HELSENORGE

Bliksund - informasjon til leger

Bliksund er ambulansetjenestens digitale prosedyreverk som veileder den prehospitale akuttmedisinske behandlingen. Det er en app-versjon som gjør den tilgjengelig offline, og kan med det brukes som oppslagsverktøy ute i felten. 

Leger som jobber i legevakt og i samhandling med ambulansen i Finnmark kan nå få tilgang til denne digitale tiltaksboken ved å bestille tilgang via sin nærmeste leder til:

Prehosp-stab@finnmarkssykehuset.no

Her finner du  en veiledning til bruk av plattformen