HELSENORGE

Lokale forskningsmidler

Finnmarkssykehuset lyser årlig ut interne forskningsmidler. Målet med forskningsmidlene er at midlene skal gi helsepersonell i Finnmarkssykehuset HF økonomisk og arbeidsmessig mulighet for å drive forskning og systematisk evaluering.

​​​Midlene er forbeholdt prosjekt i Finnmarkssykehuset HF eller samarbeidsprosjekt. Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller inn under ordinær drift.

Prioriterte områder er:

 • ​​Klinisk forskning
 • Psykisk helsevern og rus
 • Barn og unge
 • Brukermedvirkning
 • Helsetjenesten til den samiske befolkningen (kulturelle tilpasninger, nytteverdi og tilfredshet)
 • Skrøpelige eldre og pasientgrupper med kroniske lidelser
 • Forebyggende folkehelsearbeid
 • Organisatoriske endringer ved Finnmarkssykehuset
 • Pasientsikkerhet
 • Samhandling med primærhelsetjenesten
 • Digitale løsninger for avstandsoppfølging
 • Kunstig intelligens i klinisk bruk
 • Registerstudier

Det legges vekt på at prosjekt som tildeles midler fra forskningsarbeidet skal være evaluerbare og tidsbegrensede. 

Hvem kan søke?

Ansatte i Finnmarkssykehuset, søker bør være forskningskompetent og/eller ha veileder med dr.grad.

Krav til søknadens innhold

Se vedlagt søknadsskjema og veileder til søknad om forskningsmidler i Finnmarkssykehuset HF. Søknaden skal inneholde prosjektprotokoll, budsjett samt nødvendige vedlegg.

Behandling av søknadene​

Søknadsfrist er 1.desember hvert år og tildeling gjøres av forskningsstyret samme måned. 

Søknadsskjema FoU-midler 2022 FINSøknadsveilder FoU-midler 2022 FIN

Fant du det du lette etter?