HELSENORGE

Bruk dialogmelding ved purring, påminning og forespørsler

Finnmarkssykehuset opplever stadig at allmenleger bruker henvisninger til formål som kan lage krøll i våre systemer. 

​Dette gjelder når henvisninger brukes til følgende formål:

  • Purring på time i tilfelle lang venteliste
  • Etterspørsel etter epikrise eller lab.-svar
  • Faglige spørsmål, forespørsler

Bruk av henvisninger ved slike henvendelser lager krøll i våre systemer og vi risikerer doble innkallinger av pasientene, dessuten lager slike henvisinger rot rundt registrering av fristbrudd, ventetid osv.

Vi anmoder allmennlegene om å benytte seg av dialogmeldinger for slike henvendelser.