HELSENORGE

Radiologisk avdeling Kirkenes sykehus

Spesielle hensyn ved henvisning

 • Ved henvisning til kontrastundersøkelser vi vi ha en kreatininverdi av ny dato, dvs ikke over 3 måneder gammel. Hos pasienter med sykdom relatert til nyrer/urinveier må kreatinin være fra siste 1-2 uker.
 • Ved henvisning til MR skal sjekkliste før MR fylles ut. Dersom det er usikkerhet om pasienten har magnetisk materiale i kroppen som gjør at MR er kontraindisert må dette avklares før pasienten sendes til undersøkelsen.
 • Henvisninger til ultralyd, CT og MR vurderes av alltid radiolog før pasienten settes opp til time. Radiolog kan endre undersøkelsesmodalitet om det er nødvendig.

Ved usikkerhet om utredningsmuligheter kan også radiolog kontaktes i forkant.

Henvisningen må inneholde opplysninger om

 • Tidligere sykdommer, undersøkelser og behandling/operasjoner relevant for utredningen
 • Eventuell medikamentbruk som er relevante for undersøkelsen.
 • Ved undersøkelser som innebærer bruk av intravenøs kontrast må det opplyses om pas har reagert på kontrast tidligere eller om pas har nyre- eller hjertesykdom.
 • Informasjon om fysisk/psykisk funksjonshemming kan være viktig informasjon som vi bør vite for å få til en optimal radiologisk undersøkelse.
 • Behov for tolk må opplyses.
 • Pasienter med GFR<30, henvist fra fastlege og andre eksterne henvisere, gis som regel ikke IV kontrast. Etter gjeldende retningslinjer behøver ikke diabetespasienter med GFR >30 og seponere medikamenter som inneholder metformin før kontrastundersøkelser.

Ø-hjelp pasient, henvisningsflyt

 • Øyeblikkelig hjelp-pasienter skal som regel avtales med vakthavende kliniker før pasient sendes, klinikker er den som i all hovedsak skal lage henvisningen til røntgen på bakgrunn av klinisk undersøkelse i sykehuset.
 • Ø-hjelps henvisning må være avklart med aktuell kliniker på forhånd, gjelder både på dagtid og kveldstid.
 • Det må tydelig fremgå i rekvisisjonen hvilken poliklinikk pas skal til undersøkelse på etter at røntgen er gjort og hvilken kliniker som det er gjort avtale med.
 • Eget henvisningsskriv til aktuelle klinikk må sendes.

Radiolog har aktiv tjeneste 07:30 - 17:00, mandag - fredag og 11:00 - 14:00 lørdag og søndager. Hjemmevakt utover disse klokkeslettene.

Radiograf har aktiv tjeneste 07:00 - 18:00, mandag - fredag og 10:00 - 14:00 lørdag og søndager. Hjemmevakt utover disse klokkeslettene.

Fastleger kan ikke utkalle radiolog eller radiograf i passiv vakt, dette er det kun klinikere i sykehuset som kan.

Hvis en øyeblikkelig hjelp-pasient vurderes til ikke å skulle til kliniker på sykehuset, men tilbake til fastlege, må radiologien kontaktes direkte FØR pasienten sendes

Telefonnumre:  

Radiolog; 78975289

Radiograf; 95272387 (Døgnvakt)

Avdeling; 78975300


Fant du det du lette etter?