HELSENORGE

Endring i tekst på prøveresultat

Nasjonale helsemyndigheter vil standardisere utsvaring av korona-relaterte mikrobiologiske prøvesvar for å unngå misforståelser når pasientene selv søker opp resultatene på Helsenorge.no. 

​Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vil i den forbindelse endre svarmelding på alle sine analyser som i dag svares ut som «NEGATIV» eller «POSITIV» til «Ikke påvist» og «Påvist».

Omleggingen vil foregå over tid og det vil meldes fra i UNN sin Laboratoriehåndbok når endringene er fullført.