HELSENORGE
Covid-19

Flytskjema for pasienter som skal med prehospital transport

Finnmarkssykehuset har lagt til et nytt flytskjema som vil være av nytte for allmennleger. 

Ambulanse ved Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Ambulanse ved Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm