HELSENORGE

Psykososial informasjon i henvisninger

Spesialisthelsetjenesten trenger ikke alltid veldig mye informasjon om pasientenes psykososiale bakgrunn, og ber derfor allmennlegene om å spisse informasjonen i henvisninger ut fra hvilken avdeling man henviser til.

​Dedikerte allmennleger som bruker sine elektroniske pasientjournaler godt, er flinke til å sørge for at alle områder er godt utfylt, det være seg korrekte telefonnumre, arbeidsgiver, familiære og sosiale forhold, tidligere sykdommer og liste over faste medisiner. Slik informasjon er viktig for kvalitetssikring av egen allmennlegepraksis, men er minst like viktig når pasientene henvises videre til sykehus, slik at sykehuslegene kan ha den nødvendige bakgrunn for å velge rett utredning og behandling.
Imidlertid vil Finnmarkssykehuset komme med en liten anmodning om at allmennlegene gjør en vurdering av nødvendigheten av rutinemessig å ta med mye informasjon under "Familie og Sosialt". I dette feltet kan det ofte ligge mye informasjon om alt fra alkoholisert oppvekst, suicidalforsøk og sosiale traumer generelt.

Mens slik informasjon er grunnleggende og viktig ved henvisning til for eksempel VPP, BUP osv, så er det kanskje verken nødvendig eller ønskelig med slik informasjon hvis det er snakk om henvisning til for eksempel kirurgisk poliklinikk for en håndleddsskade. Finnmarkssykehuset vil derfor anmode allmennlegene om at henvisningene blir spisset mot den avdeling som skal ta i mot pasienten, at nødvendig informasjon er tatt med i henvisningen, men samtidig om at unødvendig psykososial informasjon holdes utenfor henvisningen.

I enkelte tilfeller vil tilsvarende kunne gjelde for hva man velger å føre opp under "Tidligere sykdommer".

Fant du det du lette etter?