HELSENORGE

Dialogmeldinger fastlege-sykehus etablert i Finnmark

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikrise brukes til andre formål. Dialogen vil lagres i pasientens journal.

Illustrasjon dialog
Illustrasjon: colourbox

-Digital dialogmelding vil gjøre det enklere for behandlere å kommunisere om en pasient på en sikker måte, sier Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder for digital dialog i Helse Nord RHF.

Dialogmeldingene kan besvares når behandler har ledig tid, og er derfor ikke avhengig av telefonkontakt. Det vil også fjerne feilbruk av andre meldinger som for eksempel henvisning og epikrise, som har vært brukt til dette formålet.

- På denne måten vil dialogen få en egen kanal. Dialogen vil lagres i pasientens journal, understreker Kulseng-Varmedal. 

Helse Nord innfører fastlegedialog i 2020.

- I starten av juli ble det åpnet opp for samtlige legekontor i Finnmark, og de har fått tilsendt informasjon. 

Dialogmeldingene kan kun sendes til helseforetak i egen region, sier Ingrid Kulseng-Varmedal. 


Nyttige linker

Slik bruker du digital dialog mellom fastlege og spesialist (brukerveiledninger m.m)Se video om digital fastlegedialog (Vimeo)