HELSENORGE

Digitalt abonnement på praksisnytt

Finnmarkssykehuset kan nå tilby primærleger i Finnmark å abonnere på nyhetssaker som legges ut på Finnmarkssykehuset hjemmesider.


Her er en oppskrift for hvordan du legger til disse sidene i din Microsoft Outlook mail.


illustrasjon colourbox
Illustrajon: colourbox

​For abonnement på PRAKSISNYTT:

Praksisnytt er Finnmarkssykehusets nyhetsside for allmennleger i Finnmark.

feeds://finnmarkssykehuset.hn.nhn.no/_layouts/15/listfeed.aspx?List=7b36a6a3%2Dde6e%2D449f%2Da613%2D483678234b02&View=541a9a97%2D1b43%2D412f%2D9c20%2D55fbef5f32c3

Kopier denne linken og lim inn i nettleseren. Du vil nå få opp et vindu som sier «legge til RSS-feeden i Outlook?» velg Ja.

RSS-feeden blir så lagt under RSS-abonnementer i din e-post innboks. Her ligger nå alle sidene og de vil fungere som vanlige e-postvarslinger. Når det er publisert en nyhet i Praksisnytt vil det automatisk markeres i denne mappen ved at det står 1 ulest.​

Spørsmål?

Har du spørsmål eller problemer med løsningen så kontakt med kommunikasjonsrådgiver Malene Nicolaysen så vil hun kunne veilede deg videre.

E-post: malene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no

Telefon: 971 00 342

Hvis du opplever at RSS-feederen ikke oppdaterer seg, prøv å slett den for å så legge til på nytt. Følg da samme steg som beskrevet over.