Finnmarksklinikken og Rusklinikken

Rusbehandlingstilbudet i Helse Nord:

Det er to rusbehandlingsklinikker under Helse Nord:

 • Finnmarksklinikken, som er organisert under klinikk psykisk helsevern og rus, Helse Finnmark
 • Rusklinikken som er organisert under Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN).

Finnmarksklinikken lokalisert i Karasjok har ti behandlingsplasser for aldersgruppen over 18 år.

Rusklinikken består av enheter i Narvik og Tromsø.

Narvik har to enheter:

 1. Nordlandsklinikken
 2. Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Tromsø har fem enheter:

 1. Krise- og utredningsenheten
 2. Korttidsenheten Basis (tidligere Tromsklinikken)
 3. Færingen Terapeutiske Samfunn
 4. LARiNORD
 5. Ruspoliklinikken,
  som også driver behandlingstilbud til spilleavhengige.

I tillegg til disse to klinikkene har Helse Nord avtale med følgende tre private rusbehandlingsinstitusjoner:

 1. Klinikk Nord i Tana drives av en tidligere rusmisbruker jobber etter Minnesota modellen.
 2. Sigma Nord i Evenskjer drives av en lege og psykolog etter Minnesota modellen.
 3. Finnmarkskollektivet i Langfjordbotn utenfor Alta er godt egnet for ungdom under 25 år som trenger struktur og langtidsopphold. Her tilbys opphold opp mot to år.

Samtlige enheter yter tjenester til hele Nord-Norge. Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen og behandlingstilbudet finnes under denne lenken.

Retningslinjene for henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk ligger også på Legesida på Finnmarkssykehusets hjemmesider.

LARiNORD er lagt til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og er organisert som en egen enhet under Rusklinikken UNN HF. LARiNORD har det overordnede faglige ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering i Helseregion Nord. Dette innebærer ansvar for inntak og utskriving av tiltaket, samt å kvalitetssikre det løpende tiltaket for den enkelte. LARiNORD skal være et kompetanseorgan for LAR i Helse Nord med veiledningsansvar overfor kommuner i regionen både i forhold til legemiddel- og rehabiliteringsdelen av tiltaket. Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen og behandlingstilbudet finnes under denne lenken.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.