Uønskede hendelser 2017

  • Blå stolpe: Hendelser varslet til Statens Helsetilsyn etter §3-3a
  • Orange stolpe: Hendelser som førte til betydelig pasientskade og som er meldepliktig til Meldeordningen i Helsedirektoratet
  • Grå stolpe: Hendelser hvor pasienten ikke kom til skade, men hvor hendelsen likevel er meldt til Meldeordningen i Helsedirektoratet.

Hendelser som førte til betydelig skade

(Fra orange stolpe over)

Pasienthendelser

1.tertial2.tertial3.tertialTotalt
Pasientadministrasjon1001
Diagnostikk/utredning0011
Behandling og pleie1135
Fall og uhell0000
Dokumentasjon/informasjon0000
Infeksjon0000
Legemidler og blodprodukter2103
Medisinsk utstyr0000
Pasientatferd0000
Total42410
Fant du det du lette etter?