Uønskede hendelser 2018

  • Blå stolpe: Hendelser varslet til Statens Helsetilsyn etter §3-3a
  • Orange stolpe: Hendelser som førte til betydelig pasientskade og som er meldepliktig til Meldeordningen i Helsedirektoratet
  • Grå stolpe: Hendelser hvor pasienten ikke kom til skade, men hvor hendelsen likevel er meldt til Meldeordningen i Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.