HELSENORGE

Overvekt - huskeliste for henvisning av pasienter med sykelig overvekt

Huskeliste til bruk når allmennlegen vurderer om en pasient skal henvises for sykelig overvekt. Henvisningene rettes til medisinsk avdeling/poliklinikk ved lokalsykehuset.

​Kriterier for rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 1. BMI >40
 2. BMI 35-40 + en eller flere følgesykdommer:
  • Diabetes mellitus type 2
  • Manifest hjerte-/karsykdom
  • Obstruktiv søvnapnøsyndrom (OSAS) eller alvorlig respirasjonssvikt som følge av adipositas (Pickwickian syndrome)
  • Belastningslidelser

Anamnetiske opplysninger:

 • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander, inkl. evt. psykiatrisk sykehistorie
 • Oppdatert, korrekt og fullstendig medisinliste
  • Overvektsanamnese
  • Vektutvikling
  • Tidligere behandlingsforsøk
  • Følgetilstander av overvekt
  • Evt. kost- og aktivitetsanamnese
  • Motivasjon for behandling
   • Årsaker til ønske om vektnedgang
   • Ønske om kirurgi eller kun konservativ behandling?

Klinisk undersøkelse:

 • Evt. generell somatisk status - BT, puls og evt. generell organundersøkelse (hjerte, lunger, abdomen, ekstremiteter)
 • Vekt, høyde og BMI
 • Pasienter uten kjent diabetes mellitus type 2:
  • Fastende glukosebelastning
 • Pasienter med kjent diabetes mellitus type 2:
  • HbA1c og fastende glukose
Fant du det du lette etter?