Lymfødembehandling – Henvisning til lymfødempoliklinikk

Her følger informasjon rundt tilbudet om behandling av lymfødem på Kirkenes sykehus

Kirkenes Sykehus har en lymfødempoliklinikk for pasienter fra Øst-Finnmark. Her får pasientene tilbud fra om undersøkelse, behandling og veiledning mht primært og sekundært ødem. Poliklinikken er tilknyttet fysioterapeuter med spesialkompetanse i behandling av lymfødem. Behandlingen er omfattende, og består av manuell lymfedrenasje, pulsator og bandasjering/kompresjonsterapi. I tillegg vil samarbeid med kommunehelsetjenesten og kunnskapsutveksling være en del av tilbudet.

Lymfødempoliklinikken er tilknyttet Avdeling for rehabilitering i samarbed med kirurgisk- og medisinsk poliklinikk. Henvisningene kan derfor elektronisk til Avdeling for rehabilitering. For henvisningsrutine, se nede på siden.

Hva er lymfødem: Lymfødem oppstår når det forekommer en stase i lymfesystemet. Det finnes to typer lymfødem; primært og sekundært. Primært lymfødem oppstår på grunn av en medfødt defekt i lymfesystemet. Denne type lymfødem kan være medfødt, eller det kan komme senere i livet. Primære lymfødem er oftest arvelige.

Sekundært lymfødem oppstår når et friskt lymfesystem blir skadet. Årsakene kan være, operasjon, stråleskader, slag, brudd, infeksjoner, spredning av kreft.

Dersom lymfødemet ikke behandles kan dette føre til fibrotisering av vevet, og til kronisk ødem. Dette er meget smertefullt og invalidiserende for pasienten, og det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig.

Henvisningsrutiner: Legen henviser pasienter med lymfødem med elektronisk henvisning til Medisinsk avdeling til Klinikk Kirkenes. Det skal opplyses at pasienten skal til fysioterapeut og lymfødembehandling. Diagnosen skal være lymfødem av primær eller sekundær karakter. Dersom pasienten står i fare for å bli sykemeldt, eller er i sykemelding på grunn av lymfødemet, skal henvisningen merkes med "Raskere tilbake" øverst i henvisningen under "aktuell problemstilling".

Fant du det du lette etter?