HELSENORGE

Ansvar og oppgaver ved innleggelse av øhj pasient

Finnmarkssykehuset har oppdatert sine rutiner som beskriver ansvar og kommunikasjonsflyt ved -hjelp-innleggelser som de somatiske klinikkene har vansker med å motta.

Illustrajonsbilde
Illustrasjonsbilde: colourbox