husstandsmedlemmer/nære familiemedlemmer, for eksempel ektefelle og samboer. Dette avlaster kommunal teststasjon
 • Som følge av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smitte tidlig, og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.  Formålet er å forebygge og unngå intern smittespredning, og dermed sikre drift og opprettholde sikker pasientbehandling.
 • Ansatte med arbeidsplass på Hammerfest sykehus som ikke er vaksinert, testes hver tredje dag.
 • Siden 21. mai er det gjort 609 koronatester på teststasjonen ved Hammerfest sykehus i forbindelse med utbruddet sykehuset.
 • Vi har i noen få tilfeller opplevd at ansatte som er vaksinerte, har avgitt positiv test. Vaksinering minsker risikoen for å bli smittet og smitte andre betydelig. Likevel utelukker vaksinering ikke at man kan bli smittet. Vaksinerte får lettere sykdom dersom de smittes, eventuelt får de ingen symptomer i det hele tatt, selv om virus blir påvist i luftveiene. Effekten av vaksine begynner man å se cirka tre uker etter første dose, og man regnes da som delvis vaksinert. Full effekt har man først en uke etter andre dose. Da regnes man som fullvaksinert. Vaksinerte som blir påvist covid-19 positive er langt mindre smitteførende enn uvaksinerte.

Vaksinestatus

 • 70 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er per i dag vaksinert med minst én vaksinedose.
 • Fremdriften i vaksineringen avhenger av tilgangen på vaksine.
 • Finnmarkssykehuset vil i månedsskiftet mai/juni motta 310 vaksiner til egne ansatte og 68 vaksiner til Helse Nords samarbeidspartnere. Vaksinene er ment til førstedose-vaksinering av uvaksinerte.

 

Testing av pasienter:
 • Det er en aktiv teststrategi for pasienter som legges inn i Finnmarkssykehuset.

Øyeblikkelig hjelp:

 • Hammerfest sykehus har ordinært inntak av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i hele Vest-Finnmark.

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Utsatt behandling:

 • Hammerfest sykehus trapper nå opp planlagte behandlinger. Som følge av utbruddet i Hammerfest kommune ble alle planlagte behandlinger ved sykehuset utsatt. 
 • Kirkenes sykehus går tilbake til ordinær drift fra 1. juni.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vil bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft, dialyse, øyeinjeksjon og enkelte andre behandlinger, har gått som normalt under utbruddet. 
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

Pasienttransport

 • Det har ikke vært utfordringer med pasienttransport i regionen i perioden utbruddet har vart.
 • Pasientreiser Finnmark har fremdeles stor pågang på telefonen. Vi oppfordrer derfor alle som ringer til å bruke ring tilbake-funksjonen.

Smitte og karantene:

Innlagte pasienter med bekreftet covid-19-smitte

2

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

21

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

Ansatte som er har avgitt positiv test (status mandag ettermiddag)

13

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

44

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Karantene/isolasjon

Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er avstand mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. 

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.​


Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.​

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GRØNN

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert. 

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 70 31. mai 2021​

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 31. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å begrense smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Oversikt:

Hammerfest sykehus er nå åpnet helt opp for øyeblikkelig hjelp for pasienter i hele Vest-Finnmark. Kirkenes sykehus går over i ordinær drift fra 1. juni.

 • I løpet av helga har flere ansatte avgitt positive tester. Samtidig viser en test av en ansatt ved Kirkenes sykehus seg å være falsk positiv. Den ansatte på Kirkenes sykehus og nærkontakter til denne, kalles tilbake på jobb.
 • I Hammerfest fortsetter testingen av ansatte med styrke. Siden utbruddet startet i kommunen, har smitteteamet tatt omlag 650 tester. Vi tester også nære familiemedlemmer ved behov. Dette både for å hindre smitte, sikre operativ drift, og for å avlaste kommunens smitteteam.
 • Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale/kritisk syke pasienter.
 • Beredskapsnivå             
  • Foretaksnivå: Gult
  • Kirkenes og Hammerfest sykehus: Gult
  • Klinikk Alta, Sámi klinihkka, Prehospitale tjenester: Grønt
 • Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet Hammerfest, med forgreininger til flere andre kommuner i Finnmark og andre steder i Norge.

Testing av ansatte:

 • ​Finnmarkssykehuset har et nært samarbeid med Hammerfest og Sør-Varanger kommuner om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter, og smittesporer inne i sykehusene.
 •  Hammerfest sykehus har testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 • For å opprettholde beredskapen og sikre operativ drift av Hammerfest sykehus, åpnes det i noen tilfeller også for testing av husstandsmedlemmer/nære familiemedlemmer, for eksempel ektefelle og samboer. Dette avlaster kommunal teststasjon.
 • Som følge av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smitte tidlig, og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.  Formålet er å forebygge og unngå intern smittespredning, og dermed sikre drift og opprettholde sikker pasientbehandling.
 • Ansatte med arbeidsplass på Hammerfest sykehus som ikke er vaksinert, testes hver tredje dag.
 • Siden 21. mai er det gjort om lag 650 koronatester på teststasjonen ved Hammerfest sykehus i forbindelse med utbruddet sykehuset.
 • Tiltak for ansatte ved Kirkenes sykehus vurderes fortløpende.

Vaksinestatus

 • 70 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er per i dag vaksinert med minst én vaksinedose.
 • Fremdriften i vaksineringen avhenger av tilgangen på vaksine.
 • Finnmarkssykehuset vil i månedsskiftet mai/juni motta 310 vaksiner til egne ansatte og 68 vaksiner til Helse Nords samarbeidspartnere; i alt 378 vaksinedoser som går til førstedose-vaksinering av uvaksinerte.

Testing av pasienter:

 • Det er en aktiv teststrategi for pasienter som legges inn i Finnmarkssykehuset.

Øyeblikkelig hjelp:

 • Hammerfest sykehus har nå ordinært inntak av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i hele Vest-Finnmark.

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Utsatt behandling:

 • Som følge av utbruddet er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt. Dette gjelder til og med tirsdag 1. juni, og omfatter også poliklinikk. Ny vurdering vil da bli gjort.
 • Kirkenes sykehus går tilbake til ordinær drift fra 1. juni.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vil bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft, dialyse, øyeinjeksjon og enkelte andre behandlinger, går som normalt. 
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

Pasienttransport

 • Det har ikke vært utfordringer med pasienttransport i regionen.
 • Pasientreiser Finnmark har stor pågang på telefonen. Vi oppfordrer alle som ringer til å bruke ring tilbake-funksjonen.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

4

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

21

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

Ansatte som er har avgitt positiv test (status mandag ettermiddag)

13

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

44

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Karantene/isolasjon

Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing       

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo nr. 69, 28. mai 2021

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 28. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å begrense smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Oversikt:

I løpet av siste døgn har vi fått flere positive tester, også ved Kirkenes sykehus.

 • Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter.
 • Beredskapsnivå             
  • Foretaksnivå: Gult
  • Kirkenes og Hammerfest sykehus: Gult
  • Klinikk Alta, Sámi klinihkka, Prehospitale tjenester: Grønt
 • Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.
 • For kirurgiske og ortopediske pasienter vil innleggelser fra Vest-Finnmark utenom Hammerfest og Måsøy kommuner, rutes til UNN-Tromsø. For alle andre pasientgrupper går pasientflyten som normalt i hele Finnmark. Situasjonen og tiltakene revurderes daglig. 

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet Hammerfest, med forgreininger til flere andre kommuner i Finnmark og andre steder i Norge.

Testing av ansatte:

 • Finnmarkssykehuset har et nært samarbeid med Hammerfest og Sør-Varanger kommuner om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter, og smittesporer inne i sykehusene.
 • Hammerfest sykehus har testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 •  For å opprettholde beredskapen og sikre operativ drift av Hammerfest sykehus, åpnes det i noen tilfeller også for testing av husstandsmedlemmer/nære familiemedlemmer, for eksempel ektefelle og samboer. Dette avlaster kommunal teststasjon.
 • Som følge av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smitte tidlig, og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.  Formålet er å forebygge og unngå intern smittespredning, og dermed sikre drift og opprettholde sikker pasientbehandling.
 • Ansatte med arbeidsplass på Hammerfest sykehus som ikke er vaksinert, testes hver tredje dag.
 • Siden 21. mai er det gjort 426 koronatester på teststasjonen ved Hammerfest sykehus i forbindelse med utbruddet sykehuset.
 • Tiltak for ansatte ved Kirkenes sykehus vurderes fortløpende.

Vaksinestatus

 • 70 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er nå vaksinert med minst én vaksinedose.  
 • Fremdriften i vaksineringen avhenger av tilgangen på vaksine.
 • Finnmarkssykehuset vil i ukene 22 og 23 motta 310 vaksiner til egne ansatte og 68 vaksiner til Helse Nords samarbeidspartnere; i alt 378 vaksinedoser som går til førstedose-vaksinering av uvaksinerte.

Testing av pasienter:

 • Det er en aktiv teststrategi for pasienter som legges inn i Finnmarkssykehuset.

Øyeblikkelig hjelp:

 • Medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus har ordinært inntak av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i hele Vest-Finnmark.
 • Føde/gyn/barn har ordinært ø-hjelpsinntak.
 • Kirurgisk-/ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus opprettholder begrenset inntak pga. utfordringer knyttet til bemanning. Det gjøres ny vurdering i neste uke.

Inntaksbegrensning

 • Beredskapen opprettholdes ved at andre sykehus og klinikker tar imot pasienter. På grunn av uavklart situasjon i Kirkenes, vil ikke Kirkenes ta imot pasienter fra Vest-Finnmark.
 • Kirurgiske pasienter Innenfor fagområdet kirurgi og ortopedi vil Hammerfest sykehus kun ta imot innleggelser av pasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy. Ny vurdering gjøres mandag 31. mai.
 • Føde/kvinne/barn går som før til Hammerfest.
 • Indremedisinske pasienter rutes til Alta eller Kirkenes, mens UNN er i beredskap.

 

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Utsatt behandling:

 • Som følge av utbruddet er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt. Dette gjelder til og med tirsdag 1. juni, og omfatter også poliklinikk.
 • I Kirkenes er det meste av planlagt behandling utsatt til og med mandag 31. mai. Ny vurdering vil bli foretatt mandag 31. mai.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vil bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft, dialyse, øyeinjeksjon og enkelte andre behandlinger, går som normalt.  
 • Elektiv poliklinikk for gynekologi/obstetrikk ved Hammerfest sykehus, utsettes der det er hensiktsmessig. De som får utsatt sin planlagte time vil bli kontaktet. Planlagte operasjoner for uke 21 utsettes. Pasientene vil bli kontaktet angående nytt tidspunkt for operasjon.
 • I Kirkenes er alle planlagte operasjoner og poliklinikk på føde/gyn utsatt til mandag 31/5.
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

Pasienttransport

 • Det har ikke vært utfordringer med pasienttransport i regionen.
 • Pasientreiser Finnmark har stor pågang på telefonen. Vi oppfordrer alle som ringer til å bruke ring tilbake-funksjonen.

 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

3

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

34

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

 

Ansatte som er smittet

8

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

 

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

39

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

 

Karantene/isolasjon

 • Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.
 • Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

 

Smittesporing

 • Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.  

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo nr. 68, 27. mai 2021

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset torsdag, 27. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å begrense smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

 

Oversikt:

 • Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter.
 • Medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus har åpnet opp for normalt inntak av akutt behandling for pasienter i Vest-Finnmark.
 • Kirurgisk/ortopedisk avdeling har begrenset inntak av akuttbehandling, foreløpig frem til mandag 31. mai.
 • Planlagte behandlinger er, med noen unntak, utsatt frem til og med tirsdag 1. juni.
 • Beredskapsnivå             
  • Foretaksnivå: Gult
  • Kirkenes og Hammerfest sykehus: Gult
  • Klinikk Alta, Sámi klinihkka, Prehospitale tjenester: Grønt
 • Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.
 • Kirkenes sykehus og Klinikk Alta avlaster Hammerfest sykehus med pasienter ved behov. UNN er i beredskap.  

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet Hammerfest, med forgreininger til flere andre kommuner i Finnmark og andre steder i Norge.

Testing av ansatte:

 • Finnmarkssykehuset samarbeider med Hammerfest kommune om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter, og smittesporer inne i sykehuset etter samme kriterier som Hammerfest kommune benytter utenfor sykehuset.
 • Finnmarkssykehuset har testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 • Som følge av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smittede tidlig og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.
 • Siden fredag 21. mai er 380 ansatte testet.

 

Vaksinestatus

 • 70 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er nå vaksinert med minst én vaksinedose.  
 • Fremdriften i vaksineringen avhenger av tilgangen på vaksine. Finnmarkssykehuset mottar i uke 22/23 378 førstevaksinedoser. Omlag 70 av disse går til Finnmarkssykehusets og Helse Nords samarbeidspartnere.

   

Testing av pasienter:

 •  Pasienter testes ved innleggelse og ved utskrivelse fra sykehuset. Det er dessverre ikke kapasitet til å ta PCR hurtigtest av alle som skrives ut, så i de fleste tilfeller vil pasienter bli testet med PCR-sendeprøve på utskrivingsdagen.
 •  Pasienter fra Hammerfest håndteres som karantenepersoner ved innleggelse i sykehuset, uavhengig av testsvar.
 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle kommuner som tar imot utskrevne pasienter fra Hammerfest sykehus til kommunal omsorg, om å håndtere disse pasientene som pasienter i karantene.
 •  Finnmarkssykehuset oppfordrer alle pasienter som skrives ut til hjemmet, om sosial distansering.
 • Dersom pasienter er smittede eller nærkontakter følges regler for dette.

 Øyeblikkelig hjelp:

 • Medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus har ordinært inntak av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i hele Vest-Finnmark.
 • Føde/gyn/barn har ordinært ø-hjelpsinntak.
 • Kirurgisk-/ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus opprettholder begrenset inntak (pga. usikkerhet knyttet til bemanning. Det gjøres ny vurdering i morgen.

Inntaksbegrensning

 • Beredskapen opprettholdes ved at andre sykehus og klinikker tar imot pasienter.
 • Innenfor fagområdet kirurgi og ortopedi vil Hammerfest sykehus kun ta imot innleggelser av pasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy. Ny vurdering gjøres mandag 31. mai.
 • Føde/kvinne/barn går som før til Hammerfest.
 • Indremedisinske pasienter rutes til Alta eller Kirkenes, mens UNN er i beredskap.
 • Kirurgiske pasienter rutes primært til Kirkenes.

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Utsatt behandling:

 • Som følge av utbruddet er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt. Dette gjelder til og med tirsdag 1. juni, og omfatter også poliklinikk.  
 • Pasienter som får utsatt behandling, vil bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft og øyeinjeksjon går som normalt.  
 • Barnepoliklinikk er redusert, og har telefonkonsultasjoner.
 • Elektiv poliklinikk for gynekologi/obstetrikk utsettes der det er hensiktsmessig. De som får utsatt sin planlagte time vil bli kontaktet. Planlagte operasjoner for uke 21 utsettes. Pasientene vil bli kontaktet angående nytt tidspunkt for operasjon.
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

 

Pasienttransport

 • Det har ikke vært utfordringer med pasienttransport i regionen.
 • Pasientreiser Finnmark har stor pågang på telefonen. Vi oppfordrer de som ringer til å bruke ring tilbake-funksjonen.


Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

2

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

29

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

Ansatte som er smittet

5

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

36

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Karantene/isolasjon

 • ·       Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.
 • Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

 •  Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.  

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo nr. 67, 26. mai 2021

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 26. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å begrense smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

 

Oversikt:

 • Medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus åpner nå opp for normalt inntak av akutt behandling for pasienter i Vest-Finnmark.
 • Sykehuset har nå én inneliggende pasient med påvist koronasmitte.  
 • Finnmarkssykehuset HF og sykehusene i Hammerfest og Kirkenes holder gult beredskapsnivå. Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.
 • Kirkenes sykehus og Klinikk Alta avlaster Hammerfest sykehus med pasienter ved behov. UNN er i beredskap.  
 • Klinikk Alta, Sámi klinihkka i Karasjok og Prehospitale tjenester er i grønn beredskap.

 

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet i Vest-Finnmark.

 

Testing av ansatte:

 • Finnmarkssykehuset samarbeider med Hammerfest kommune om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter, og smittesporer inne i sykehuset etter samme kriterier som Hammerfest kommune benytter utenfor sykehuset.
 • Finnmarkssykehuset har testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 • Som følge av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smittede tidlig og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.
 • 332 ansatte er testet siden fredag 21. mai.

 

Vaksinestatus

 • 70 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er nå vaksinert med minst én vaksinedose.  
 • Fremdriften i vaksineringen avhenger av tilgangen på vaksine. Finnmarkssykehuset mottar i uke 22/23 378 førstevaksinedoser. Omlag 70 av disse går til Finnmarkssykehusets og Helse Nords samarbeidspartnere.


Testing av pasienter:

 • Pasienter testes ved innleggelse og ved utskrivelse fra sykehuset. Det er dessverre ikke kapasitet til å ta PCR hurtigtest av alle som skrives ut, så i de fleste tilfeller vil pasienter bli testet med PCR-sendeprøve på utskrivingsdagen.
 • Pasienter fra Hammerfest håndteres som karantenepersoner ved innleggelse i sykehuset, uavhengig av testsvar.
 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle kommuner som tar imot utskrevne pasienter fra Hammerfest sykehus til kommunal omsorg, om å håndtere disse pasientene som pasienter i karantene.
 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle pasienter som skrives ut til hjemmet, om sosial distansering.
 • Dersom pasienter er smittede eller nærkontakter følges regler for dette.

 

Øyeblikkelig hjelp:

 • Medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus åpner opp for ordinært inntak av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i hele Vest-Finnmark.
 • Føde/gyn/barn har ordinært ø-hjelpsinntak.
 • Kirurgisk-/ortopedisk avdeling opprettholder begrenset inntak (pga. usikkerhet knyttet til bemanning. Det gjøres ny vurdering i morgen.

 

Utsatt behandling:

 • Som følge av utbruddet er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt. Dette gjelder til og med fredag 28. mai. Dette gjelder også poliklinikk.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vi bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft og øyeinjeksjon går som normalt.  
 • Barnepoliklinikk er redusert, og har telefonkonsultasjoner.
 • Elektiv poliklinikk for gynekologi/obstetrikk utsettes der det er hensiktsmessig. De som får utsatt sin planlagte time vil bli kontaktet. Planlagte operasjoner for uke 21 utsettes. Pasientene vil bli kontaktet angående nytt tidspunkt for operasjon.
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

 

Inntaksbegrensning

 • Beredskapen opprettholdes ved at andre sykehus og klinikker tar imot pasienter.
 • For fagområdene ortopedi og kirurgi vik Hammerfest sykehus kun ta imot innleggelser av pasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy.
 • Føde/kvinne/barn går som før til Hammerfest (ingen endring).   
 • Indremedisinske pasienter rutes til Alta eller Kirkenes, mens UNN er i beredskap.
 • Kirurgiske pasienter rutes primært til Kirkenes.

 

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

 

 

Pasienttransport

 • Det har ikke vært utfordringer med pasienttransport i regionen.
 • Pasientreiser Finnmark har stor pågang på telefonen og vi oppfordrer de som ringer til å bruke ring tilbake-funksjonen.

 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

38

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

Ansatte som er smittet

4

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

 

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

35

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

 

Karantene/isolasjon

 • Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.
 • Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

 

Smittesporing

 • Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo nr. 66, 25. mai 2021

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 25. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

                                                                                                                                                                         

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å begrense smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

 

Oversikt:

 • Hammerfest sykehus har nå to inneliggende pasienter med påvist koronasmitte.  
 • Finnmarkssykehuset HF og sykehusene i Hammerfest og Kirkenes holder gult beredskapsnivå. Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.
 • Kirkenes sykehus og Klinikk Alta avlaster Hammerfest sykehus med pasienter ved behov. UNN er i beredskap.   
 • Klinikk Alta, Sámi klinihkka i Karasjok og Prehospitale tjenester er i grønn beredskap.

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet i Vest-Finnmark.

 

Testing av ansatte:

 • Finnmarkssykehuset samarbeider med Hammerfest kommune om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter, og smittesporer inne i sykehuset etter samme kriterier som Hammerfest kommune benytter utenfor sykehuset.
 • Finnmarkssykehuset har lavterskel testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 • På bakgrunn av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smittede tidlig og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.

 

Vaksinestatus

 • 7 av 10 ansatte i Finnmarkssykehuset - om lag 68 prosent - er til nå vaksinert med minst én vaksinedose. Under er fordelingen per 10. mai 2021.

 

Testing av pasienter:
 • Pasienter testes ved innleggelse og ved utskrivelse fra sykehuset. Det er dessverre ikke kapasitet til å ta PCR hurtigtest av alle som skrives ut, så i de fleste tilfeller vil pasienter bli testet med PCR-sendeprøve på utskrivingsdagen.
 • Pasienter fra Hammerfest håndteres som karantenepersoner ved innleggelse i sykehuset, uavhengig av testsvar.
 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle kommuner som tar imot utskrevne pasienter fra Hammerfest sykehus til kommunal omsorg, om å håndtere disse pasientene som pasienter i karantene.
 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle pasienter som skrives ut til hjemmet, om sosial distansering.
 • Dersom pasienter er smittede eller nærkontakter følges regler for dette.

 

Utsatt behandling/ ø-hjelp:

 • Som følge av utbruddet er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt. Dette gjelder til og med fredag 28. mai. Dette gjelder også poliklinikk.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vi bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft og øyeinjeksjon går som normalt.  
 • Barnepoliklinikk er redusert, og har telefonkonsultasjoner.
 • Elektiv poliklinikk for gynekologi/obstetrikk utsettes der det er hensiktsmessig. De som får utsatt sin planlagte time vil bli kontaktet. Planlagte operasjoner for uke 21 utsettes. Pasientene vil bli kontaktet angående nytt tidspunkt for operasjon.
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

 

Inntaksbegrensning

 • Hammerfest sykehus har som følge av situasjonen i Hammerfest og Vest-Finnmark begrenset inntak for øyeblikkelig hjelp. Også dette av hensyn til operativ drift og smittevern.
 • Beredskapen opprettholdes ved at andre sykehus og klinikker tar imot pasienter.
 • Hammerfest sykehus vil kun ta imot innleggelser av pasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy for fagområdene indremedisin, kirurgi og ortopedi.
 • Føde/kvinne/barn går som før til Hammerfest (ingen endring).
 • Indremedisinske pasienter rutes til Alta eller Kirkenes, mens UNN er i beredskap.
 • Kirurgiske pasienter rutes primært til Kirkenes.

 

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

 

 

Pasienttransport

 • Det har ikke vært utfordringer med pasienttransport. Totalt fire pasienter er transportert til Kirkenes fra Vest-Finnmark.
 • Pasientreiser Finnmark har stor pågang på telefonen og vi oppfordrer de som ringer til å bruke ring tilbake-funksjonen.

 

 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

2

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

20

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

 

Ansatte som er smittet

3

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

 

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

34

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

 

Karantene/isolasjon

 • Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.
 • Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

 

Smittesporing

 • Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.


Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus

 

 


Presseinfo nr. 65, 24. mai 2021

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 24. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å hindre smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Oversikt:

 • Finnmarkssykehuset HF og sykehusene i Hammerfest og Kirkenes holder gult beredskapsnivå. Beredskapen vurderes fortløpende med hensyn til smitteutviklingen i samfunnet.
 • Kirkenes sykehus avlaster Hammerfest sykehus med pasienter ved behov. UNN er i beredskap.
 • Klinikk Alta, Sámi klinihkka i Karasjok og Prehospitale tjenester er i grønn beredskap.

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet i Vest-Finnmark.

Testing av ansatte:

 • Finnmarkssykehuset samarbeider med Hammerfest kommune om smittesporing av smittede ansatte eller pasienter, og smittesporer inne i sykehuset etter samme kriterier som Hammerfest kommune benytter utenfor sykehuset.
 • Finnmarkssykehuset har lavterskel testtilbud til ansatte som har symptomer eller mistenker at de kan være smittet. For å unngå å belaste det kommunale testapparatet, ber vi ansatte om å la seg teste internt.
 • På bakgrunn av det betydelige smittetrykket i Hammerfest kommune gjennomfører Finnmarkssykehuset også massetesting av uvaksinerte, symptomfrie ansatte for å oppdage smittede tidlig og dermed unngå intern smittespredning og sikre drift. Massetestingen vil fortsette i intervaller, og vurderes fortløpende på bakgrunn av smittetrykket.

Vaksinestatus

 • Om lag 68 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er til nå vaksinert med minst en vaksinedose.

 

Testing av pasienter:

 • Pasienter testes ved innleggelse og ved utskrivelse fra sykehuset. Det er dessverre ikke kapasitet til å ta PCR hurtigtest av alle som skrives ut, så i de fleste tilfeller vil pasienter bli testet med PCR-sendeprøve på utskrivingsdagen.

 • Pasienter fra Hammerfest holdes i karantene ved innleggelse i sykehuset, uavhengig av testsvar. 

 • Dersom pasienter er smittede eller nærkontakter følges regler for dette.

 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle pasienter som skrives ut til hjemmet, om sosial distansering.

 • Finnmarkssykehuset oppfordrer alle kommuner som tar imot utskrevne pasienter fra Hammerfest sykehus til kommunal omsorg, om å ha disse pasientene i karantene.

 

Utsatt behandling:

 • Som følge av smitten er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt. Dette gjelder til og med fredag 28. mai. Dette gjelder også poliklinikk.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vi bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft, øyeinjeksjon og kvinne/barn går som normalt.
 • Barnepoliklinikk er redusert, og har telefonkonsultasjoner.
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

 

Inntaksbegrensning

 • Hammerfest sykehus har som følge av situasjonen i Hammerfest og Vest-Finnmark begrenset inntak for øyeblikkelig hjelp. Også dette av hensyn til operativ drift og smittevern, samt at en pasient har testet positivt for covid-19.
 • Beredskapen opprettholdes ved at andre sykehus og klinikker tar imot pasienter.
 • Hammerfest sykehus vil kun ta imot innleggelser av pasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy for fagområdene indremedisin, kirurgi og ortopedi.
 • Kvinner og barn går som før til Hammerfest (ingen endring).
 • Indremedisinske pasienter rutes til Alta, eventuelt Kirkenes, mens UNN er i beredskap.
 • Kirurgiske pasienter rutes primært til Kirkenes.

 

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Omruting av pasienter:

 • Hammerfest sykehus har begrenset inntak av akutt kirurgi/ortopedi som følge av smittesituasjonen.
 • Redusert pasientinntak ved Hammerfest vil medføre at pasienter fra Vest-Finnmark kan rutes til Kirkenes sykehus eller til UNN. Dette vil igjen kunne få konsekvenser for tilbudet på Kirkenes sykehus for pasienter i Øst-Finnmark.
 • Vi vil fortløpende informere kommunene i Øst-Finnmark så snart vi vet noe mer.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

19

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

Ansatte som er smittet

3

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

 • Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

34

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.


Karantene/isolasjon

 • Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.
 • Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

 • Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus

 

Presseinfo Nr. 64 21. mai 2021

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 21. mai.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige grep for å hindre smitte og sikre at vi er operativ og ivaretar beredskapen.

Presseinfo sendes ut på hverdager ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Oversikt:

 • Finnmarkssykehuset HF har fredag morgen endret beredskapsnivået fra grønn til gul beredskap, som følge av koronasmitte i Hammerfest.
 • Hammerfest sykehus innførte gul beredskap torsdag kveld.
 • Fredag ettermiddag har Kirkenes sykehus høynet beredskapsnivå til gult, og er i beredskap til å avlaste Hammerfest sykehus med pasienter ved behov.
 • Klinikk Alta, Sámi klinihkka i Karasjok og Prehospitale tjenester er i grønn beredskap. Klinikkene vil vurdere å heve beredskapsnivået dersom det blir nødvendig.

Det legges stor vekt på smittevern. Finnmarkssykehuset har et strengt smittevernregime, og tiltakene er styrket under det pågående utbruddet i Vest-Finnmark.

Testing/vaksine:

 • Om lag 68 prosent av de ansatte i Finnmarkssykehuset er nå vaksinert med førstegangsdose.
 • Ansatte i Hammerfest som ikke har fått koronavaksine, får tilbud om testing.
 • Det er generelt lav terskel for testing av ansatte.

Utsatt behandling:

 • Som følge av smitten er alle planlagte behandlinger ved Hammerfest sykehus utsatt til og med onsdag 26. mai. Dette gjelder også poliklinikk.
 • Pasienter som får utsatt behandling, vi bli kontaktet.
 • Pakkeforløp kreft og barn går som normalt.
 • Barnepoliklinikk er redusert, og har telefonkonsultasjoner.
 • I tillegg vil flere behandlingsavtaler gjennomføres digitalt, der det er mulig.

Det er trygt å komme til sykehuset. Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Omruting av pasienter:

 • Hammerfest sykehus har begrenset inntak av akutt kirurgi/ortopedi som følge av smittesituasjonen.
 • Redusert pasientinntak ved Hammerfest vil medføre at pasienter fra Vest-Finnmark kan rutes til Kirkenes sykehus. Dette vil igjen kunne få konsekvenser for tilbudet på Kirkenes sykehus for pasienter i Øst-Finnmark.  
 • Vi vil fortløpende informere kommunene i Øst-Finnmark så snart vi vet noe mer.

Smitte og karantene :

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene/isolasjon

6

Basert på egne tester/egen smittesporing. Dette tallet kan endre pga. forsinkelse i registreringen som følge av at kommunen tar ansatte ut i karantene.

Ansatte som er smittet

2

Ansatte som er bekreftet smittet, settes i isolasjon.

Ansatte som har vært smittet totalt under koronapandemien

34

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Karantene/isolasjon

Ansatte med smitte settes i isolasjon. Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede, eller i påvente av svar på tester. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

 • Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen i Hammerfest ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Alle som kommer inn, skal registreres.

Besøksforbud

Hammerfest sykehus er stengt for besøkende, med unntak av ledsager til fødende og terminale pasienter. Alle besøkende må gjennom adgangskontroll og blir registrert.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus

 Presseinfo Nr. 63 23. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 23. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Finnmarkssykehuset HF har mandag morgen endret beredskapsnivå, og har nå grønn beredskap.

Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes holder i gul beredskap.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Finnmarkssykehuset vurderer at koronautbruddet ved Hammerfest sykehus er over, etter at grundig smittesporing og iverksettelse av en rekke smitteverntiltak er gjennomført. Det er naturlig at det vil komme enkelte tilfeller av smitte i etterkant av et utbrudd. Smittetrykket generelt i samfunnet har økt betydelig, noe som også vil medføre at tilfeller oppstått utenfra, vil bli oppdaget på sykehuset.

Vi vil fortsette å ha skarpt fokus på smittevern og koronavett i Finnmarkssykehuset, tilpasset den fase som pandemien nå er på vei inn i. Vi skal bidra til at andre bølge av pandemien blir lav, og vi er godt forberedt på de nye tilfeller som vil komme. Som en følge av at Hammerfest sykehus reduserte beredskapsnivå mandag, gjorde Kirkenes sykehus det samme.

Som en konsekvens av at utbruddet vurderes som over og at smittetilfellene er få, vil Finnmarkssykehuset heretter gå tilbake til praksisen med å rapportere ansatte som er smittet og i karantene på foretaksnivå.

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 30. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og pasienttransporten har i helga forløpt som normalt. Situasjonen er normal og beredskapen betegnes som god.  

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er i beredskap som normalt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus er i gul beredskap. Sykehuset tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Legevakten ble fredag flyttet tilbake til Hammerfest sykehus.

Pasienter som får utsatt planlagt behandling, får melding om dette. 

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta er i grønn beredskap. Klinikken har økt den polikliniske aktiviteten i tiden det har vært utbrudd i Hammerfest. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus er i gul beredskap, og gikk over i normal drift fra mandag 16. november. Sykehuset har i perioden med innleggelsesstopp og nedtak av driften i Hammerfest, redusert antall planlagte innleggelser og redusert antall planlagte dagkirurgiske operasjoner.

Sámi klinihkka er i grønn berdskap. Klinikken bistår med behandling av pasienter og oversettelsesarbeid på samisk for Finnmarkssykehuset. Det har vært ekstra bemanning i pediatri (samisk barnelege) og ØNH. På grunn av pandemien er det ikke kursvirksomhet på LMS og derfor er koordinatoren omplassert til pasientnært arbeid ved Spesialistlegesenteret. SANKS psykisk helsevern og rus tar imot pasienter som normalt. Røntgen er i full drift.  

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

2

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

16

Ansatte som er smittet

1

Ansatte som har vært smittet i perioden

30

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette.

Dette gjelder også pasienter og pårørende.


Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 23. november)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.754 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.761 (6.756)

Psykiatri              993 (993)

Operasjon          390 (390)

Tall i parentes er fra 20. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GRØNN

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 62 20. november 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 20. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Oppdaterte tall finnes også på nettsiden.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Finnmarkssykehuset vurderer at koronautbruddet ved Hammerfest sykehus er over, etter at grundig smittesporing og iverksettelse av en rekke smitteverntiltak er gjennomført. Det er naturlig at det vil komme enkelte tilfeller av smitte i etterkant av et utbrudd. Smittetrykket generelt i samfunnet har økt betydelig, noe som også vil medføre at tilfeller oppstått utenfra, vil bli oppdaget på sykehuset.

Vi vil fortsette å ha skarpt fokus på smittevern og koronavett i Finnmarkssykehuset, tilpasset den fase som pandemien nå er på vei inn i. Vi skal bidra til at andre bølge av pandemien blir lav, og vi er godt forberedt på de nye tilfeller som vil komme. Som en følge av at Hammerfest sykehus reduserte beredskapsnivå mandag, gjorde Kirkenes sykehus det samme.

Som en konsekvens av at utbruddet vurderes som over og at smittetilfellene er få, vil Finnmarkssykehuset heretter gå tilbake til praksisen med å rapportere ansatte som er smittet og i karantene på foretaksnivå.

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 30. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og pasienttransporten har også siste døgn forløpt som normalt.

Situasjonen er nå normal og beredskapen betegnes som god.  

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er i beredskap som normalt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus er i gul beredskap. Sykehuset tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Legevakten ble fredag flyttet tilbake til Hammerfest sykehus.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Hammerfest kommune har endret karantenetiden til 10 dager. Dette betyr at vi har færre i karantene. Dersom disse er testet på dag 9 kan de gå tilbake på jobb. Endringen skjedde 19. november. Ansatte i Hammerfest har tidligere hatt 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har i dag endret beredskapsnivå til grønt. Klinikken har økt den polikliniske aktiviteten i tiden det har vært utbrudd i Hammerfest. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus er i gul beredskap, og gikk over i normal drift fra mandag 16. november, men har redusert antall planlagte dagkirurgiske operasjoner. Sykehuset har i perioden med innleggelsesstopp og nedtak av driften i Hammerfest, redusert antall planlagte innleggelser.  

Sámi klinihkka har i dag endret beredskapsnivå til grønt. Klinikken bistår med behandling av pasienter og oversettelsesarbeid på samisk for Finnmarkssykehuset. Det har vært ekstra bemanning i pediatri (samisk barnelege) og ØNH. På grunn av pandemien er det ikke kursvirksomhet på LMS og derfor er koordinatoren omplassert til pasientnært arbeid ved Spesialistlegesenteret. SANKS psykisk helsevern og rus tar imot pasienter som normalt. Røntgen er i full drift.  

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

20

Ansatte som er smittet

3

Ansatte som har vært smittet i perioden

30 (korrigert)

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

 

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette.

Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 20. november)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.749 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.756 (6.733)

Psykiatri              993 (989)

Operasjon          390 (390)

Tall i parentes er fra 19. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 61 19. november 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset torsdag, 19. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Dette gjelder også de enkelte behandlingsstedene våre.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Finnmarkssykehuset vurderer at koronautbruddet ved Hammerfest sykehus er over, etter at grundig smittesporing og iverksettelse av en rekke smitteverntiltak er gjennomført. Det er naturlig at det vil komme enkelte tilfeller av smitte i etterkant av et utbrudd. Smittetrykket generelt i samfunnet har økt betydelig, noe som også vil medføre at tilfeller oppstått utenfra, vil bli oppdaget på sykehuset.

Vi vil fortsette å ha skarpt fokus på smittevern og koronavett i Finnmarkssykehuset, tilpasset den fase som pandemien nå er på vei inn i. Vi skal bidra til at andre bølge av pandemien blir lav, og vi er godt forberedt på de nye tilfeller som vil komme. Som en følge av at Hammerfest sykehus reduserte beredskapsnivå mandag, gjorde Kirkenes sykehus det samme.

Som en konsekvens av at utbruddet vurderes som over og at smittetilfellene er få, vil Finnmarkssykehuset heretter gå tilbake til praksisen med å rapportere ansatte som er smittet og i karantene på foretaksnivå.

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 22. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og pasienttransporten har forløpt som normalt siste døgn.

Situasjonen er nå normal og beredskapen betegnes som god.  

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er i beredskap som normalt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Legevakten ble fredag flyttet tilbake til Hammerfest sykehus.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen

Hammerfest sykehus har ingen pasienter innlagt med påvist covid-19. 

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus gikk over i normal drift fra mandag 16. november. Sykehuset har i perioden med innleggelsesstopp og nedtak av driften i Hammerfest, redusert antall planlagte innleggelser.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning i pediatri (samisk barnelege) og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

34

Ansatte som er smittet

3

Ansatte som har vært smittet i perioden

28

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette.

Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.722 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.733 (6.725)

Psykiatri              989 (987)

Operasjon          390 (390)

Tall i parentes er fra 17. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 60 18. november 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 18. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                                

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Dette gjelder også de enkelte behandlingsstedene våre.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Hammerfest og Kirkenes sykehus er fra mandag ettermiddag i gul beredskap.

Oversikt:

Finnmarkssykehuset vurderer at koronautbruddet ved Hammerfest sykehus er over, etter at grundig smittesporing og iverksettelse av en rekke smitteverntiltak er gjennomført. Det er naturlig at det vil komme enkelte tilfeller av smitte i etterkant av et utbrudd. Smittetrykket generelt i samfunnet har økt betydelig, noe som også vil medføre at tilfeller oppstått utenfra, vil bli oppdaget på sykehuset.

Vi vil fortsette å ha skarpt fokus på smittevern og koronavett i Finnmarkssykehuset, tilpasset den fase som pandemien nå er på vei inn i. Vi skal bidra til at 2. bølge av pandemien blir lav, og vi er godt forberedt på de nye tilfeller som vil komme. Som en følge av at Hammerfest sykehus reduserte beredskapsnivå mandag, gjorde Kirkenes sykehus det samme.

Som en konsekvens av at utbruddet vurderes som over og at smittetilfellene er få, vil Finnmarkssykehuset heretter gå tilbake til praksisen med å rapportere ansatte som er smittet og i karantene på foretaksnivå.

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 22. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god. Det har ikke vært noen utfordringer knyttet til pasienttransport siste døgn.

Situasjonen er nå normal og beredskapen betegnes som god.  

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er i beredskap som normalt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Legevakten ble fredag flyttet tilbake til Hammerfest sykehus.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 35 ansatte i karantene. 

Hammerfest sykehus har ingen pasienter innlagt med påvist covid-19. 

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus gikk over i normal drift fra mandag 16. november. Sykehuset har i perioden med innleggelsesstopp og nedtak av driften i Hammerfest redusert antall planlagte innleggelser 

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning i pediatri (samisk barnelege) og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

39

Ansatte som er smittet

2

Ansatte som har vært smittet i perioden

27

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette.

Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 17. november)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.712 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.725 (6.669)

Psykiatri              987 (966)

Operasjon          390 (389)

Tall i parentes er fra 11. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 59 17. november 2020

 Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 17. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Årsaken er at Hammerfest sykehus er i ferd med å gjenoppta aktiviteten.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Hammerfest og Kirkenes sykehus gikk mandag ettermiddag over i gul beredskap.

Oversikt:

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 22. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god. Det har ikke vært noen utfordringer knyttet til pasienttransport siste døgn.

Situasjonen er nå normal og beredskapen betegnes som god. De to ekstra jetflyene som har vært stasjonert i Alta og Kirkenes, forlot Finnmark i helga.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er i beredskap som normalt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Legevakten ble fredag flyttet tilbake til Hammerfest sykehus.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Tirsdag morgen er det rapportert 2 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 32 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. 

Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 35 ansatte i karantene. 

Hammerfest sykehus har ingen pasienter innlagt med påvist covid-19. 

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus går over i normal drift fra i dag, mandag 16. november. Sykehuset har hatt redusert antall planlagte innleggelser etter at Hammerfest innførte innleggelsesstopp og tok ned driften. 

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning i pediatri (samisk barnelege) og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

35

Ansatte som er smittet

2

Ansatte som har vært smittet i perioden

27

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.712 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.725 (6.669)

Psykiatri              987 (966)

Operasjon          390 (389)

Tall i parentes er fra 11. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 58 16. november 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 16. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                         

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Årsaken er at Hammerfest sykehus er i ferd med å gjenoppta aktiviteten.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Hammerfest og Kirkenes sykehus opprettholder inntil videre rød beredskap.

Oversikt:

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 22. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god. Ingen utfordringer rapportert i helga.

Situasjonen er nå normal og beredskapen betegnes som god. De to ekstra jetflyene som har vært stasjonert i Alta og Kirkenes, har nå forlatt Finnmark.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er i beredskap som normalt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

 

Hammerfest sykehus tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

Legevakten flyttet fredag ettermiddag kl. 15 tilbake til akuttmottaket på Hammerfest sykehus.

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Mandag morgen er det rapportert 2 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 33 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. Det siste smittetilfellet ble bekreftet fredag kveld, og det er gjennomført smittesporing. Etter påvist positiv ansatt fredag, ble 3 ansatte og 3 pasienter satt i karantene. Terskelen for å sette pasienter i karantene, er lav.

Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 36 ansatte i karantene. 

Hammerfest sykehus har én pasient lagt inn med påvist covid-19. 

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus går over i normal drift fra i dag, mandag 16. november. Sykehuset har hatt redusert antall planlagte innleggelser etter at Hammerfest innførte innleggelsesstopp og tok ned driften. 

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning i pediatri (samisk barnelege) og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

36

Ansatte som er smittet

2

Ansatte som har vært smittet i perioden

27

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.635 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.669 (6.637)

Psykiatri              966 (957)

Operasjon          390 (389)

Tall i parentes er fra 11. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 57 13. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 13. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Årsaken er at Hammerfest sykehus er i ferd med å gjenoppta aktiviteten. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Hammerfest sykehus opprettholder inntil videre rød beredskap.

Oversikt:

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 22. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god. Ingen utfordringer rapportert siste døgn.

To ekstra jetfly er i beredskap i Finnmark. Det ene er stasjonert i Alta, det andre er stasjonert i Kirkenes. Disse to jetmaskinene vil være på basene til og med i dag. Behovet for ekstraressurser vurderes daglig.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til og med 13. november.
 • En ekstra jetmaskin fra Smuuth care er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen til og med 13. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Omlag 450 ansatte ved kliniske enheter samt enkelte utvalgte grupper, ble re-testet under massetestingen i forrige uke. Formålet med den andre testingen var å sikre god oversikt over smittestatus før vi begynte arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil skje gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

Legevakten flyttes fredag ettermiddag kl. 15 tilbake til akuttmottaket på Hammerfest sykehus.

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Fredag morgen er det rapportert 6 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 34 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. Det siste smittetilfellet ble bekreftet onsdag kveld, og det er gjennomført smittesporing.  Alle ansatte i den aktuelle avdelingen der siste påviste tilfelle jobber, testes/har blitt testet som et føre var-tiltak.

Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 34 ansatte i karantene. Også her kan tallet bli endret som følge av smittesporing.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus har siden Hammerfest innførte innleggelsesstopp og tok ned driften, redusert antall planlagte innleggelser på medisin, innenfor de kirurgiske fagområdene og på enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering. Kirkenes planlegger normal drift fra og med 16. november. Den enkelte pasient vil bli kontaktet av oss dersom det blir aktuelt å redusere driften.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

37

Ansatte som er smittet

6

Ansatte som har vært smittet i perioden

26

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (ikke oppdatert)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.635 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.669 (6.637)

Psykiatri              966 (957)

Operasjon          389 (385)

Tall i parentes er fra 11. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 56 12. november 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset torsdag, 12. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                              

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Årsaken er at Hammerfest sykehus er i ferd med å gjenoppta aktiviteten.

Hammerfest sykehus opprettholder inntil videre rød beredskap.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Hammerfest sykehus tar nå imot akutte pasienter for behandling og innleggelse.

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og har også siste døgn forløpt uten utfordringer.

To ekstra jetfly er i beredskap i Finnmark. Det ene er stasjonert i Alta, det andre er stasjonert i Kirkenes. Disse to jetmaskinene vil være på basene til og med fredag. Behovet for ekstraressurser vurderes daglig.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til og med 13. november.
 • En ekstra jetmaskin fra Smuuth care er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen til og med 13. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Omlag 450 ansatte ved kliniske enheter samt enkelte utvalgte grupper, ble re-testet under massetestingen i forrige uke. Formålet med den andre testingen var å sikre god oversikt over smittestatus før vi begynte arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 15. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus tar nå imot akuttpasienter for behandling og innleggelser. Aktivitetsøkningen vil foregå gradvis i tiden fremover. Elektive (planlagte) behandlinger er foreløpig utsatt.

I tillegg er øvrige fagområder i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Hammerfest sykehus startet mandag 9. november arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende, og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

Legevakten flyttes fredag ettermiddag kl. 15 tilbake til akuttmottaket på Hammerfest sykehus.

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Torsdag morgen er det rapportert 6 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 31 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. Det siste smittetilfellet ble bekreftet onsdag kveld, og tallet på ansatte i karantene kan bli endret ettersom smittesporing pågår.

Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 34 ansatte i karantene. Også her kan tallet bli endret som følge av smittesporing.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus har siden Hammerfest innførte innleggelsesstopp og tok ned driften, redusert antall planlagte innleggelser på medisin, innenfor de kirurgiske fagområdene og på enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering. Kirkenes planlegger normal drift fra og med 16. november. Den enkelte pasient vil bli kontaktet av oss dersom det blir aktuelt å redusere driften.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

34 (tallet kan endre seg pga. pågående smittesporing)

Ansatte som er smittet

6

Ansatte som har vært smittet i perioden

26

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.635 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.669 (6.637)

Psykiatri              966 (957)

Operasjon          389 (385)

Tall i parentes er fra 11. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 55 11. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 11. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er i gul beredskap. Årsaken er at Hammerfest sykehus er i ferd med å gjenoppta aktiviteten.

Hammerfest sykehus opprettholder inntil videre rød beredskap.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Omlag 450 ansatte ved kliniske enheter samt enkelte utvalgte grupper, ble re-testet under massetestingen i forrige uke. Formålet med den andre testingen var å sikre god oversikt over smittestatus før vi begynte arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og har også siste døgn forløpt uten utfordringer.

To ekstra jetfly er i beredskap i Finnmark. Det ene er stasjonert i Alta, det andre er stasjonert i Kirkenes. Disse to jetmaskinene vil være på basene til og med fredag. Behovet for ekstraressurser vurderes daglig.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til og med 13. november.
 • En ekstra jetmaskin fra Smuuth care er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen til og med 13. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 15. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Hammerfest sykehus startet mandag 9. med å gjenoppta aktiviteten, og tar nå imot pasienter for innleggelser. Aktivitetsøkningen vil foregå gradvis i tiden fremover. Sykehuset innførte innleggelsesstopp 23. oktober.

Følgende fagområder er i gang:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen
 • Blodbank
 • Føde

Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende og planene kan bli justert. Du kan lese mer her: Hammerfest sykehus øker aktiviteten

Legevakten flyttes fredag ettermiddag kl. 15 tilbake til akuttmottaket på Hammerfest sykehus.

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for akutte innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Onsdag morgen er det rapportert 5 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 31 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 35 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Klinikk Alta har økt den polikliniske aktiviteten. Aktiviteten vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs. Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes sykehus har siden Hammerfest innførte innleggelsesstopp og tok ned driften, redusert antall planlagte innleggelser på medisin, innenfor de kirurgiske fagområdene og på enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering. Kirkenes planlegger normal drift fra og med 16. november. Dersom det blir aktuelt å redusere driften, vil den enkelte pasient bli kontaktet av oss.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

35

Ansatte som er smittet

5

Ansatte som har vært smittet i perioden

25

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.594 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.637 (6.602)

Psykiatri              957 (955)

Operasjon          385 (384

Tall i parentes er fra 10. november

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 54 10. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 10. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF har endret beredskapsnivå til gul beredskap. Bakgrunnen er at Hammerfest sykehus er i ferd med å gjenoppta aktiviteten.

Hammerfest sykehus opprettholder inntil videre rød beredskap.

Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Omlag 450 ansatte ble re-testet under massetestingen i forrige uke. Disse jobber i hovedsak ved kliniske enheter i sykehuset. I tillegg kommer noen andre utvalgte grupper. Formålet med den andre testingen var å sikre god oversikt over smittestatus før vi begynte arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Ved Hammerfest sykehus har det vært gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi mandag begynte å ta opp driften igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og har forløpt uten utfordringer siste døgn.

To ekstra jetfly er i beredskap i Finnmark. Det ene er stasjonert i Alta, det andre er stasjonert i Kirkenes. Disse to jetmaskinene vil være på basene til og med fredag. Behovet for ekstraressurser vurderes daglig.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til og med 13. november.
 • En ekstra jetmaskin fra Smuuth care er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen til og med 13. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 15. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset gjenopptar nå aktivitet etter at det ble innført innleggelsesstopp fredag 23. oktober. Aktivitetsøkningen startet mandag 9. november, og vil foregå gradvis fremover.

I første omgang skjer dette innenfor følgende fagområder:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen

Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende og planene kan bli justert.

 • Sykehuset tar nå imot pasienter for innleggelser.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Blodbanken er nå åpen.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Tirsdag morgen er det rapportert 5 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 30 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. Ansatte i Hammerfest har 14 dagers karantene som følge av lokale regler i kommunen. I Finnmarkssykehuset er det totalt 33 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs Hammerfest blir fortløpende vurdert. 

Kirkenes har fortsatt tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

33

Ansatte som er smittet

5

Ansatte som har vært smittet i perioden

25

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

 

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.557 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk        6.602 (6.578)

Psykiatri              955 (948)

Operasjon          384 (383)

Tall i parentes er fra 9. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå i helseforetaket

GUL

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 53 9. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 9. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381


Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Den andre massetestingen av ansatte ble gjennomført i forrige uke. De ansatte som ble testet på nytt, jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Formålet med den andre testingen er å sikre en god oversikt over smittestatus før vi begynner arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Ved Hammerfest sykehus er det gjennomført en lang rekke tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og har forløpt uten utfordringer siste døgn.

To ekstra jetfly er i beredskap i Finnmark. Det ene er stasjonert i Alta, det andre er stasjonert i Kirkenes. Disse to jetmaskinene vil være på basene ut denne uka.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til 13. november.
 • En ekstra jetmaskin fra Smuuth care er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen til 13. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 15. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset gjenopptar nå aktivitet etter at det ble innført innleggelsesstopp fredag 23. oktober. Aktivitetsøkningen starter 9. november, og vil foregå gradvis.

I første omgang skjer dette innenfor følgende fagområder:

 • Dialyse
 • Pakkeforløp kreft
 • Poliklinikk barn
 • Poliklinikk øye
 • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen

Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende og planene kan bli justert.

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte
 • Blodbanken er nå åpen.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  

Besøkstidene ved Hammerfest sykehus er mellom 16:00 og 19:00, alle dager. Pasienter med særskilte behov gjør egne avtaler direkte med avdelingen. Besøk til pasienter som er innlagt på avdeling for kvinne/barn avtales direkte med avdelingen.

Mandag morgen er det rapportert 7 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 30 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. Årsaken til at karatenetallet stiger er utvidelsen av karantenetiden lokalt i Hammerfest kommune. I Finnmarkssykehuset er det totalt 32 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser skal nå kunne rutes til Hammerfest, men vi vil fortløpende vurdere om pasientene skal kunne tas til Kirkenes, Alta eller UNN. Kommunikasjonen mellom innleggende lege og sykehus skal gå gjennom vanlige kommunikasjonsveier.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil fortsatt være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Aktiviteten i Alta vs Hammerfest blir fortløpende vurdert.  

Kirkenes har fortsatt tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog. Røntgen er i full drift.

Driften ved klinikkene vil på sikt gradvis gå over til normal ettersom Hammerfest sykehus kommer i full drift igjen.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

32 

Ansatte som er smittet

7

Ansatte som har vært smittet i perioden

25

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte som har vært i karantene, testes i slutten av karantenetiden slik at negativt svar foreligger før vedkommende vender tilbake til jobb.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om karanteneregler for blodgivere på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.526 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.578 (6.501)

Psykiatri              948 (943)

Operasjon          383 (358)

Tall i parentes er fra 5. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 52 6. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 6. november.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
Medievakta treffes på 982 62 381.
Finnmarkssykehuset arrangerer digital pressekonferanse i dag fredag kl 14.30.                                                                                                                         

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Massetestingen av ansatte er nesten i mål. Om lag 400 ansatte ved Hammerfest sykehus er nå re-testet, og det gjenstår noen få ansatte. Disse vil være testet i løpet av dagen i dag.

Massetestingen startet mandag, og omfatter ansatte som jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Denne massetestingen gjennomføres i egen regi, og formålet er å sikre en god oversikt over smittestatus før vi begynner arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og har forløpt uten utfordringer siste døgn.

Avtalen med de to ekstra ambulanseflyene som er satt inn i Finnmark, er utvidet. Flyet som er stasjonert i Kirkenes blir til og med 5. november, mens den ekstra jetmaskinen stasjonert i Alta er utvidet fram til fredag 13. november.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til 8. november.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen frem til og med 5. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og ett i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • Dagflyet med base i Alta er inntil videre stasjonert i Hammerfest på dagtid. Behovet her vurderes fortløpende.

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 15. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober.  

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til vi begynner å ta opp aktiviteten igjen

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9. november.

Fredag morgen er det rapportert 5 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 27 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. NB! I Finnmarkssykehuset er det totalt 29 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100 % sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

29

Ansatte som er smittet

5

Ansatte som har vært smittet i perioden

27

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.444 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.501 (6.353)

Psykiatri              943 (938)

Operasjon          358 (342)

Tall i parentes er fra 4. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehusPresseinfo Nr. 51 5. november 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset torsdag, 5. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

                                                                                                                                                                         

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Massetestingen av ansatte er nesten i mål. Om lag 400 ansatte ved Hammerfest sykehus er nå re-testet, og det gjenstår noen få ansatte. Disse vil være testet i løpet av fredagen.

Massetestingen startet mandag, og omfatter ansatte som jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Denne massetestingen gjennomføres i egen regi, og formålet er å sikre en god oversikt over smittestatus før vi begynner arbeidet med å ta opp driften ved sykehuset igjen.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god, og har forløpt uten utfordringer siste døgn.

Avtalen med de to ekstra ambulanseflyene som er satt inn i Finnmark, er utvidet. Flyet som er stasjonert i Kirkenes blir til og med 5. november, mens den ekstra jetmaskinen stasjonert i Alta vil være der til og med 8. november.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til 8. november.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen frem til og med 5. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • Dagflyet med base i Alta er inntil videre stasjonert i Hammerfest på dagtid. 

 

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Påbudet for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid, er forlenget til og med 15. november. Dette gjelder også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet omfatter hele helseforetaket, og varigheten vurderes fortløpende. 

Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. 

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober.  

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

 

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette. 

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til vi begynner å ta opp aktiviteten igjen

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9. november.

Onsdag morgen er det rapportert 10 ansatte med aktiv covid-19-smitte og 27 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. NB! I Finnmarkssykehuset er det totalt 29 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100 % sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene (foretaksnivå):

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

29

 

Ansatte som er smittet

10

Ansatte som har vært smittet i perioden

25

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing gjennomføres ved nye smittetilfeller, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.444 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.501 (6.353)

Psykiatri              943 (938)

Operasjon          358 (342)

Tall i parentes er fra 4. novemberr

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 50 4. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 4. november.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                      

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Vi startet mandag med ny massetesting av ansatte på Hammerfest sykehus, vi har hittil testet rundt 360 ansatte og vi fortsetter med de resterende som er igjen. Re-testingen omfatter ansatte som jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Denne massetestingen gjennomføres i egen regi. Formålet er å sikre en god oversikt over smittestatus før arbeidet med å begynne å ta opp driften ved sykehuset starter.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak og forberedelser for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god.

Avtalen med de to ekstra ambulanseflyene som er satt inn i Finnmark, er utvidet. Flyet som er stasjonert i Kirkenes blir til og med 5. november, mens den ekstra jetmaskinen stasjonert i Alta vil være der til og med 8. november.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til 8. november.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen frem til og med 5. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • Dagflyet med base i Alta er inntil videre stasjonert i Hammerfest på dagtid. 

 

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Det er påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet gjelder fram til 9.november.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober.  

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til vi begynner å ta opp aktiviteten igjen.

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9.november.

Onsdag morgen er det bekreftet 9 ansatte med covid-19-smitte og 26 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. NB! I Finnmarkssykehuset er det totalt 27 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100% sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

27

Ansatte som er smittet

9

Ansatte som har vært smittet i perioden

24

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.
 
Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.291 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.353 (6.324)

Psykiatri              938 (936)

Operasjon          342 (342)

 Tall i parentes er fra 3. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 49 3. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 3. november.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Vi startet mandag med ny massetesting av ansatte på Hammerfest sykehus, denne dagen ble 185 ansatte testet og vi fortsetter testingen i dag. Re-testingen omfatter ansatte som jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Denne massetestingen gjennomføres i egen regi. Formålet er å sikre en god oversikt over smittestatus før arbeidet med å begynne å ta opp driften ved sykehuset starter.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. 

Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god.

Avtalen med de to ekstra ambulanseflyene som er satt inn i Finnmark, er utvidet. Flyet som er stasjonert i Kirkenes blir til og med 5. november, mens den ekstra jetmaskinen stasjonert i Alta vil være der til og med 8. november.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til 8. november.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen frem til og med 5. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • Dagflyet med base i Alta er inntil videre stasjonert i Hammerfest på dagtid. 

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Det er påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet gjelder fram til 9.november.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober.  

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til vi begynner å ta opp aktiviteten igjen.

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9.november.

Tirsdag morgen er det bekreftet 9 ansatte med covid-19-smitte og 25 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. NB! I Finnmarkssykehuset er det totalt 26 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100% sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

26

Ansatte som er smittet

9

Ansatte som har vært smittet i perioden

24

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.260 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.324 (6.302)

Psykiatri              936 (928)

Operasjon          342 (339)

Tall i parentes er fra 2. november.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 48 2. november 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 2. november.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                              

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Vi starter i dag ny massetesting av ansatte på Hammerfest sykehus. Re-testingen omfatter ansatte som jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Denne massetestingen gjennomføres i egen regi. Formålet er å sikre en god oversikt over smittestatus før arbeidet med å begynne å ta opp driften ved sykehuset starter.

Ansatte i Hammerfest som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene. Dette gjelder nå frem til og med 15. november.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. 

Avviklingen av pasienttransport i Finnmark i helga, har gått uten registrerte avvik. Kapasiteten på fly- og helikoptertransport er god.

Avtalen med de to ekstra ambulanseflyene som er satt inn i Finnmark, er utvidet. Flyet som er stasjonert i Kirkenes blir til og med 5. november, mens den ekstra jetmaskinen stasjonert i Alta vil være der til og med 8. november.

Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen til 8. november.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og vil inngå i beredskapen frem til og med 5. november.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.
 • Dagflyet med base i Alta er inntil videre stasjonert i Hammerfest på dagtid. 

 

Behovet for- og varigheten av ekstraressursene vurderes fortløpende.

Det er påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet gjelder fram til 9.november.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober.  

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til vi begynner å ta opp aktiviteten igjen.

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9.november.

Mandag morgen er det bekreftet 10 ansatte med covid-19-smitte og 27 ansatte i karantene ved Hammerfest sykehus. NB! I Finnmarkssykehuset er det totalt 28 ansatte i karantene.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100% sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

28

Ansatte som er smittet

10

Ansatte som har vært smittet i perioden

24

 Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling  

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.230 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.302 (6.248)

Psykiatri              928 (926)

Operasjon          339 (334)

 Tall i parentes er fra 30. oktober.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 47. 30. oktober 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 30. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                     

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Vi har nå gjennomført massetestingen av alle ansatte i Finnmarkssykehuset med arbeidssted Hammerfest én gang, og har gjentatt testingen i avdelinger som har vært rammet av covid-19-positive pasienter og ansatte. Testingen har vært gjort i samarbeid med Hammerfest kommune. For å sikre en god oversikt over smittestatus nå da utbruddet der ut til å være på kraftig retur, og for å ha en status før man vurderer at det er trygt å begynne å ta opp driften vil vi i neste uke teste ansatte som jobber i kliniske enheter i sykehuset samt noen andre utvalgte grupper. Testingen vil utføres i regi av Hammerfest sykehus.

Karantenetiden for de fleste av våre ansatte var over i begynnelsen av denne uka. Ansatte som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. Det planlegges også hvordan vi skal ta aktiviteten opp.

Flytransporten har fungert godt, kapasiteten er bra, men på grunn av den høye aktiviteten kan det bli noe ventetid. Transportene prioriteres nøye.

Flere ambulansefly er satt inn for å sikre beredskapen og foreta pasienttransport. Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen ut denne uka.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt. Dagflyet med base i Alta er stasjonert i Hammerfest på dagtid

 

Behov for- og varighet av ekstraressurser vurderes fortløpende.

Hammerfest sykehus har nå innleggelsesstopp.

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det gjøres flere smitteverntiltak på sykehuset. Her finner du mer informasjon: Pasientsikkerheten på Hammerfest sykehus i lys av covid-19-smitte

 

Det er påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet gjelder fram til 9.november.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober. Sykehuset gir nå kun hjelp til akuttpasienter samt enkelte fødende. Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9.november.

Fredag er det bekreftet 16 ansatte med covid-19-smitte.

For de første ansatte er karantenetiden nå over, og mange har kommet tilbake på jobb.  

Fredag morgen er det registrert 20 ansatte i karantene. Årsaken til endringene fra i går, er at ansatte med familie i karantene, skal holde seg hjemme til alle i husstanden har avsluttet sine karanteneperioder.

Hammerfest sykehus har ingen innlagte pasienter med covid-19-smitte.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

 

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100% sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

0

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

20

Ansatte som er smittet

16

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Karantenetiden er over for mange ansatte, som kommer tilbake i jobb.  

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 30. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.174 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.248 (6.192)

Psykiatri              926 (926)

Operasjon          334 (330)

Tall i parentes er fra 29. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus

Presseinfo Nr. 46 29. oktober 2020

 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 28. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                                  

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Vi har nå gjennomført massetestingen av alle ansatte i Finnmarkssykehuset med arbeidssted Hammerfest én gang, og har gjentatt testingen i avdelinger som har vært rammet av covid-19-positive pasienter og ansatte. Testingen har vært gjennomført i samarbeid med Hammerfest kommune, og er et ledd i smittesporingsarbeidet. Det har vært noen få tilfeller de seneste dagene, så vi kan ennå ikke være sikker på at utbruddet ikke vil blusse opp igjen.

Karantenetiden for de fleste av våre ansatte var over i begynnelsen av denne uka. Ansatte som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. Det planlegges også hvordan vi skal ta aktiviteten opp.

Flytransporten har fungert godt, kapasiteten er bra, men på grunn av den høye aktiviteten kan det bli noe ventetid. Transportene prioriteres nøye.

Flere ambulansefly er satt inn for å sikre beredskapen og foreta pasienttransport. Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen ut denne uka.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt. Dagflyet med base i Alta er stasjonert i Hammerfest på dagtid.

 Behov for- og varighet av ekstraressurser vurderes fortløpende. 

Hammerfest sykehus har nå innleggelsesstopp.

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Det er påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket. Ansatte trenger ikke munnbind når de beveger seg gjennom sykehuset. Påbudet gjelder fram til 9.november.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

 

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober. Sykehuset gir nå kun hjelp til akuttpasienter samt enkelte fødende. Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.  Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder. Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9.november.

Torsdag er det bekreftet 16 ansatte med covid-19-smitte.

For de første ansatte er karantenetiden nå over, og mange har kommet tilbake på jobb. 

Torsdag morgen er det registrert 21 ansatte i karantene. Årsaken til endringene fra i går, er at ansatte med familie i karantene, skal holde seg hjemme til alle i husstanden har avsluttet sine karanteneperioder.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 1.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Som et ledd i smittesporingen er samtlige ansatte ved Hammerfest sykehus og ansatte som har arbeidssted Hammerfest, testet. Massetestingen skjer i samarbeid med Hammerfest kommune.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Forventet økning er 70-100% sammenlignet med normal drift i denne perioden. Vi åpner for at flere pasienter kan få innkalling til poliklinisk time på kveldstid. Klinikken tilføres flere ressurser, og ansatte fra Hammerfest sykehus er i Alta for å bistå med den økte aktiviteten.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det tas inn ekstra bemanning på revmatologi og ØHN. Sámi klinihkka har full dekning på indremedisin og får i tillegg bistand fra kardiolog Utsi. Røntgen er i full drift.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

21

Ansatte som er smittet

16

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Karantenetiden er over for mange ansatte, som kommer tilbake i jobb.  

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 29. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 7.118 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.192 (6.011)

Psykiatri              926 (912)

Operasjon          330 (315)

Tall i parentes er fra 28. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 45 28. oktober 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 28. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                          

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Oversikt:

Vi har nå gjennomført massetestingen av alle ansatte i Finnmarkssykehuset med arbeidssted Hammerfest én gang, og har gjentatt testingen i avdelinger som har vært rammet av covid-19-positive pasienter og ansatte. Testingen har vært gjennomført i samarbeid med Hammerfest kommune, og er et ledd i smittesporingsarbeidet. Det har vært noen få tilfeller de seneste dagene, så vi kan ennå ikke være sikker på at utbruddet ikke vil blusse opp igjen.

Karantenetiden for de fleste av våre ansatte var over i begynnelsen av denne uka. Ansatte som har husstandsmedlemmer i karantene, venter med å komme tilbake til alle i husstanden er ferdig med sin karantene.

Ved Hammerfest sykehus foregår en prioritert (fortløpende) gjennomgang av tiltak for å bedre smittevernet ytterligere før vi begynner å ta driften opp igjen. Det planlegges også hvordan vi skal ta aktiviteten opp.

Flytransporten har fungert godt, kapasiteten er bra, men på grunn av den høye aktiviteten kan det bli noe ventetid. Transportene prioriteres nøye.

Flere ambulansefly er satt inn for å sikre beredskapen og foreta pasienttransport. Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen ut denne uka.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er operativt, og er også oppsatt med transportkuvøse for covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt. Dagflyet med base i Alta er stasjonert i Hammerfest på dagtid.

Behov for- og varighet av ekstraressurser vurderes fortløpende.

Hammerfest sykehus har nå innleggelsesstopp.

 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus
 • Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Det er påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober. Sykehuset gir nå kun hjelp til akuttpasienter samt enkelte fødende.

Onsdag er det bekreftet 19 ansatte med covid-19-smitte.

For de første ansatte er karantenetiden nå over, og mange har kommet tilbake på jobb.  

Onsdag morgen er det registrert 21 ansatte i karantene. Årsaken til endringene fra i går, er at ansatte med familie i karantene, skal holde seg hjemme til alle i husstanden har avsluttet sine karanteneperioder.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 1.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Som et ledd i smittesporingen er samtlige ansatte ved Hammerfest sykehus og ansatte som har arbeidssted Hammerfest, testet. Massetestingen skjer i samarbeid med Hammerfest kommune.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

 

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. Klinikken tilføres flere ressurser.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Sámi klinihkka tar også imot pasienter som skal til røntgen. Disse pasientene vil få beskjed om hvor de skal møte. 

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder.

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte 1  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene 21

Ansatte som er smittet 1

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Karantenetiden er over for mange ansatte, som kommer tilbake i jobb.  

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 27. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 6.923 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.011 (5.828)

Psykiatri              912 (896)

Operasjon          315 (297)

Tall i parentes er fra 26. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå
RØD – gjelder hele foretaket

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 44 27. oktober 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 27. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                              

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Det ene B250 ambulanseflyet i Alta, er midlertidig stasjonert i Hammerfest på dagtid. Dette vil gjelde frem til og med søndag 1. november i første omgang. Flyet er en del av den nasjonale luftambulanseberedskapen, og vil returnere til basen i Alta om kvelden.

Flere ambulansefly er satt inn for å sikre beredskapen og foreta pasienttransport. Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen ut denne uka.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og inngår i beredskapen fra lørdag 24. oktober til fredag 31. oktober.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasienttransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er oppsatt med kuvøse for transport av covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt. Det ene er stasjonert i Hammerfest på dagtid til og med 1. november.

Hammerfest sykehus har nå innleggelsesstopp.

Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.

Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus

Tilbudet innen rus og psykiatri ved Hammerfest sykehus (VPP/BUP) er åpent. Pasienter vil også få tilbud om konsultasjon ved bruk av videoløsning.

Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Det er iverksatt påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du oppdaterte spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg:

Norsk Informasjon til pasienter

Samisk Dieđut pasieanttaide

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober, med en tidshorisont på 14 dager. Sykehuset gir nå kun hjelp til akuttpasienter samt enkelte fødende. 

Tirsdag morgen er det bekreftet 17 ansatte med covid-19-smitte.

For de første ansatte er karantenetiden nå over, og mange har kommet tilbake på jobb. Antallet ansatte i karantene vil derfor gå ned raskt de første dagene denne uka. Tirsdag morgen er det registrert omlag 25 ansatte i karantene. Årsaken til endringene fra i går, er at ansatte med familie i karantene, skal holde seg hjemme til alle i husstanden har avsluttet sine karanteneperioder.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 1.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Massetesting av ansatte i Hammerfest er nå i hovedsak gjennomført.

Som et ledd i smittesporingen er samtlige ansatte ved Hammerfest sykehus og ansatte som har arbeidssted Hammerfest, testet. Massetestingen skjer i samarbeid med Hammerfest kommune.

Det er trygt å komme til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

-             Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.

-             Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.

-             Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. 

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Sámi klinihkka tar også imot pasienter som skal til røntgen. Disse pasientene vil få beskjed om hvor de skal møte. 

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder.

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

25

Ansatte som er smittet

17

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Karantenetiden er over for mange ansatte, som kommer tilbake i jobb.  

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 6.923 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         6.011 (5.828)

Psykiatri              912 (896)

Operasjon          315 (297)

Tall i parentes er fra 26. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold. Alle besøk skal avklares i forkant.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 43 26. oktober 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 26. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er rød beredskap som følge av inntaksstopp ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Legevakten er flyttet midlertidig fra akuttavdelingen på Hammerfest sykehus til Allmed legesenter i Hammerfest sentrum.

Flere ambulansefly er satt inn for å sikre beredskapen og foreta pasienttransport. Slik er situasjonen for lufttransport i perioden:

 • En ekstra jetmaskin fra AMS Airwing er stasjonert i Alta og inngår i beredskapen ut denne uka.
 • Et ekstra B250 ambulansefly fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB er stasjonert i Kirkenes, og inngår i beredskapen fra lørdag 24. oktober til fredag 31. oktober.
 • En Dash 8 fra Widerøe står i beredskap i Bodø for transport av pasienter ved behov. Flyet er konfigurert for blant annet pasiettransport med kuvøse (EpiShuttle).
 • Sea King redningshelikopteret på Banak er oppsatt med kuvøse for transport av covid-19-pasienter.
 • Helikopter i Kirkenes er operativt.
 • To fly i Alta og et i Kirkenes er i beredskap som normalt.

Hammerfest sykehus har nå innleggelsesstopp.

Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.

Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested. Her finner du mer info: Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus

Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Det er iverksatt påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter. Dette gjelder i hele helseforetaket.

Vi har strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre må avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg: Informasjon til pasienter

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober. Sykehuset gir nå kun hjelp til akuttpasienter samt enkelte fødende. 

Mandag morgen er det bekreftet 20 ansatte med covid-19-smitte.

For de første ansatte er karantenetiden nå over, og mange har kommet tilbake på jobb. Antallet ansatte i karantene vil derfor gå ned raskt de første dagene denne uka. Mandag morgen er det registrert 12 ansatte i karantene.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 1.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Massetesting av ansatte i Hammerfest er ventet avsluttet tidlig i denne uka. Samtlige ansatte ved Hammerfest sykehus og ansatte som har arbeidssted Hammerfest, testes. Massetestingen er et av flere trinn i smittesporingsarbeidet, og gjennomføres i samarbeid med Hammerfest kommune.

Det er trygt å komme både til sykehuset, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

 • Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.
 • Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.
 • Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes, Alta eller UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår. 

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter.  Sámi klinihkka vil også kunne ta imot pasienter som skal ta røntgen. Disse pasientene vil få beskjed om hvor de skal møte. 

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Kreftbehandling og pakkeforløp for kreft vil gå som normalt, men sted for behandling kan bli flyttet i perioden inntaket gjelder.

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, samt flere andre sykehus utenfor landsdelen med blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

12

Ansatte som er smittet

20

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Karantenetiden er over for mange ansatte, som kommer tilbake i jobb.  

Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Ansatte med husstandsmedlemmer som fortsatt er i karantene, må vente med å komme tilbake til samtlige husstandsmedlemmer er ferdig med karantenetiden.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er stengt frem til 9. november.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 6.724 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk         5.828 (5.459)

Psykiatri              896 (876)

Operasjon          297 (244)

Tall i parentes er fra 21. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå

RØD – gjelder hele foretaket:

https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus

Pressemelding 23.oktober 

Iverksetter innleggelsesstopp

Finnmarkssykehuset styrker smitteverntiltakene i Hammerfest ytterligere, og iverksetter midlertidig innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus for å redusere smittespredningen. Samtidig økes beredskapen i hele helseforetaket. Akuttpasienter skal forholde seg som tidligere.

Les hele pressemeldingen her


Presseinfo Nr. 42. 22. oktober 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset torsdag, 22. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.                                                                                                                                                     

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er gul beredskap som følge av covid-19-smitte ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Flere ambulansefly settes nå inn for å sikre beredskapen og foreta pasienttransport.

 • Onsdag i kveld landet et dansk ambulansejetfly på beredskap i Alta. Om bord er lege og flysykepleier. Flyselskapet Smuuth Care (tidligere Join Jet) skal ha Alta som base frem til søndag.
 • Fra mandag 26. oktober og hele uka overtar norske AMS Airwing jetflyberedskapen fra Alta.
 • Babcock Scandinavian Air Ambulance AB stiller med et svensk B250 ambulanse langbanefly som plasseres i Kirkenes. Det går på beredskap fra lørdag 24. oktober og står til fredag 31. oktober.
 • Kapasiteten ved Hammerfest sykehus er sterkt redusert etter smitteverntiltak, og vi får bistand fra våre andre behandlingssteder i Alta, Kirkenes og Karasjok, i tillegg til UNN. Det vurderes også å flytte utskrivningsklare pasienter, og pasienter som kan flyttes.

Hammerfest sykehus tar nå kun imot ø-hjelppasienter.

Avdelingene har følgende tilbud:

 • Barneavdelingen tar imot ø-hjelpinnleggelser som før.
 • Fødeavdelingen tar i utgangspunktet imot fødepasienter som har planlagt fødsel i Hammerfest, men det må ringes til avdelingen for å få bekreftet plass før transport startes.

-      Indremedisinsk avdeling er stengt for innleggelser.

 • For Gynekologisk/kirurgisk/ortopedisk- avdeling tas det kun imot ø-hjelppasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy.   

Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Det er iverksatt påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid. Det er også påbud om bruk av munnbind i samhandling med ansatte/andre der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter.  Dette gjelder i hele helseforetaket.

Besøk til pasienter må avklares i forkant. I situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig inne på avdelingene.

Her finner du spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg: Informasjon til pasienter

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har utbrudd av covid-19 ved Hammerfest sykehus. 

Torsdag morgen er det bekreftet 15 ansatte med covid-19-smitte. 113 er satt i karantene av oss. I tillegg kommer karantene som følge av kommunens smittesporing.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 4.

Smittesporingsarbeid fortsetter. Folkehelseinstituttet (FHI) har vært i Hammerfest siden tirsdag 20. oktober, og vil være heri tiden fremover. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Massetesting av ansatte i Hammerfest: Onsdag var omlag 200 testet i egen regi. Nye tall er ikke klare før senere i formiddag, men arbeidet pågår. I tillegg kommer tester gjort av Hammerfest kommune.

Vi ønsker å teste samtlige ansatte på Hammerfest sykehus og med arbeidssted Hammerfest. Arbeidet foregår med bistand fra kommunen, og er et av flere trinn i smittesporingsarbeidet.

Det er trygt å komme både til sykehuset og legevakten, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

 • Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.
 • Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.
 • Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes og Alta og UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt, og vil være høyere enn normalt så lenge situasjonen pågår.  Vi har fått inn bistand fra en indremedisiner og en radiograf, for å møte den økte arbeidsmengden.

Lege og radiolog sørger polikliniske pasienter og røntgen. Tre sykepleiere fra Hammerfest sykehus er på plass i Klinikk Alta for infusjoner og kirurgi. 

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha kapasitet tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter.  Sami klinihkka vil også kunne ta imot pasienter som skal ta røntgen. Disse pasientene vil få beskjed om hvor de skal møte. 

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette.

Kreftbehandling og blodbank går som normalt, men det kan bli aktuelt å flytte noen tilbud. Det vil bli informert om dette.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

4 pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

113 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. Dette er ansatte som er tatt ut av Finnmarkssykehuset.

Ansatte som er smittet

15 ansatte er bekreftet smittet

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Finnmarkssykehuset har 113 ansatte i karantene som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Hammerfest sykehus er i gang med massetesting av ansatte. Dette gjennomføres med bistand fra Hammerfest kommune. FHI er nå i Hammerfest for å bistå i arbeidet med smittesporing.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken er ikke berørt, og blodgivere skal forholde seg som normalt.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 21. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 6.335 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk          5.459 (4.928)

Psykiatri              876 (848)

Operasjon          244 (209)

Tall i parentes er fra 16. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL – gjelder hele foretaket med unntak av Hammerfest sykehus, som har beredskapsnivå rødt: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehusPresseinfoNr. 41 21. oktober 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset onsdag, 21. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er gul beredskap som følge av covis-19-smitte ved Hammerfest sykehus. Vi følger utviklingen nøye, gjør nødvendige grep for å håndtere situasjonen både på kort og litt lengre sikt, og jobber med å  ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Kapasiteten ved Hammerfest sykehus er sterkt redusert etter smitteverntiltak det siste døgnet. Vi får bistand fra våre andre behandlingssteder i Alta, Kirkenes og Karasjok, i tillegg til UNN. Det vurderes også å flytte utskrivningsklare pasienter, og pasienter som kan flyttes.

Hammerfest sykehus tar nå kun imot ø-hjelppasienter.

Avdelingene har følgende tilbud:

 • Barneavdelingen tar imot ø-hjelpinnleggelser som før.
 • Fødeavdelingen tar i utgangspunktet imot fødepasienter som har planlagt fødsel i Hammerfest, men det må ringes til avdelingen for å få bekreftet plass før transport startes.
 •  Indremedisinsk avdeling er stengt for innleggelser.
 • For Gynekologisk/kirurgisk/ortopedisk- avdeling tas det kun imot ø-hjelppasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy.   

                                                                                         

Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Her finner du spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg: Informasjon til pasienter

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har utbrudd av covid-19 ved Hammerfest sykehus.

Onsdag morgen er det bekreftet 15 ansatte med covid-19-smitte. 113 er satt i karantene av oss. I tillegg kommer karantene som følge av kommunens smittesporing.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 3.

FHI kom tirsdag 20. oktober til Hammerfest for å bistå i smittesporingsarbeidet, og vil være her i tiden fremover. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter.

Vi er i gang med massetesting av ansatte i Hammerfest. Onsdag morgen har tallet om ansatte som er testet i egen regi, om lag 200. I tillegg kommer tester gjort av Hammerfest kommune.

Vi ønsker å teste samtlige ansatte på Hammerfest sykehus og med arbeidssted Hammerfest. Dette er et nytt trinn i smittesporingen, og foregår med bistand fra kommunen.

Det er trygt å komme både til sykehuset og legevakten, alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.

 •  Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.
 •  Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.
 • Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes og Alta og UNN.

Den polikliniske aktiviteten i Alta er økt vesentlig, som følge av at vi har flyttet over leger og sykepleiere til Klinikk Alta så lenge situasjonen pågår.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha sengeplasser tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det er også aktuelt å ta imot pasienter som flyttes.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette så snart det er klart.

Kreftbehandling og blodbank går som normalt, men det kan bli aktuelt å flytte noen tilbud. Det vil bli informert om dette.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

3 pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

113 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. Dette er ansatte som er tatt ut av Finnmarkssykehuset.

Ansatte som er smittet

15 ansatte er bekreftet smittet.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Finnmarkssykehuset har 113 ansatte i karantene som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Hammerfest sykehus er i gang med massetesting av ansatte. Dette gjennomføres med bistand fra Hammerfest kommune.

FHI er nå i Hammerfest for å bistå i arbeidet med smittesporing.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken er ikke berørt, og blodgivere skal forholde seg som normalt.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (oppdatert 21. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 6.335 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk          5.459 (4.928)

Psykiatri              876 (848)

Operasjon          244 (209)

Tall i parentes er fra 16. oktober.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL – gjelder hele foretaket med unntak av Hammerfest sykehus, som har beredskapsnivå rødt: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus

Presseinfo Nr. 40 20. oktober 2020

 Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset tirsdag, 20. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er gul beredskap som følge av situasjonen ved Hammerfest sykehus. Vi overvåker situasjonen, gjør nødvendige grep for å møte situasjonen og ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Kapasiteten ved Hammerfest sykehus er sterkt redusert etter smitteverntiltak det siste døgnet. Vi får bistand fra våre andre behandlingssteder i Alta, Kirkenes og Karasjok, i tillegg til UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF for øvrig.

Finnmarkssykehuset har i tillegg et nært samarbeid med Fylkeslegen i Troms og Finnmark og Hammerfest kommune som vertskommune.

Vi tar på nåværende tidspunkt høyde for at situasjonen vil vedvare ut neste uke.

Hammerfest sykehus tar nå kun imot ø-hjelppasienter for nærområdet.

Kreftbehandling vil foreløpig ikke bli berørt, men noen tjenester blir flyttet. Pasienter vil få melding om dette.

Her finner du spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg: Informasjon til pasienter

Nærmere om situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har utbrudd av covid-19 ved Hammerfest sykehus.

Tirsdag morgen er det bekreftet 14 ansatte med covid-19-smitte. 112 er satt i karantene av oss. I tillegg kommer karantene som følge av kommunens smittesporing.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 4.

FHI er i dag i Hammerfest for å bistå i smittesporingsarbeidet. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter. Vi har ingen holdepunkter for å fastslå smittekilde. 

Prosessen med massetesting av ansatte i Hammerfest, er under forberedelse. Vi ønsker å teste samtlige ansatte på Hammerfest sykehus og med arbeidssted Hammerfest. Dette er et nytt trinn i smittesporingen, og foregår med bistand fra Hammerfest kommune.

Medisinsk sengepost ved Hammerfest sykehus ble mandag kveld stengt for inntak fra samtlige kommuner i Finnmark. Det vurderes fortløpende om det er aktuelt å flytte inneliggende pasienter ved avdelingen.

Hammerfest tar nå kun imot pasienter for Hammerfest og Måsøy for Kir/ort/gyn.

Øyeblikkelig hjelp-pasienter skal som før kontakte legevakt på 116117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes og Alta og UNN.

Økningen i poliklinisk aktivitet i Alta er økt vesentlig, som følge av at vi har flyttet over leger og sykepleiere til Klinikk Alta så lenge situasjonen pågår.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha sengeplasser tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det er også aktuelt å ta imot pasienter som flyttes.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette så snart det er klart. Øyeblikkelig hjelp går som normalt, og ø-hjelppasienter skal ringe 116 117. Kreftbehandling og blodbank går som normalt, men det kan bli aktuelt å flytte noen tilbud. Det vil bli informert om dette.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

4 pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

112 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. Dette er ansatte som er tatt ut av Finnmarkssykehuset.

Ansatte som er smittet

14 ansatte er bekreftet smittet.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Finnmarkssykehuset har 112 ansatte i karantene som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og foregår gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Hammerfest sykehus går nå i gang med massetesting av ansatte. Dette gjennomføres med bistand fra Hammerfest kommune.

FHI er nå i Hammerfest for å bistå i arbeidet med smittesporing.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken er ikke berørt, og blodgivere skal forholde seg som normalt.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (sist oppdatert 16. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 5.776 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk           4.928 (4.736)

Psykiatri              848 (820)

Operasjon          209 (199)

Tall i parentes er fra forrige presseinfo.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL – gjelder hele foretaket med unntak av Hammerfest sykehus, som har beredskapsnivå rødt: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo Nr. 39 19. oktober 2020

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset mandag, 19. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er gul beredskap som følge av situasjonen ved Hammerfest sykehus. Vi overvåker situasjonen, gjør nødvendige grep for å møte situasjonen og ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Kapasiteten ved Hammerfest sykehus er sterkt redusert etter smitteverntiltak det siste døgnet. Vi får bistand fra våre andre behandlingssteder i Alta, Kirkenes og Karasjok, i tillegg til UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF. Det vurderes også å flytte utskrivningsklare pasienter, og pasienter som kan flyttes.

Hammerfest sykehus tar nå kun imot ø-hjelppasienter.

Avdelingene har følgende tilbud:

 • Barneavdelingen tar imot ø-hjelpinnleggelser som før.
 • Fødeavdelingen tar i utgangspunktet imot fødepasienter som har planlagt fødsel i Hammerfest, men det må ringes til avdelingen for å få bekreftet plass før transport startes.
 • For Gynekologisk, kirurgisk og ortopedisk og Medisinsk avdeling tas det kun imot ø-hjelppasienter fra kommunene Hammerfest og Måsøy.

Polikliniske timer kan bli utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.

Her finner du spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg: Informasjon til pasienter

Situasjonen ved Hammerfest sykehus:

Finnmarkssykehuset har utbrudd av covid-19 ved Hammerfest sykehus. Mandag morgen er det bekreftet 12 ansatte med covid-19-smitte. 89 ansatte er nå i karantene som følge av intern smittesporing. I tillegg kommer medarbeidere i karantene som følge av kommunens smittesporing. På grunn av forsinket registrering i våre systemer, holder vi inntil videre disse tallene utenfor.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 3.

Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter. Vi har ingen holdepunkter for å fastslå smittekilde. 

Hammerfest sykehus går nå i gang med massetesting av ansatte, som et nytt trinn i smittesporingen.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Øyeblikkelig hjelp går som normalt, og ø-hjelppasienter skal dermed forholde seg som tidligere. Kreftbehandlingen fortsetter. Det samme gjelder blodbank, og blodgivere forholder seg som normalt.

Flere pasienter er flyttet til Kirkenes sykehus og Klinikk Alta. Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha sengeplasser tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Aktiviteten er økt ved Klinikk Alta. Deler av den polikliniske aktiviteten i Hammerfest flyttes til Alta.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, blant annet med flere leger og sykepleiere.

 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

3 pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

89 medarbeidere er satt i karantene som følge av intern smittesporing, jfr. helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet

12 ansatte er bekreftet smittet.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Karantene

Finnmarkssykehuset har 89 ansatte i karantene som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon av nærkontakt er to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden er ti dager, selv om avlagt covid-19-test er negativ.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og skjer gjennom kartlegging av nærkontakt. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vil få melding om dette. Dette gjelder også pasienter og pårørende.

Hammerfest sykehus går nå i gang med massetesting av ansatte. Dette gjennomføres med bistand fra Hammerfest kommune.

Egne karanteneregler for blodgivere

Blodbanken er ikke berørt, og blodgivere skal forholde seg som normalt.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling (sist oppdatert 16. oktober)

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 5.776 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk           4.928 (4.736)

Psykiatri              848 (820)

Operasjon          209 (199)

Tall i parentes er fra forrige presseinfo.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL – gjelder hele foretaket med unntak av Hammerfest sykehus, som har beredskapsnivå rødt: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo nr. 38 – 16. oktober 2020


Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset fredag, 16. oktober.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta treffes på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset HF er gul beredskap som følge av situasjonen ved Hammerfest sykehus. Vi overvåker situasjonen, gjør nødvendige grep for å møte situasjonen og ivareta pasienter og ansatte på best mulig måte.

Kapasiteten ved Hammerfest sykehus er sterkt redusert etter smitteverntiltak det siste døgnet. Vi får bistand fra våre andre behandlingssteder i Alta, Kirkenes og Karasjok, i tillegg til UNN. Det vurderes også å flytte utskrivningsklare pasienter, og pasienter som kan flyttes.

Hammerfest sykehus tar nå kun imot ø-hjelppasienter. Kreftbehandling vil foreløpig ikke bli berørt.

Her finner du spørsmål og svar på hvordan du som pasient, skal forholde deg: Informasjon til pasienter

Overordnet om situasjonen:

Finnmarkssykehuset har utbrudd av covid-19 ved Hammerfest sykehus. Fredag morgen er det bekreftet 5 ansatte med covid-19-smitte. De bekreftet smittede er fast ansatt helsepersonell. Nær 50 ansatte er nå i karantene.

Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter i dag.

Vi har ingen holdepunkter for å fastslå smittekilde. Det er under smittesporingen gjort intervjuer med alle involverte. Det er ikke noe som tyder på smitte fra pasient til ansatte.

Det har også under smittesporingen fremkommet opplysninger om at noen av de smittede har deltatt i en sosial sammenkomst på fritiden. Vi har heller ingen opplysninger som gjør at vi kan knytte denne sammenkomsten til utbruddet.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Ø-hjelp går som normalt, og ø-hjelppasienter skal dermed forholde seg som tidligere. Kreftbehandlingen blir foreløpig ikke berørt.

Pasienter som er utskrivningsklare eller kan flyttes, blir vurdert flyttet.

Finnmarkssykehuset har én covid-19-positiv pasient inneliggende.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte

1 pasient innlagt innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

Nær 50 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet

5 ansatte er bekreftet smittet.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om stilling/avdeling.

Ansatte i karantene

Finnmarkssykehuset har nær 50 ansatte i karantene som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon av nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter.

Smittesporing

Smittesporing pågår, og skjer gjennom kartlegging av nærkontakter til personer med påvist covid-19. Ved nye smittetilfeller blir den smittedes bevegelser og nærkontakter kartlagt. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, blir kontaktet med beskjed om at vedkommende må i hjemmekarantene. Dette gjelder også pasienter og pårørende. Smittesporingsteamet i Finnmarkssykehuset samarbeider med kommunehelsetjenesten i hjemkommunen til pasienter som er utskrevet fra sykehuset. Dersom det avdekkes at en utskrevet pasient er nærkontakt til et covid-19 tilfelle diagnostisert på sykehuset vil pasienten bli fulgt opp av kommunehelsetjenesten i sin hjemkommune.

 

Egne karanteneregler for blodgivere

Du kan lese mer om dette på nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-pasienter-besokende-og-parorende#er-du-blodgiver

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 5.776 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:

Poliklinikk           4.928 (4.736)

Psykiatri              848 (820)

Operasjon          209 (199)

Tall i parentes er fra siste presseinfo.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL – gjelder hele foretaket med unntak av Hammerfest sykehus, som har beredskapsnivå rødt: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

I forbindelse med koronasituasjonen ved Hammerfest sykehus ønsker vi færrest mulig inne i sykehusbygningen. Sykehuset er derfor stengt for besøkende. Alle som kommer inn, skal registreres.

Ved øvrige sykehus og behandlingssteder er eneste tilgjengelige adkomst hovedinngangene, hvor det er vakthold

Mediehenvendelser og innsyn - NB!

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Ressurssider

Informasjon til media

Oppdaterte tall for Helse Nord

Informasjon til pasienter under utbruddet ved Hammerfest sykehus


Presseinfo nr. 37 – 6. oktober 2020

Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 6. oktober. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta treffes på  98 26 23 81 .

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og er forberedt på en økning i Finnmark også.

Finnmarkssykehuset har én covid-19-positiv pasient innlagt. I tillegg er åtte ansatte i karantene.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid.

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet covid-19-smitte
1 pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
8 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har åtte ansatte i karantene. Disse er i rutinemessig karantene etter nærkontakt med pasienter som fikk bekreftet covid-19-smitte henholdsvis lørdag og mandag. Det er gjennomført smittesporing etter første smittetilfelle. Smittesporing etter siste smittetilfelle er ikke avsluttet.  


Egne karanteneregler for blodgivere
Det er egne karanteneregler for blodgivere. Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge, eller i Oslo eller Viken, skal vente 14 dager etter hjemkomst før de kan gi blod.

14-dagersregelen gjelder også for blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon, som har vært i nærkontakt med personer med påvist covid-19, eller som er i husstand med personer med påvist covid-19.

Blodgivere med husstandsmedlemmer som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal vente 7 dager etter at husstandsmedlemmet er symptomfri før det kan gis blod.

Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer kan møte i Blodbanken som vanlig.

Du kan lese mer om dette på 
nettsiden.


Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Tallene i parentes er fra siste presseinfo 3. september.

Finnmarkssykehuset har 5.556 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.736 (4.593)
Psykiatri              820 (806)
Operasjon          199 (195)

Fjernbehandling
Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 10.827 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 8.821 (7.895)
Somatisk klinisk: 2.006 (1.608) 

Reise og karantene

Reiseråd for ansatte
Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen endrer seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.
Ansatte som har besøkt «gule land», skal gjennomføre testing og avgi negativt prøvesvar før de kan møte på jobb.  

Frivillige

Registrering av ekstrapersonell
Ingen endring.
162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til media
Oppdaterte tall fra sykehusene i Helse NordPresseinfo nr. 36 – 3. september 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 3. september.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 
Medievakta når du på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Finnmarkssykehuset har fire ansatte i karantene etter nær kontakt med pasient, som i ettertid har testet positivt for covid-19.

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og er forberedt på en økning i Finnmark også.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: Covid-19

Smitte og karantene:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
4 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har fire ansatte i karantene etter nær kontakt med pasient, som i ettertid har testet positivt for covid-19. Pasienten har vært til undersøkelse ved Finnmarkssykehuset før covid-19 ble konstatert etter test i hjemkommunen. 

De fire, som har arbeidssted Kirkenes sykehus, viser ingen tegn til smitte, men er tatt ut i karantene i henhold til helsemyndighetenes råd om smittevern. Smitteoppsporing ble umiddelbart iverksatt ved sykehuset for å kartlegge hvilket personell som hadde vært i nær kontakt med den aktuelle pasienten. Helsepersonell som har vært i nær kontakt med bekreftet smittede, skal i ti dagers karantene, uavhengig av resultatet fra test for covid-19.

Finnmarkssykehuset ble raskt varslet av helsetjenesten i hjemkommunen til pasienten, og er tilfreds med rutinene fungerer godt.

Egne karanteneregler for blodgivere

Det er egne karanteneregler for blodgivere. Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge, eller i Oslo eller Viken, skal vente 14 dager etter hjemkomst før de kan gi blod.

14-dagersregelen gjelder også for blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon, som har vært i nærkontakt med personer med påvist covid-19, eller som er i husstand med personer med påvist covid-19.

Blodgivere med husstandsmedlemmer som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal vente 7 dager etter at husstandsmedlemmet er symptomfri før det kan gis blod.

Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer kan møte i Blodbanken som vanlig.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: Er du blodgiver?

Test av pasienter og ansatte

Finnmarkssykehuset har utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Formålet er teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes.
I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.


Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.399 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). I tillegg kommer operasjoner som er utsatt som følge av smitteverntiltak. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.593
Psykiatri              806
Operasjon          195


Fjernbehandling
Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 9.503 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 7.895
Somatisk klinisk: 1.608 


Reise og karantene

Reiseråd for ansatte
Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen endrer seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Ansatte som har besøkt «gule land», skal gjennomføre testing og avgi negativt prøvesvar før de kan møte på jobb.  

Frivillige

Registrering av ekstrapersonell
162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 3
 •  Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til media
Oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord


Presseinfo nr. 35 – 19. august 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 19. august.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 
Medievakta når du på 982 62 381.

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Som følge av utviklingen i covid-19-pandemien er det innført egne karanteneregler for blodgivere. 

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og det kan være et tidsspørsmål før vi har en økning i Finnmark også.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Ingen medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.


Egne karanteneregler for blodgivere

Det er egne karanteneregler for blodgivere. Blodgivere som har vært på reise utenfor Norge, eller i Oslo eller Viken, skal vente 14 dager etter hjemkomst før de kan gi blod.

14-dagersregelen gjelder også for blodgivere med symptomer på luftveisinfeksjon, som har vært i nærkontakt med personer med påvist covid-19, eller som er i husstand med personer med påvist covid-19.

Blodgivere med husstandsmedlemmer som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal vente 7 dager etter at husstandsmedlemmet er symptomfri før det kan gis blod.

Blodgivere med husstandsmedlem i karantene uten symptomer kan møte i Blodbanken som vanlig.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: 
Er du blodgiver?

Test av pasienter og ansatte

Finnmarkssykehuset har nå på plass utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Formålet er teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes.
I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.


Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.168 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). Dette er en økning på 66 siden siste presseinfo 11. august. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.561
Operasjon          193
Psykiatri              799


Fjernbehandling

Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 9.042 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 7.466 
Somatisk klinisk: 1.576 


Reise og karantene

Reiseråd for ansatte
Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen endrer seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Ansatte som har besøkt «gule land», skal gjennomføre testing og avgi negativt prøvesvar før de kan møte på jobb.  


Frivillige

Registrering av ekstrapersonell

162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 3
 •  Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder.

Adgangskontroll og skallsikring 
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til mediaOppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord

Presseinfo nr. 34 – 11. august 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 11. august.
 
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 
Medievakta når du på 982 62 381.      

Generelt:

Presseinfo sendes daglig ved gul eller rød beredskap. Ved grønn beredskap sendes det ut ved vesentlige endringer.

Som følge av utviklingen med covid-19 fraråder vi nå alle våre ansatte om å reise ut av landet dersom det ikke er strengt nødvendig. 

Finnmarkssykehuset er stadig i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte. 

Generelt er kapasiteten ved sykehusene god. Finnmark ligger i utkanten av epidemien, og smittespredningen her har vært beskjeden. 

Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og det kan være et tidsspørsmål før vi har en økning i Finnmark også.

Her finner du informasjon om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 

Smitte og karantene:

Pasienter med bekreftet smitte

Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene

Ingen medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet

Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Test av pasienter og ansatte

Finnmarkssykehuset har nå på plass utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Formålet er teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes.
I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.

Utsatt behandling

Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.168 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). Dette er en økning på 305 siden siste presseinfo 12. mai. Fordelingen er slik:
Poliklinikk           4.501
Operasjon          193
Psykiatri              773


Fjernbehandling

Økt fjernbehandling er ett av tiltakene våre for å få ned ventetiden. Hittil i år har våre behandlere utført 8.830 konsultasjoner ved bruk av video og telefon, herunder:
Psykiatrisk klinisk: 7.269
Somatisk klinisk: 1.561 

Reise og karantene

Reiseråd for ansatte

Finnmarkssykehuset følger FHIs reiseråd, og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen i Finland har forverret seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Alle som reiser utenlands i «grønt område» skal teste seg etter at de har kommet tilbake til Norge. Svar på negativ test må foreligge før oppmøte på arbeidsplass. Hjemmekontor kan benyttes i perioden frem til prøvesvar.

Ansatte som har reist «røde land/rødt område», har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Vikarer som kommer fra annet land, skal ha testet negativt i Norge før de kan begynne i jobb ved behandlingsstedet.

Frivillige

Registrering av ekstrapersonell
162 personer har meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:

Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Det føres besøksprotokoll ved alle sengeposter for å sikre god smitteoppsporing hvis det skulle oppstå smittetilfeller. 

Mediehenvendelser og innsyn

Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon til media

Presseinfo nr. 33 – 20. mai 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 19. mai. Presseinfo sendes ut når det er større endringer i situasjonsbildet.
 
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
Medievakta når du på 982 62 381.                                                                                                                                             
Generelt:
Finnmarkssykehuset følger situasjonen fortløpende, og er forberedt på en eventuell smittetopp senere i år. Smittespredningen i Finnmark har vært beskjeden, og kapasiteten ved sykehusene god.
 
Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/covid-19
 
e-helse:
Økt bruk av fjernbehandling der det er mulig og nødvendig er nedfelt i strategien til Finnmarkssykehuset. Med covid-19-pandemien har antallet videokonsultasjoner økt kraftig, ved utgangen av april hadde vi hatt flere videokonsultasjoner enn i hele 2019 tilsammen: https://create.piktochart.com/output/46477354-fjernbehandling-av-pasienter-i-finnmark-april-2020
 
Store avstander og et ønske om å gi et tilbud der folk bor, er viktige årsaker til satsingen på fjernbehandling. Denne tendensen kommer til å fortsette.
  
Flytrafikk:
Det er stadig utfordrende å planlegge reisen for pasienter til og fra Tromsø og andre behandlingssteder utenfor fylket. Pasienter som skal til behandling i Tromsø må påregne overnatting både før og etter behandlingen.

Det er svært få ledige plasser eller utsolgt på reiser til Tromsø på morgenen fra Alta og Kirkenes ut mai.

Det er svært få ledige plasser eller utsolgt ut mai på reiser fra Tromsø på ettermiddag/kveld til Alta, Kirkenes, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Berlevåg og Lakselv.
 
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap#pasientreiser
 
I tillegg fører redusert flytilbud til utfordringer for ansatte og innleide vikarer til og fra Oslo lufthavn Gardermoen.
 
 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene har fått, eller får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har så langt hatt 5.250 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk          4.306
Operasjon         191
Psykiatri             753
 
 
Pasientkontakt
Antallet videokonsultasjoner i pasientbehandlingen har økt kraftigsom følge av covid-19-pandemien. Ved utgangen av april var det gjennomført flere fjernkonsultasjoner på Skype, enn i hele 2019 tilsammen.
 
Fjernbehandling ved Skype for business:
2020 (januar – april)      -             1.461
2019                                  -             1.402
2018                                  -             1.187
2017                                  -             288
 
Telefonkonsultasjoner i pasientbehandlingen:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659
April                    1.702
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
Én medarbeider er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.
 
Ansatte som er smittet
Ingen.
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
 167 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
- Norsk autorisasjon: 75
- Student: 56
- Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
- Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
 
Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder: https://finnmarkssykehuset.no/.
 
Adgangskontroll og skallsikring
Smittevurdering etablert ved sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Info for fødende: https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/informasjon-til-gravide-og-fodende
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi ber om at pressen går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. Dette vil i hovedsak også gå raskere.
  
Husk disse sidene:
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap#informasjon-til-media
https://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/oppdaterte-tall-fra-sykehusene-i-helse-nord


Presseinfo nr. 32 - 12. mai 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 12. mai.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på 982 62 381

Generelt:
Finnmarkssykehuset følger situasjonen fortløpende, og er forberedt på en eventuell smittetopp senere i år. Smittespredningen i Finnmark har vært beskjeden, og kapasiteten ved sykehusene god.

Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 

Covid-19
e-helse
Økt bruk av fjernbehandling der det er mulig og nødvendig er nedfelt i strategien til Finnmarkssykehuset. Med covid-19-pandemien har antallet videokonsultasjoner økt kraftig, ved utgangen av april hadde vi hatt flere videokonsultasjoner enn i hele 2019 tilsammen:  

Fjernbehandling av pasienter i Finnmark
Store avstander og et ønske om å gi et tilbud der folk bor, er viktige årsaker til satsingen på fjernbehandling. Denne tendensen kommer til å fortsette.


Flytrafikk
Det er stadig utfordrende å planlegge reisen for pasienter til og fra Tromsø og andre behandlingssteder utenfor fylket. Mange pasienter må derfor regne med overnatting på reisen.

Pasientreiser
I tillegg fører redusert flytilbud til utfordringer for ansatte og innleide vikarer til og fra Oslo lufthavn Gardermoen.


Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.207 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk           4.266
Operasjon          192
Psykiatri              749

Pasientkontakt
Antallet videokonsultasjoner i pasientbehandlingen har økt kraftigsom følge av covid-19-pandemien. Ved utgangen av april passerte vi antallet for hele fjoråret. Det har også vært en stor økning i telefonkonsultasjoner i samme periode. 

Fjernbehandling med Skype for business:
2020 (januar – april)       -              1.461
2019                                      -              1.402
2018                                      -              1.187
2017                                      -              288

Telefonkonsultasjoner i pasientbehandlingen:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659
April                      1.702


Personell:
Ansatte i karantene
Ingen medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
165 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 75
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi ber om at pressen går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. Dette vil i hovedsak også gå raskere.
  
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 31 - 4. mai 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 4. mai.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
Vi er som nevnt tidligere i gang med å øke aktiviteten gradvis innenfor poliklinisk aktivitet og antall operasjoner. Aktiviteten er høy ved psykisk helsevern og rus, hvor vi har lang erfaring med e-helseverktøy. E-helse er også tatt i bruk i større grad innenfor somatikken. 

Økningen i bruk av videokonsultasjoner de tre første månedene i år er på 112 prosent: Stor økning i bruk av e-helseverktøy  

Samtidig som den planlagte virksomheten tas gradvis opp, er Finnmarkssykehuset forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på sensommeren/høsten på best mulig måte. Generelt er kapasiteten ved sykehusene stadig god. Smittespredningen i Finnmark har vært beskjeden.

Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 5.128 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk          4.196
Operasjon         192
Psykiatri             740

Pasientkontakt
Videokonsultasjoner:
Bruk av videokonsultasjoner Q1 2020 vs. (Q1 2019):
Januar                102 (93)
Februar              139 (88)
Mars                   383 (109)

Telefonkonsultasjoner Q1 2020:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659


Personell:
Ansatte i karantene
4 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
162 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 72
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 30 - 30. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 30. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381.


Generelt:
Vi er som nevnt tidligere i gang med å øke aktiviteten gradvis innenfor poliklinisk aktivitet og antall operasjoner. Aktiviteten er høy ved psykisk helsevern og rus, hvor vi har lang erfaring med e-helseverktøy. E-helse er også tatt i bruk i større grad innenfor somatikken. Lenger ned kommer en oversikt over bruken av video- og telefonkonsultasjoner de tre første månedene i år.

Du kan også lese mer om dette her: Stor økning i bruk av e-helseverktøy  

De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte.

Generelt er kapasiteten ved sykehusene stadig god.

Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Vi er også glade for at nær 160 personer til nå har meldt seg til tjeneste ved behov.

Her kan du lese om tilbudet vi gir til covid-19-smittede pasienter ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.287 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert):
Poliklinikk          3.652
Operasjon         191  
Psykiatri             444

Pasientkontakt
Videokonsultasjoner:
Bruk av videokonsultasjoner Q1 2020 vs. (Q1 2019):
Januar                102 (93)
Februar              139 (88)
Mars                   383 (109)

Telefonkonsultasjoner Q1 2020:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659


Personell:
Ansatte i karantene
3 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
159 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 69
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 35
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN – gjelder hele foretaket med behandlingssteder

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt. Vi oppfordrer til å gå via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 29 - 24. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut for at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. 

I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.  Her kan du lese om hvordan videokonsultasjon foregår: 


Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. 

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 


Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med covid-19. 
Se egen pressemelding 
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.080 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.488
Operasjon         186
Psykiatri             406

Personell:
Ansatte i karantene
6 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
155 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 28 - 23. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på 982 62 381


Generelt:
De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut for at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. 

I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.  Her kan du lese om hvordan videokonsultasjon foregår: 

Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. 

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.080 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.488
Operasjon         186
Psykiatri             406


Personell:
Ansatte i karantene
7 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
155 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 54
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 27 - 22. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på 982 62 381


Generelt:
De siste signalene tyder på at smittetoppen kommer høsten 2020. Basert på forløpet så langt kan det se ut for at en topp (flat kurve) i Finnmark vil strekke seg utover senhøsten og vinteren.

Finnmarkssykehuset er forberedt på situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

Samtidig økes aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet gradvis etter en periode med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale, blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. 

I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse.  

Det foregår også intern opplæring for personell i helseforetaket, slik at disse er rustet til å gå over i annen avdeling dersom det blir nødvendig.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. 

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.080 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.488
Operasjon         186
Psykiatri             406


Personell:
Ansatte i karantene
8 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 26 - 21. april 2020

Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 21. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
Aktiviteten knyttet til planlagt virksomhet øker gradvis ved Finnmarkssykehuset etter perioden med lavdrift siden mars 2020. Pasienter med utsatt avtale blir innkalt til nye time. Rekkefølgen baserer seg på medisinske vurderinger. I tillegg økes innsatsen innenfor e-helse, slik at flere pasientkontakter foregår via Skype.

Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen, og vi planlegger nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i sommer. Finnmarkssykehuset er godt forberedt, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 4.035 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.450
Operasjon         186
Psykiatri             399


Personell:
Ansatte i karantene
7 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN. 
Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 25  - 17.april 2020
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 17. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381


Generelt:
Vi er godt i gang med planleggingen av økt aktivitet fra neste uke, etter å ha hatt lavdrift siden midten av mars. Pasienter med utsatt time vil få ny innkalling. Prioriteringen av rekkefølge baserer seg på medisinskfaglige vurderinger av hvem det haster mest med.

Samtidig planlegger vi nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i sommer. Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.958 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.380
Operasjon         186
Psykiatri             392

Personell:
Ansatte i karantene
5 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GRØNN

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:


Presseinfo nr. 24 - 16.april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 16. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Medievakta når du på  982 62 381.

Generelt:
Finnmarkssykehuset har for tiden én inneliggende covid-19-pasient.

Vi planlegger for økt aktivitet fra neste uke, etter å ha hatt lavdrift siden midten av mars. Pasienter med utsatt time, vil få ny innkalling. Prioriteringen av rekkefølge baserer seg på medisinskfaglige vurderinger av hvem det haster mest med.

Samtidig planlegger vi nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i år. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasienten er innlagt i Kirkenes.
En pasient som har vært innlagt med covid-19 ved Hammerfest sykehus, er nå utskrevet.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.
Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.891 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.339
Operasjon         187
Psykiatri             365


Personell:
Ansatte i karantene
6 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
154 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Norsk autorisasjon: 67
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall
Presseinfo nr. 23 - 15. april 2020
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 15. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Medievakta når du på  982 62 381.


Generelt:
Vi planlegger for økt aktivitet fra neste uke, etter å ha hatt lavdrift siden midten av mars. Innenfor psykisk helsevern og rus skal vi ha full drift allerede i løpet av uka som kommer. 

Finnmarkssykehuset har god oversikt over utsatte pasientbehandlinger som følge av pandemien, og har nå 3.806 utsatte pasientkonsultasjoner. Pasienter som det ut fra medisinskfaglige vurderinger haster mest med, vil få prioritet i innkalling når vi tilbyr nye timer. Vi øker samtidig pasientkontakter via videokonsultasjoner.

Pasienter som ikke kan vente - som akuttpasienter, barn, gravide og pasienter i pakkeforløp for kreft - får behandling som normalt. Pasienter som kan vente, blir innkalt senere.

Samtidig planlegger vi nå med personell og utstyr for en smittetopp i Finnmark senere i år. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i regionen, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid:

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
To pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Pasientene er innlagt i hhv. Hammerfest og Kirkenes.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.806 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk          3.265
Operasjon         187
Psykiatri             354


Personell:
Ansatte i karantene
5 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
153 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
 • Norsk autorisasjon: 66
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 22 - 14. april 2020


Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 14. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.


Generelt:
Finnmarkssykehuset har to covid-19-pasienter innlagt. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i Finnmark, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   

Pasientene som får utsatt time på grunn av koronasituasjonen, får ny time på et senere tidspunkt. Vi vil nå starte planleggingen av rekkefølge for innkalling av disse pasientene, basert på en medisinskfaglig vurdering. Vi øker samtidig pasientkontakter i somatikken via Skype.

Vi understreker at pasienter som ikke kan vente - som akuttpasienter, barn og gravide og pasienter i pakkeforløp for kreft - får behandling som normalt. Pasienter som kan vente, blir innkalt senere.

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: Covid-19

Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte. De to er innlagt i hhv. Hammerfest og Kirkenes.
Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.
Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt. 

Finnmarkssykehuset har 3.688 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk 3.169
Operasjon 183
Psykiatri 336


Personell:
Ansatte i karantene
3 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
 153 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
- Student: 53
- Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 33
- Norsk autorisasjon: 66
- Ikke helsefaglig utdanning: 1Øvrig:

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 21 - 8. april 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 8. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Vi vil i påsken kun sende ut info når det er større oppdateringer.
 
Finnmarkssykehuset har én covid-19-pasient innlagt. Kapasiteten ved sykehusene er god. Utbredelsen av smitte har så langt vært beskjeden i Finnmark, og forventet smittetopp i Finnmark per nå, er sommeren 2020. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det, og arbeider fortløpende med tiltak.   
 
Det er nå 3.666 utsatte pasientkontakter som konsekvens av koronasituasjonen. Pasientene får ny time på et senere tidspunkt, og vi vil over påske begynne å planlegge rekkefølge for innkalling av disse pasientene, basert på en medisinskfaglig vurdering. Vi øker samtidig pasientkontakter i somatikken via Skype.
 
Vi understreker at pasienter som ikke kan vente, som akuttpasienter, barn og gravide og pasienter i pakkeforløp for kreft, får behandling som normalt. Pasienter som kan vente, blir innkalt senere.
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid:


 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har én pasient innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Se pressemelding 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 3.666 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           3.151
Operasjon          182
Psykiatri              333
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
20 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
 148 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
- Student: 53
- Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 32
- Norsk autorisasjon: 62
- Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket:
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall


Presseinfo nr. 20 - 7. april 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 7. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Vi har fått spørsmål fra flere journalister om det rapporteres ulike tall for inneliggende covid-19-pasienter. Svaret er at dere skal forholde dere til Finnmarkssykehusets tall. Det er disse som rapporteres videre.
 
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.  
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: Covid-19 
 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 3.583 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           3.075
Operasjon          182
Psykiatri              326
 
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
16 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
 148 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 32
 • Norsk autorisasjon: 62
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 19 - 6. april 2020

 
Til redaksjonen,
Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 6. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid: 
Covid-19
 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har ingen pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 3.494 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           2.994
Operasjon          182
Psykiatri              318
 
 
Personell:
Ansatte i karantene
16 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
148 personer har til nå meldt seg til tjeneste ved behov:   
 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 32
 • Norsk autorisasjon: 62
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket:
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 18 - 3. april 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 3. april.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus, samt om smitte, symptomer og inkubasjonstid:

Covid-19


Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Hammerfest sykehus har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.  

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes planlagt behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.

Finnmarkssykehuset har 2.886 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:

Poliklinikk           2.550

Operasjon          139

Psykiatri              197

Personell:

Ansatte i karantene
21 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  


Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.   

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell

 145 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.   

 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 31
 • Norsk autorisasjon: 60
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Smittekuvøse i helikopter
Redningshelikopteret på Banak er nå rustet til å transportere covid-19-pasienter ved behov. Personellet har gjennomført opplæring i bruk av EpiShuttle-kuvøser, som Forsvaret har gått til anskaffelse av. Transport av covid-19-pasienter vil ikke være en hovedoppgave for Sea King-maskinen, men helikopteret vil bidra som den etablerte ressursen den er.

Fra før er et Super Puma-helikopter leid inn for å transportere koronapasienter. Denne maskinen er stasjonert i Tromsø.

Pasientmottak:
Det er opprettet pasientmottak utenfor de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes for å registrere og avklare om pasienter må i isolat eller ikke.

For pasienter som ankommer med ambulanse, blir pasientavklaring gjort ombord i kjøretøyet.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Presseinfo nr. 17 - 2. april 2020

 
Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 2. april.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personer som har meldt seg til tjeneste ved behov, er nå oppe i 145.                                                                                                     
Vi har god oversikt over virksomheten, men gjør oppmerksom rapporteringen av ansatte i karantene skjer fortløpende, og vil derfor endre seg kontinuerlig.
 
Her kan du lese om tilbudet covid-19-smittede pasienter får ved våre sykehus:
Covid-19 
Pasienter:
Pasienter med bekreftet smitte
Hammerfest sykehus har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte. Den siste av de to er en inneliggende pasient, som fikk påvist smitte onsdag. Det foreligger ingen smittefare.

Én pasient er utskrevet.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente. Disse pasientene får tilbud om ny time ved et senere tidspunkt.
 
Finnmarkssykehuset har 2.583 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020:
Poliklinikk           2.304
Operasjon          126
Psykiatri              153
 
Personell:

Ansatte i karantene
21 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Registrering av ekstrapersonell
145 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • Student: 53
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 31
 • Norsk autorisasjon: 60
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1
Pasientmottak:
Det er opprettet pasientmottak utenfor de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes for å registrere og avklare hvor pasientene skal i forbindelse med behandling, såkalt triagering. Pasienter som er smittet, skal rett i isolat. Formålet er å redusere sjansen for smitte internt på sykehuset ytterligere.

Dette gjelder alle legevaktpasienter og øyeblikkelig poliklinikk-pasienter.
For pasienter som ankommer med ambulanse, blir triagering gjort ombord i kjøretøyet.

Vi kommer tilbake med mer om dette.
 
 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 16 - 1. april 2020


Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 1. april.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personell som har meldt seg ved behov, øker jevnt. Dette er viktig siden knappheten vil kunne ligge på personellsiden.

Pasienter:

Pasienter med bekreftet smitte
Hammerfest sykehus har to pasienter innlagt med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Utsatt behandling
Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Finnmarkssykehuset har 2.507 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020.

Poliklinikk           2.245

Operasjon          111

Psykiatri              151

Personell:

Ansatte i karantene

22 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
143 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • Student: 52
 • Annen helsefaglig utdanning/utdanning fra utlandet: 31
 • Norsk autorisasjon: 59
 • Ikke helsefaglig utdanning: 1

Utstyr og materiell:

Raskere prøvetaking

Finnmarkssykehuset har gjort tiltak for å få raskere svar på covid-19-tester, og har i forrige uke bestilt utstyr for pasientnær mikrobiologisk hurtigdiagnostikk. Utstyret skal først om fremst brukes for test av pasienter, og vil gi prøvesvar innen én time etter at prøven er tatt.

Utstyret er med på å reduseres smittefare, og skal kunne brukes ved alle våre avdelinger.

Finnmarkssykehuset vil også vurdere å ta i bruk utstyret for testing av eget personell for å kunne unngå eller forkorte karanteneperioder.

Apparatene blir plassert ved Klinikk Alta, Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.


Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 

Husk disse sidene:


Presseinfo nr. 15  -  31. mars 2020

 
Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 31. mars.
Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.
 
Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Utbredelsen av smitte har vært relativt beskjeden i Finnmark, og Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personell som har meldt seg ved behov, øker jevnt. Dette er viktig siden knappheten vil kunne ligge på personellsiden.
 
Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte
En inneliggende pasient ved Hammerfest sykehus har testet positivt på covid-19. Se pressemelding her. 

Hammerfest sykehus har dermed to pasienter innlagt på Hammerfest sykehus med bekreftet covid-19-smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
18 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  
 
Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.
 
Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.
 
Utsatt behandling
Finnmarkssykehuset har 2.398 utsatte behandlinger og konsultasjoner siden 1. mars 2020.
 
Poliklinikk           2.165
Operasjon          85
Psykiatri              148
 
Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.
 
Registrering av ekstrapersonell
 137 personer har per 31. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • Student: 51
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 28
 • Norsk autorisasjon: 58 
Øvrig:
 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket:
 
Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.
 
Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.
 
Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.
 
Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.
 
Husk disse sidene:Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 14  -  30. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 30. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er stadig god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Antall personell som har meldt seg ved behov, øker jevnt. Dette er viktig siden knappheten vil kunne ligge på personellsiden.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Én pasient innlagt på Hammerfest sykehus med bekreftet smitte. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
18 medarbeidere er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte. 

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Utsatt behandling
Finnmarkssykehuset har nå 2.249 utsatte behandlinger og konsultasjoner samlet for mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri. 

Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Registrering av ekstrapersonell

135 personer har per 30. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

 • - Student: 48
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 11
 • Norsk autorisasjon: 38
 • Ikke oppgitt: 38

 

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall


Presseinfo nr. 13  -  28. mars 2020

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Knappheten vil kunne ligge på personellsiden, og det er positivt at stadig flere melder seg til tjeneste.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Én pasient innlagt på Hammerfest sykehus fredag kveld: https://finnmarkssykehuset.no/Sider/Ny-pasient-innlagt-med-covid-19.aspx

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
28 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Utsatt behandling
Lørdag har vi registrert 2.248 utsatte behandlinger og konsultasjoner samlet for mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri. 

Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Registrering av ekstrapersonell
129 personer har per 27. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

Fordelingen er som følger:

 • Student: 44
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 10
 • Norsk autorisasjon: 3
 •  Ikke oppgitt: 38

Nye respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt flere respiratorer til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, og vil ha totalt 18 respiratorer tilgjengelig når disse er på plass. Fordelingen vil bli 11 i Hammerfest og 7 i Kirkenes. Leveringstiden er foreløpig ikke avklart.

 Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall
Presseinfo nr. 12  -  27. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 27. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Først vil jeg rette en takk til mediene som brakte videre bekymringen vår om pasienter som er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser nødvendig behandling fordi de frykter for å bli smittet. Sykehusene våre har svært strenge smittevernrutiner, og det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.

Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Knappheten vil kunne ligge på personellsiden, og vi er derfor glade for at stadig flere melder seg til tjeneste.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Ingen.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
31 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
129 har per i dag meldt seg til tjeneste ved behov.

Fordelingen er som følger:

 • Student: 44
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 10
 • Norsk autorisasjon: 37
 • Ikke oppgitt: 38

 

Nye respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt ytterligere 6 nye respiratorer til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Helseforetaket vil da ha totalt 18 respiratorer tilgjengelig, 11 i Hammerfest og 7 i Kirkenes. Leveringstiden er foreløpig ikke avklart.

Avlyst behandling
I forbindelse med koronasituasjonen utsetter vi behandlinger som kan vente. Tallene oppdateres ukentlig.

Per 26. mars hadde Finnmarkssykehuset HF registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 11  -  26. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 26. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Ingen.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
38 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen.

Registrering av ekstrapersonell
117 har meldt seg til tjeneste ved behov.

Avlyst behandling
I forbindelse med koronasituasjonen har vi utsatt behandlinger som kan vente. 

Finnmarkssykehuset HF har så langt registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

Pasienter som frykter smitte
Vi opplever nå i flere tilfeller at pasienter er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser time fordi de frykter for å bli smittet. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn

Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 10  -  25. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 25. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har onsdag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Onsdag morgen har vi 38 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Registrering av ekstrapersonell
Antallet som har meldt seg til tjeneste ved behov, øker jevnt og trutt. Onsdag morgen var antallet 116.

Pasientreiser
Pasientreiser er avhengig av flytilbudet for å bringe pasienter mellom behandlingsstedene. For vår del gjelder dette blant annet tilbudet mellom Finnmark og Tromsø. Departementet jobber med dette for å sikre at det vil være ruter mellom Alta - Tromsø, Kirkenes - Tromsø, Hammerfest - Tromsø og Vadsø - Tromsø, alle med to daglige avganger 6 dager i uken.


For taxi tillates det i hovedsak ikke mer enn én passasjerer i bilen som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. I noen tilfeller kan det tillates to-, og da i dialog/enighet mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser.


Innkalling av pasienter
Vi opplever i noen tilfeller at pasienter er usikre for smittefaren ved sykehus når de får innkalling. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.


Øvrig:

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.


Adgangskontroll og skallsikring
Eablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 9 - 24. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 24. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, ved behov. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell: 
Pasienter med bekreftet smitte Finnmarkssykehuset har tirsdag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Det er nå 44 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
114 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Pasientreiser
Pasientreiser tillater som hovedregel ikke flere enn én passasjerer i taxi som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. Kun i særlige tilfeller tillates to, og da i dialog mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser. 

Øvrig:
Beredskapsnivå GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 8 - 23. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 23. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt: 
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, ved behov. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte 
Finnmarkssykehuset har mandag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Mandag morgen har vi 59 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet 
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
10 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Pasientreiser
Pasientreiser tillater som hovedregel ikke flere enn én passasjerer i taxi som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. Kun i særlige tilfeller tillates to, og da i dialog mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser. 

Ambulanser klargjort for smittetransport
Denne uka vil egne ambulansebiler for smittetransport også komme i drift i Honningsvåg og Karasjok. Dermed vil det være egne ambulanser til formålet ved følgende stasjoner: 

 • Hammerfest 
 • Alta
 • Lakselv
 • Øksfjord 
 • Hasvik 
 • Måsøy 
 • Berlevåg 
 • Båtsfjord 
 • Vadsø 
 • Tana 
 • Kirkenes 
 • Honningsvåg 
 • Karasjok 

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser.
Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 7 - 22. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Vi har nå ingen covid-19-smittede pasienter inne ved Finnmarkssykehuset. Kapasiteten ved sykehusene er god. Vi vil igjen skryte av virksomheter, som har meldt seg med tilbud om smittevernutstyr. Vi setter stor pris på det. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Finnmarkssykehuset har nå ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Den siste pasienten ble utskrevet fra sykehus i helga. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Søndag morgen har vi 61 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
107 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Øvrig:
Beredskapsnivå 
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo 6 - 210320 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger oppsummering av situasjonen ved Finnmarkssykehuset i dag, 21. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Sengekapasiteten ved sykehusene er god. Vi har gul beredskap, og er klar til å ta imot pasienter dersom det er behov. 

Flere virksomheter har meldt seg med tilbud om verneutstyr, som vi vil motta til uka. Vi setter stor pris på det. 

Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på disse sidene som vi har opprettet for mediene: 

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell: 

Pasienter med bekreftet smitte 
Vi har i dag 1 pasient innlagt med bekreftet smitte, altså én færre enn i går. Én pasient skrevet ut fra sykehus i helga. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
61 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
106 har meldt seg ved behov for personell. 

Øvrig: 

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Jeg gjentar at vi er takknemlig for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 5 - 20. mars 2020 

Til redaksjonen,

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Sengekapasiteten ved sykehusene er god. Elektiv drift er tatt ned. God kapasitet til å ta imot pasienter. 

Det er også gledelig av vi nå har 99 personer som har meldt seg dersom det oppstår behov for. 

Skype-tilbud for engstelige barn og unge 
Barn og unge kan kontakte Sámi klinihkka dersom de er bekymret for situasjonen knyttet til koronautbruddet. Fra uke 13 tilbyr BUP SANKS Skype-samtaler for unge under 18 år (og foreldre) om koronavirus. Tilbudet gjelder den samiske befolkningen i Tana, Nesseby, Kautokeino, Porsanger, Gamvik, Lebesby og Karasjok, som er opptaksområdet for SANKS. Rådgivningen skjer på samisk og norsk. 

Du kan lese mer her. 

Pasienttelefon 
Det har vært en økning i telefontrafikken på 30 prosent den siste uka. Dette skaper utfordringer. Vi ber publikum om å bruke opprettede koronatelefoner lokalt eller nasjonalt, og kun ringe 113 og 116 117 ved akutte hendelser eller behov for legehjelp ved sykdom. 

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Ingen flere pasienter med bekreftede smitte. Finnmarkssykehuset har altså 2 pasienter. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Antallet ansatte i karantene øker litt. Finnmarkssykehuset har fredag morgen 69 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet 
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
99 har meldt seg ved behov for personell. 

ØVRIG:
Beredskapsnivå GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring 
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 


​Presseinfo nr. 4 - 19. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. 

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt: 

Vi har tatt ned elektiv drift, og har god kapasitet til å ta imot pasienter. Utfordringen kan på sikt bli behov for personell. Dette arbeider vi med, og vi oppfordrer alle med helsefaglig bakgrunn om å melde seg til dugnaden. 

Egne smitteambulanser 
Vi har nå rigget om egne ambulansebiler til transport av smittede. Formålet med disse ekstra bilene er at personellet bytter til disse i stedet for å rigge om ambulansebilene ved eventuell smittetransport.
Bilene er stasjonert ved følgende ambulansestasjoner: 

 • Hammerfest 
 • Alta
 • Lakselv 
 • Øksfjord 
 • Hasvik 
 • Måsøy
 • Berlevåg 
 • Båtsfjord
 • Vadsø 
 • Tana 
 • Kirkenes 

Fra neste uke har vi også biler til smittetransport i Karasjok og Honningsvåg. I tillegg er de hvite pasienttransportbilene klare til å gå inn i ordinær ambulansetjeneste. Disse er stasjonert i Alta, Lakselv og Tana/Vadsø

Respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt 4 nye respiratorer, to til hvert av sykehusene. Leveringstiden er ikke avklart. Helseforetaket er per i dag utstyrt med tilsammen 8 respiratorer, to av disse for barn. I tillegg har Finnmarkssykehuset 11 anestesiapparater. 

Pasienttelefon 
Det har vært en økning i telefontrafikken på 30 prosent den siste uka. Dette skaper utfordringer. Vi ber publikum om å bruke opprettede koronatelefoner lokalt eller nasjonalt, og kun ringe 113 og 116 117 ved akutte hendelser eller behov for legehjelp ved sykdom. 

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Ingen flere bekreftede smittede pasienter siden i går, altså 2 pasienter. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har torsdag morgen, 60 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
51 har meldt seg ved behov for personell. 

ØVRIG
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 3 – 18. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Pasienter med bekreftet smitte 
Finnmarkssykehuset har per nå 2 pasienter med bekreftet smittet pasient ved sine sykehus. Den siste pasienten ble i natt innlagt på Kirkenes sykehus med bekreftet covid-19, og er hjemmehørende i Vadsø kommune. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har dag onsdag morgen 60 medarbeidere i karantene, som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
 Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
Vi har til nå mottatt 43 henvendelser fra folk som har meldt seg ved behov for personell.

ØVRIG: 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

i ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 2 - 17. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Beredskapsnivå 
GU
L. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har per nå én pasient med bekreftet smittet pasient ved sine sykehus. Dette gjelder en pasient som fikk påvist koronavirus 16. mars. Pasienten er hjemmehørende i Nesseby kommune. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om den smittede. Dette er den første pasienten med påvist koronasmitte, som er innlagt ved våre sykehus. 

Ansatte i karantene Finnmarkssykehuset har per i dag 74 medarbeidere i karantene. Ingen er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ekstra personell 
Finnmarkssykehuset er i gang med kartlegging av personell med helsefaglig bakgrunn/-erfaring – nåværende, pensjonister og studenter - om å ta kontakt med oss her.

29 personer har til nå meldt seg etter at vi i går gikk ut og oppfordret personer med medisinsk bakgrunn om å melde seg. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå, og vi ber om at alle henvendelser går gjennom kommunikasjonsavdelingen. Så skal vi hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 1 - 16. mars 2020

For å sikre at alle har samme tilgang på informasjon, etablerer vi fra i dag fast rutine med presseinfo som sendes ut til redaksjonene. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Beredskapsnivå 
Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapsnivå til gult nivå. Dette omfatter alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket. Informasjon knyttet til dette finner dere her.

Her er også etablert egne sider for pasienter/pårørende og for primærhelsetjenesten. 

Adgangskontroll og besøksstans 
Det er etablert adgangskontroll ved samtlige sykehus og klinikker. For å redusere smittefaren, ønsker vi færrest mulig inne på behandlingsstedene våre. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Karantene 
Finnmarkssykehuset har per i dag 48 medarbeidere i karantene. Ingen er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. Medarbeiderne har gått i karantene på ulike tidspunkt, og tallet vil derfor endre seg. 

Personell 
Vi kan komme i en situasjon der det blir utfordringer med personell. Vi kartlegger nå personell med helsefaglig bakgrunn/-erfaring – nåværende, pensjonister og studenter - om å ta kontakt med oss her.

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå, og vi ber om at alle henvendelser går gjennom kommunikasjonsavdelingen. Så skal vi hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt fagfolk som kan intervjues. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. Aktuelle saker Informasjon til gravide og fødende