Henvisningsrutiner

Her finner du henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

​Den gode henvisning

En god henvisning skal inneholde en rekke relevant informasjon. Dette sparer tid og forenkler saksgangen.

Navn og fullt fødsels- og personnummer kommer automatisk.

Adresse følger ikke med automatisk, her overstyres adresser av folkeregisteret. Dette betyr at personer som skal innkalles fra annen adresse enn folkeregisteradressen må ha sin postadresse lagt inn i fritekst i henvisningen. Dette gjelder for for eksempel utlendinger samt pasienter med midlertidig adresse og postboksadresse.

Telefonnumre følger ikke med, dette betyr at i de tilfellene der pas ønskes innkalt via telefon må ha anført sitt telefonnummer innskrevet i fritekst i henvisningen.

Diagnose(r) settes i ICPC på fastlegens datajournal, og bør være av relevans for den aktuelle problemstilling.

Familie og sosialt: Relevant kortfattede opplysninger av relevans rundt pasientens sosiale og familiære situasjon. NB det er viktig at allmennlegen gjør en kritisk vurdering av hva som skal med under dette feltet; mens en henvisning til psykiatrisk poliklinikk ofte trenger mye informasjon her, bør allmennlegen kritisk vurdere hvor mye av denne typen informasjon det er nødvendig eller riktig å legge ved andre henvisninger. 

Tidligere sykdommer: Det skal følge med kort, relevant referat av tidligere sykdommer.

Faste medisiner: Ajourført liste over faste medisiner skal følge med henvisningen.

Cave: Allergier skal følge med henvisningen.

Anestesi: Eventuelle problemer i forbindelse med operasjon/anestesi bør beskrives der dtete er relevant.

Aktuell problemstilling: Denne bør beskrives i tilstrekkelig grundighet. Kliniske funn beskrives. Funksjonsnivå bør beskrives der dette er relevant. 
Evt utførte undersøkelser i form av lab, rtg osv må klippes inn og vedlegges søknaden.

Forventet utredning/behandling: Her skal legen komme med en tydelig bestilling om hva som forventes av spesialisthelsetjenesten.

Hastegrad: Hastegrad angis i nedtrekksmeny. Ved alle direkte øyeblikkelig hjelp innleggelser/henvisninger er det viktig at dette kodes som hastegrad "ø.-hjelp".  

Tolk: Det skal angis tolkebehov.  

Kommentarer:

  1. Pasienter som henvises til sykehuset for flere forskjellige problemstillinger tilhørende forskjellige legespesialiteter/avdelinger må få laget en separat henvisning per problemstilling.
  2. Om Raskere tilbake:
    Pas som henvises via RASKERE TILBAKE skal ha ordene "RASKERE TILBAKE" skrevet øverst i feltet for klinisk informasjon i henvisningen.
  3. Ved behov for for eksempel radiologisk undersøkelse i tillegg til klinisk undersøkelse skal allmennlegen henvise til klinisk undersøkelse, hvoretter sykehuslegen rekvirerer relevant radiologi.

Informasjon i henvisning når pasienten har behov for båretransport

Finnmarkssykehuset ønsker å få informasjon allerede i henvisning når pasienter henvises til elektive timer på våre poliklinikker. Slik informasjon vil hjelpe oss med planlegging for å gjøre oppholdet for pasienten så behagelig som mulig, og samtidig bidra til å planlegge returreise på en god måte for pasientene.

Søk i henvisningsrutiner

Akutt koronarsyndromhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/akutt-koronarsyndromAkutt koronarsyndromA
Alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/alderspsykiatrisk-poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikkA
Alvorlig skadde pasienter, flytskjemahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/alvorlig-skadde-pasienter-flytskjemaAlvorlig skadde pasienter, flytskjemaA
Ambulansefly - rutiner for bestillinghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/revidert-prosedyre-for-bestilling-av-ambulanseflyAmbulansefly - rutiner for bestillingA
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkB
Barnehabiliteringenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/barnehabiliteringenBarnehabiliteringenB
Brokk, Kirkenes (se lyskebrokk, Kirkenes)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/brokk-kirkenesBrokk, Kirkenes (se lyskebrokk, Kirkenes)B
Colonoskopi (se koloskopi og gastroskopi)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/colonoskopiColonoskopi (se koloskopi og gastroskopi)C
Demens (se geriatrisk poliklinikk)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/demensDemens (se geriatrisk poliklinikk)D
Diabetes i svangerskapethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/diabetes-i-svangerskapetDiabetes i svangerskapetD
Diabetesteamet ved Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/diabetesteamet-ved-kirkenes-sykehusDiabetesteamet ved Kirkenes sykehusD
Døgnenhetenehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/dognenheteneDøgnenheteneD
Gastroskopi (se koloskopi og gastroskopi)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/gastroskopiGastroskopi (se koloskopi og gastroskopi)G
Geriatrisk poliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkG
Gjestearbeidere – rutiner ved elektiv henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/gjestearbeidere-rutiner-ved-elektiv-henvisningGjestearbeidere – rutiner ved elektiv henvisningG
Habiliteringstjenesten for voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/habiliteringstjenesten-for-voksneHabiliteringstjenesten for voksneH
Hardt skadde pasienter, flytskjema (​Se alvorlig skadde pasienter)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/hardt-skadde-pasienter-flytskjemaHardt skadde pasienter, flytskjema (​Se alvorlig skadde pasienter)H
Hudpoliklinikken i Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/hudpoliklinikken-i-kirkenesHudpoliklinikken i KirkenesH
Infertilitetsutredninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/rutiner-for-infertilitetsutredningInfertilitetsutredningI
Koloskopi og gastroskopihttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/henvisning-til-kolo-og-gastroskopiKoloskopi og gastroskopiK
Kontrastrøntgenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/kreatinin-ved-kontrastrontgenKontrastrøntgenK
Ledsager, ambulansehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/ledsager-ambulanseLedsager, ambulanseL
Lymfødembehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/lymfodembehandling-henvisning-til-lymfodempoliklinikkLymfødembehandlingL
Lyskebrokk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/lyskebrokk-kirkenesLyskebrokk, KirkenesL
Multitraumepasienter, flytskjema (se alvorlig skadde pasienter)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/multitraumepasienter-flytskjemaMultitraumepasienter, flytskjema (se alvorlig skadde pasienter)M
Nevrolog Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/henvisninger-til-nevrolog-kirkenes-skal-sendes-til-unnNevrolog KirkenesN
Nyresykdom, screening og henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/screening-for-nyresykdom-henvisning-av-nyresykeNyresykdom, screening og henvisningN
Opptreningssentre (se rehabilitering)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/opptreningssentreOpptreningssentre (se rehabilitering)O
Overvekt (se sykelig overvekt)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/overvektOvervekt (se sykelig overvekt)O
Psykososial informasjon i henvisningerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/psykososial-informasjon-i-henvisningerPsykososial informasjon i henvisningerP
Radiologisk avdeling Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/radiologisk-avdeling-hammerfest-sykehusRadiologisk avdeling Kirkenes sykehusR
Radiologisk avdeling Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/radiologisk-avdeling-kirkenes-sykehusRadiologisk avdeling Kirkenes sykehusR
Raskere tilbake - korrekt merking av henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/merking-av-raskere-tilbakeRaskere tilbake - korrekt merking av henvisningR
Rehabilitering i privat institusjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/rehabilitering-i-privat-institusjonRehabilitering i privat institusjonR
Rusbehandling i Helse Nordhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/dognenhet-psykisk-helse-og-avhengighet-og-rusklinikkenRusbehandling i Helse NordR
Skulderproblematikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/skulderproblematikkSkulderproblematikkS
Svangerskapsdiabetes (se diabetes i svangerskapet)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/svangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes (se diabetes i svangerskapet)S
Sykelig overvekthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/sykelig-overvektSykelig overvektS
TSB - Tverfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/tsb-tverfaglig-spesialisert-behandling-for-rusmiddelavhengighetTSB - Tverfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighetT
Voksenhabilitering (se habiliteringstjenesten for voksne)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/voksenhabiliteringVoksenhabilitering (se habiliteringstjenesten for voksne)V
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/henvisningsveileder-for-voksenpsykiatriVoksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)V
Øybeblikkelig-hjelp-henvisninger; korrekt merkinghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/merking-av-o-hjelp-henvisningerØybeblikkelig-hjelp-henvisninger; korrekt merkingØ
Øyespesialist, sjekkliste for henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/henvisningsrutiner/sjekkliste-for-henvisning-til-oyespesialistØyespesialist, sjekkliste for henvisningØ

Fant du det du lette etter?