HELSENORGE

Gravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 bør legges inn på Hammerfest sykehus

Gravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 skal primært legges inn på Hammerfest sykehus. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gravide kvinner >uke 35 som trenger sykehusinnleggelse for c19 (moderat til alvorlig sykdomsbilde) bør fortrinnsvis innlegges på Hammerfest sykehus. Begrunnelsen for dette rådet er anbefalingen om at det ved slike tilfeller skal etableres et multidisiplinært team bestående av jordmor, obstetriker, infeksjonslege, spesialist innen intensivmedisin/anestesi og nyfødtlege. Manglende barnelege ved Kirkenes sykehus gjør at disse pasientene bør rutes til Hammerfest.

Vi anbefaler samtidig at jordmødre og allmennleger oppfordrer alle gravide om å la seg vaksinere mot covid-19.