Henvisninger til nevrolog, Kirkenes, skal sendes til UNN

Tidligere har allmennleger kunnet sende elektronisk henvisning til nevrologisk poliklinikk ved Kirkenes sykehus. Dette valget skal ikke lenger brukes. Fra nå skal alle henvisninger til ambulerende nevrolog i Kirkenes sendes til nevrologisk avdeling UNN.

​Alle nevrologiske henvisninger vil fra nå bli vurdert på UNN. De pasientene som ut fra bosted og/eller medisinsk-nevrologisk problemstilling egner seg for tilsyn i Kirkenes vil bli satt opp til time i Kirkenes. Valgmuligheten for henvisning til nevrolog i Kirkenes gjennom primærlegenes EPJ vil tas vekk etter hvert, men slik redigering og oppdatering tar litt tid.

Fant du det du lette etter?