Uønskede pasienthendelser

«3-3-meldinger»

Meldinger om uønskede pasienthendelser til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Disse meldingene kalles «3-3-meldinger» etter § 3-3 i Lov om spesialisthelsetjenesten, som beskriver meldeplikten.

Om meldeordningen (Helsedirektoratet.no)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.