HELSENORGE
Informasjon til ansatte

Tiltak for å hindre spredning av mutert koronavirus

Som følge av at regjeringen iverksetter strenge koronatiltak i flere sentrale kommuner på Østlandet, innfører også Finnmarkssykehuset ekstra tiltak for å hindre spredning av det muterte koronaviruset.  

For å bremse spredningen av den britiske mutasjonen av korona-viruset, innførte regjeringen lørdag 23. januar omfattende smitteverntiltak med sosial distansering i kommunene Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo.

Finnmarkssykehuset følger opp disse tiltakene gjennom følgende tiltak:

Ansatte/vikarer:  

  • Alle ansatte (fast ansatte og vikarer) som kommer tilreisende eller har hatt besøk fra de berørte områdene oppfordres til testing så snart som mulig etter ankomst arbeidssted.

  • Testingen gjøres i regi av Finnmarkssykehuset i form av PCR sendeprøve.

  • Testingen skal utføres på dag 0-3-6

  • Enhetsleder informerer den ansatte/vikaren om testtilbud og melder behov for testing til testteamet på samme måte som for utenlandske vikarer, men presiserer at det er tilreisende fra innad i Norge, og at det skal tas PCR sendeprøve.

  • I påvente av første testresultat skal den ansatte fra de berørte områdene tilstrebe å holde avstand (minst 2 meter) til kolleger og bruke munnbind der dette ikke er mulig (krav om munnbind gjelder ikke der man bare passerer folk i korridor) og ellers overholde gode smittevernrutiner.

  • Ved negativ første test følger den ansatte de samme retningslinjer som andre ansatte i Finnmarkssykehuset.

Pasienter og besøkende:

  • Innlagte pasienter som har vært i de berørte områdene siste 10 dager skal testes på dag 0-3-6 og skal ha enerom hvis mulig. 
  • Pasienter med poliklinisk avtale som har vært i de berørte områdene de siste 10 dagene skal kontakte sykehuset og få utsatt timen, eller tilrettelagt timen dersom det ikke er forsvarlig å utsette denne. 
  • Besøkende som har vært i de berørte områdene de siste 10 dager oppfordres til ikke å besøke sykehusene i 10 dager. Dersom besøk er helt nødvendig må det avklares med avdelingen i forkant.

Til alle:

Avhengig av hva kommunene i Finnmark iverksetter av tiltak kan tiltakene skissert over bli endret/justert.

Disse tiltakene gjelder i første omgang fram til 31. januar.