Radiologisk avdeling Kirkenes sykehus

​Spesielle hensyn ved henvisning

 • Ved henvisning til kontrastundersøkelser vil vi ha en kreatinin verdi av ny dato.
  Dersom pasienten bruker metformin skal dette seponeres 24 timer før undersøkelse med iv kontrast.
 • Ved henvisning til MR skal sjekkliste før MR fylles ut. Dersom det er usikkerhet om pasienten har magnetisk materiale i kroppen som gjør at MR er kontraindisert må dette avklares før pasienten sendes til undersøkelsen.
 • Henvisninger til ultralyd, CT og MR vurderes av radiolog før pasienten settes opp til time.

Ved usikkerhet om utredningsmuligheter kan også radiolog kontaktes i forkant.

Henvisningen må inneholde opplysninger om

 • Tidligere sykdommer, undersøkelser og behandling/operasjoner relevant for utredningen
 • Eventuell medikamentbruk som er relevante for undersøkelsen. Diabetikere som bruker Metformin, Glucophage, Janumet, Competact, Eucreas (eller andre antidiabetika som inneholder metformin) må seponere dette senest undersøkelsesdagen. To dager etter at pas har fått kontrast må kreatinin tas på lokalt legekontor og først når fastlegen ser at kreatinin er normal kan pasienten starte opp igjen med medisinene.
 • Ved undersøkelser som innebærer bruk av intravenøs kontrast må det opplyses om pas har reagert på kontrast tidligere eller om pas har nyre- eller hjertesykdom.
 • Informasjon om fysisk/psykisk funksjonshemming kan være viktig informasjon som vi bør vite for å få til en optimal radiologisk undersøkelse.
 • Behov for tolk må opplyses

Ø-hjelp pasient, henvisningsflyt

Øyeblikkelig hjelp-pasienter skal som regel avtales med vakthavende klinikker før pasient sendes, klinikker er den som i all hovedsak skal lage henvisningen på bakgrunn av klinisk undersøkelse i sykehuset.

 • Ø-hjelps henvisning må være avklart med aktuell kliniker på forhånd, gjelder både på dagtid og kveldstid.
 • Pasienten ha med en papirutskrift av den elektronisk sendte rekvisisjonen, pga hyppige problemer med treg elektronisk overføring.
 • Tydelig fremgå i rekvisisjonen hvilken poliklinikk pas skal til undersøkelse på etter at røntgen er gjort og hvem kliniker som det er gjort avtale med.
 •  Eget henvisnings skriv til aktuelle klinikk.  

Radiolog har aktiv tjeneste 07:30 - 17:00, mandag - fredag og 11:00 - 14:00 lørdag og søndager. Hjemmevakt utover disse klokkeslettene

Radiograf har aktiv tjeneste 07:00 - 18:00, mandag - fredag og 10:00 - 14:00 lørdag og søndager. Hjemmevakt utover disse klokkeslettene

Fastleger kan ikke utkalle radiolog eller radiograf i passiv vakt, dette er det kun klinikere i sykehuset som kan.

Øyeblikkelig hjelp-pasienter som vurderes å ikke skulle til klinikker på sykehuset, men tilbake til fastlege da kontaktes radiologien direkte FØR pasienten sendes.

Telefon 78 97 33 61 fram til kl 17:00
eller vakthavende radiograf 952 72 387 / vakthavende radiolog 976 23 145

Fant du det du lette etter?