HELSENORGE
Oppdatert kl 13:40

Positiv koronatest

Hammerfest sykehus stanser innleggelser på medisinsk sengeenhet, med unntak av øyeblikkelig hjelp fra Hammerfest og Måsøy. 

Oppdatering 11.06 kl.13.40: Smittesporingsteamet har siden smittetilfellet ble kjent gjort en god jobb med å få testet alle de aktuelle ansatte. Ansatte har stilt opp på kort varsel for å få testingen unnagjort. Testingen er nå fullført, og svarene forventes å komme i løpet av helgen. ​

Stansen gjelder fra fredag 11. juni til mandag 14. juni.

Medisinske ø-hjelp-pasienter fra andre kommuner blir i den aktuelle perioden sendt til Kirkenes, Alta eller Tromsø. For de andre fagområdene tar sykehuset imot øyeblikkelig hjelp, som normalt.

Årsaken er smittesporing etter en positiv koronatest. Det gjennomføres massetesting av ansatte på berørte avdelinger for å få rask oversikt over situasjonen.

Det vil komme oppdatert informasjon utover fredagen.