Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Legekontorer som sender prøver til sykehuslaboratoriene i helseregionen for analysering, har mulighet til å rekvirere elektronisk fra eget journalsystem. Med Helse Nords nettbaserte bestillingsløsning får legekontorene raskere prøvesvar og mindre risiko for feil.De aller fleste legekontorene i Nord-Norge bestiller blodprøveanalyser elektronisk fra våre sykehuslaboratorier. Sentrum Legekontor i Tromsø er ett av dem. Foto: Majbrit Kragh, Helse Nord

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester tilbys legekontorer med journalsystemene CGM Journal (tidl. WinMed3), WinMed2, Plenario og System X.

Ved bruk av bestillingsløsningen kan legekontorene rekvirere til flere sykehuslaboratorier og flere fagspesialiteter samtidig (medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi). Løsningen gir dessuten nyttige opplysninger om prøvemateriale, holdbarhet på prøver og forsendelse. All informasjon er lett tilgjengelig ved direkte oppslag i laboratoriehåndboken.

Kontaktinformasjon til Forvaltningssenter ERL:

e-post: erl@helse-nord.no

Prosedyrer for bruk av elektronisk rekvirering

CGM Journal (tidl. WinMed3)


WinMed2

  • Prosedyre under utarbeidelse


Plenario


System X


Fordeler for legekontor og pasient med elektronisk r​ekvirering

Raskere prøvesvar o​​​g redusert risiko for feil
Når blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester rekvireres elektronisk, bidrar det til at legekontorene får raskere prøvesvar. Risiko for feil reduseres samtidig til et minimum:

• All relevant informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalen
• Legekontorene får oppdatert oversikt over rekvirerte prøver
• Kvalitetssikringen blir bedre 
• Redusert risiko for feilmerking
• Enklere oversikt over prøvemateriale
• Slipper papirrekvisisjoner
• Bedre kontroll med prøven
• Kontinuerlig oppdatert tjenestetilbud

Slipper å taste​​ inn informasjonen flere ganger
Helse Nords bestillingsløsning gjør kommunikasjonen mellom legekontorene og sykehusene elektronisk. Bruker legekontoret ikke elektronisk rekvirering, må det fylles ut skjemaer på papir når pasienter tar blodprøver – disse skjemaene sendes til sykehuset sammen med prøvene som skal analyseres. Når prøvene ankommer sykehuslaboratoriet må opplysningene da tastes inn på nytt, noe som er både tungvint og tidkrevende.

Bedre samhandlin​​​g mellom legekontor og sykehus
Innføringen av Helse Nords bestillingsløsning startet ​opp fordi det over lang tid var etterlyst interaktiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og legekontorer i Nord-Norge. Dette er første skritt på veien mot bedre og tryggere samhandling.

Ønsker ditt legekontor elektr. rekvirering? Kostnadsfri etablering!

Legekontorer som ønsker å ta i bruk elektronisk rekvirering kan ta kontakt med ERL Forvaltning (se kontaktinformasjon over). Det vil være tekniske ressurser som installerer løsningen, samt etikettskrivere.

Ressurser fra sykehuslaboratoriene vil besørge opplæring av legekontorets medarbeidere. Vanligvis holder det med ca én times opplæring for leger og helsesekretærer, fortrinnsvis fra kl. 08.00-09.00 på en dato vi blir enige om.

Det er ikke behov for redusert drift, og våre opplæringsressurser er tilgjengelig på legekontoret utover dagen så lenge det er behov for det. Installasjon av programmet, skrivere og opplæring er kostnadsfritt.​

Vurderer ditt legekontor å bytte journalsystem?

I så tilfelle vil vi minne om følgende: Dersom ditt legekontor bestiller blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehusene i Nord-Norge og vurderer å bytte fra ett journalsystem til et annet – husk å forsikre dere om at bestillingsløsningen også fungerer i det nye systemet.

Prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester» (ERL-prosjektet) i Helse Nord er nå avsluttet. Helse Nord har i prosjektfasen kostnadsfritt tatt ansvaret for installering av nødvendig programvare (DIPS Interactor) på legekontorene.

Ved bytte av journalsystem: Husk å forsikre dere om at prisen for systembyttet inkluderer alt av kostnader forbundet med oppkobling av tjenesten opp mot sykehuset som dere bestiller disse prøveanalysene fra.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.