Diabetesteamet ved Kirkenes sykehus

Det er en kjensgjerning at antall personer med diabetes øker også i Finnmark. Behandlingen har endret seg fra å være sentrert om å senke blodsukkeret til også å vektlegge behandling av den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer. Kravene som stilles til behandling øker, og pasientene vil bevege seg mellom nivåene i helsetjenesten, noe som stiller større krav til samhandling mellom nivåene.

​Hvem er så Diabetesteamet ved Kirkenes sykehus? Vi består av diabetessykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog og leger. Gynekolog inngår i teamet rundt gravide diabetikere og pasienter med diabetes oppstått i svangerskapet. Vi er tilgjengelige for de fleste problemstillinger vedrørende diabetes; alt fra nyoppstått diabetes til insulinoppstart, svangerskapsplanlegging, endring av behandling, kostveiledning osv. osv.

Startkurs

"Startkurs" for type 2-diabetikere avholdes flere ganger per år i samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret. Alle type 2-diabetikere og deres pårørende kan henvises, enten direkte til Lærings- og Mestringssenteret, eller til med.pol v/diabetesteamet. Kursene varer 1-2 dager, har egenandel som for en poliklinisk time, og dekkes etter samme regler i forhold til frikort. Alle pasienter har nå rett til et slikt kurs. Type 1-diabetikere må inntil videre henvises til Tromsø LMS, da vi ikke har fått opprettet kurstilbud for dem enda.

Graviditet hos diabetikere

Det er ønskelig at alle disse pasientene henvises til med.pol v/diabetesteamet og gynekologisk poliklinikk så snart graviditeten erkjennes. Det er ingen grunn til å avvente med henvisningen. Pasienten vil etter henvisning hit følges tett av både gyn.- og med.pol med faste kontroller i hele svangerskapet, i tillegg til kontroller hos jordmor i hjemkommunen. Unge diabetikere kan med fordel henvises til prekonsepsjonell veiledning.

Unormal glukosebelastning i svangerskapet

Det er ønskelig også at disse pasientene henvises til gyn.pol og med.pol v/diabetesteam så snart en unormal test foreligger. De vil få et tett kontrollopplegg hos gynekolog og hos med.pol v/diabetesteamet gjennom hele svangerskapet.

Om henvisningene

Henvisningene sendes til med.pol v/diabetesteamet. Vi ser gjerne at henvisningen inneholder informasjon om hvilken type diabetes pasienten har, hva slags behandling han/hun har, tidligere behandlingsforsøk, måler pasienten blodsukker selv, og tydelighet i hva man ønsker hjelp i forhold til. Og ikke minst; Hva ønsker pasienten selv av endring? Grad av motivasjon er svært nyttig å få med.

Fant du det du lette etter?