HELSENORGE

Dialogmeldinger kan nå brukes

Finnmarkssykehuset hadde noen dager problemer med å motta og besvare dialogmeldinger etter omlegging av vårt journalsystem den 10.oktober. 


​Dette er nå rettet, slik at dialogmeldinger mellom allmennleger og Finnmarkssykehusets leger igjen kan benyttes.