HELSENORGE

Hammerfest sykehus øker aktiviteten

Etter å ha vært stengt for innleggelser fra 23. oktober, begynner Hammerfest sykehus fra 9. november en gradvis gjenåpning av aktiviteter.

Hammerfest sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

Sykehuset åpner for akutte innleggelser på alle avdelinger, men i begrenset omfang. Kommunikasjon mellom innleggende lege og sykehusets lege skjer som vanlig. Hvis pasienten skal til annet sykehus enn Hammerfest sykehus vil det bli avklart under samtalen.

Poliklinikk gjenopptas fra 9. november, i første omgang innen følgende fagområder:

  • Dialyse
  • Pakkeforløp kreft
  • Poliklinikk barn
  • Poliklinikk øye
  • Poliklinikk ØNH

Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende og planene kan fortløpende bli justert.