Uønskede hendelser (3-3 meldinger)

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Åpenhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere den totale verdien av helsetilbudet vi gir. Åpenhet om uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring. Åpenhet gir pasienter og publikum mulighet til å ha en realistisk forventning til helsetjenesten.

De mest alvorlige hendelsene blir også varslet Statens Helsetilsyn. Alle unaturlige dødsfall blir meldt til politiet.

Finnmarkssykehuset publiserer anonymiserte versjoner av alle § 3-3 meldinger vi sender til Kunnskapssenteret. Unntaket er meldinger som ut fra ulike årsaker er vanskelig å anonymisere, samt alle meldinger som omhandler selvmord og annen selvskading.

Publiseringsdato for § 3-3 meldingene er ikke den samme som hendelsesdato. Meldingene er publisert etter at de er ferdig behandlet i Finnmarkssykehusets kvalitetsorganer og sendt til Kunnskapssenteret.

Om meldeordningen

2019

Uønskede hendelser 2019

2018

Uønskede hendelser 2018

2017

Uønskede hendelser 2017
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.