Merking av Raskere tilbake

Det er ønskelig at alle henvisninger som skal vurderes innenfor prosjektet "Raskere tilbake" merkes korrekt.

​Henviser til tidligere sak i Praksisnytt nr 2008-2, der det stod flg om Raskere tilbake (RT):

"For at henvisningene skal fanges opp av andrelinjetjenesten (sykehus + poliklinikker/spesialistsentre) må disse henvisningene merkes særskilt. Det betyr at man øverst på henvisningsteksten i den elektroniske henvisningen må skrive RASKERE TILBAKE samt noen linjer om pågående sykmeldingsgrad eller fare for sådan. Dette er viktig for at henvisningen før videre behandling på sykehuset skal bli rubrisert riktig og få den nødvendige prioritering. "

Sykehusene ber nå særskilt om at ordene "RASKERE TILBAKE" skrives øverst i den rubrikken som heter "Aktuell problemstilling". Da vil denne merkingen oppfattes lettest av de som mottar henvisningen, og henvisningen vil da bli fanget opp som en RT-henvsining.

Fant du det du lette etter?