HELSENORGE

Nyresykdom - screening og henvisning av nyresyke

Det er utarbeidet ny veileder for nyremedisinsk henvisning fra fastlege til spesialisthelsetjenesten. Veilederen er utarbeidet av nyremedisinsk fagråd i Helse Nord gjelder for alle helseforetak i nord.

Veilederen er ment å dekke 80 % av pasientgruppen. Det vil være pasienter som skal henvises, som ikke faller inn under denne veilederen. Ved tvil oppfordres til å ta kontakt med nyrelege for diskusjon.

Her er veilederen

Hvem bør screenes for nyresykdom?Screeningen bør bestå avKommentar

Pasienter med følgende tilstander:

 • Diabetes mellitus
 • Hypertensjon
 • Påvist kardiovaskulær sykdom
 • Påvist økt urin-albumin ekskresjon
 • Arvelig nyresykdom i slekten
 • Nefrektomi/ singel nyre
​ ​
S-kreatinin og estimert GFReGFR kalkuleres av laboratoriet på basis av s-kreatinin, kjønn og alder. Angis pr 1,73 m2

Protein i urin

 

Urin-albumin/urin-kreatinin ratio evt. urin-protein/urin-kreatinin ratio av morgenurin.
BT

 

 

 

Hvem bør henvises?
 • Pasienter med nefrotisk syndrom
 • Pasienter med raskt avtagende nyrefunksjon
 • Pasienter med mistanke om inflammatorisk systemsykdom med nyreaffeksjon
 • Unge med uforklarlig nedsatt nyrefunksjon
 • Alle med påvist urin-albumin/urin-kreatinin ratio > 30 mg / mmol
 • Hvis ikke urin-albumin / urin-kreatinin ratio > 30 mg / mmol: 
  • alder < 55 år: Alle med eGFR < 60 ml/min/1,73 m2
  • alder 55 – 70 år: Alle med eGFR < 45 ml/mim/1.73 m2
  • alder > 70 år: Alle med eGFR < 30 ml/min/1,73 m2

 

Innhold i henvisningen
Konkret problemstilling; hva ønsker henvisende lege med denne henvisningen? ​
Fritekst sykehistorie:Kliniske funn:
 • Hypertensjon
 • Familiær nyresykdom
 • Etablert karsykdom
 • Diabetes
 • Tidligere medikamenter relevant for aktuell problemstilling
 • Blodtrykksinformasjon (kontor BT og gjennomsnitts BT), utvikling
 • Ødemer
 • Høyde og vekt
 • Residualurin
Laboratoriedata:Radiologiske undersøkelser og funn:
 • Hemoglobin, natrium, kalium, kalsium, fosfat, albumin, kreatinin, karbamid, Hba1c, CRP
 • Urinstix; tidligere og aktuelle funn
 • Albumin/kreatinin ratio (proteinuri) utvikling. GFR - utvikling.

Resultat av relevante radiologiske undersøkelser (ultralyd nyrer/ blærescanning).

 

Aktuell medikamentlisteTelefonnummer til henvisende lege

 

Fant du det du lette etter?