Rutiner for infertilitetsutredning

Avdelingsoverlegene ved de gynekologiske avdelingene ved Kirkenes og Hammerfest sykehus har i samarbeid med overlegen ved IVF-klinikken på UNN laget en felles rutine for personer som vil utredes for infertilitet.

​I Norge er ufrivillig barnløshet noe som rammer 10-15% av par. Man antar at det i 30 % av tilfellene skyldes årsaker hos kvinnen. Det kan skyldes ovulasjonsforstyrrelser, tubarfaktor, endometriose, cervixfaktor, myoma uteri/polypper, seksuelle problemer og genetiske årsaker.
I 30 % av tilfellene kan det være mannlig faktor som er årsaken: nedsatt sædkvalitet / azoospermi, ejakulasjonsvikt, seksuelle problemer og genetiske årsaker.

Stortinget har bestemt at infertilitetsbehandling er ikke en prioritert oppgave for det offentlig helsevesen. Par som innvilges IVF (In Vitro Fertilisering = prøverørsbehandling) på det offentlige får refundert penger for medisinutgifter som overstiger 15.000 kr for inntil 3 fullførte behandlingsforsøk. I tillegg må de betale egenandel på kr.1500 kr per forsøk.

Forutsetning for assistert fertilisering er videre en såkalt psykososial vurdering av paret med hensyn til barnets beste.

Sjansen for å føde et barn etter tre behandlingsrunder med IVF estimeres til ca 60 %. IVF-enheten ved UNN tilbyr behandling der paret tilsammen har færre enn tre barn fra før. Aldersgrense er fylte 39 år for kvinner og 55 år for menn ved IVF enheten, UNN. Alle par kan søke ved andre offentlige eller private klinikker.

Ikke alle ufrivillig barnløse par trenger IVF.

Skyldes årsaken manglende eggløsning, kan man f.eks. stimulere eggløsning hos kvinnen med Klomifen-citrat (Pergotime). Denne behandlingen er ikke kostbar og kan gjøres om det er indikasjon (dvs. anovulasjon), og ikke kontraindikasjon (som f. eks. azoospermi) før paret er henvist til IVF-enhet. En god utredning er derfor viktig. Allmennpraktikeren kan forkorte ventetiden betydelig ved å ta hormonprøver i to faser av kvinnens menstruasjonssyklus, samt henvise mannen til sædundersøkelse ved IVF-enheten ved UNN.

1. Hos allmennlegen:

a) Vedr kvinnen: 

Anamnesen bør inneholde

 • Hvor lenge paret har forsøkt å bli gravid.
 • Kvinnens tidligere graviditeter (bl.a. spontanaborter, provoserte aborter)
 • Om paret har barn fra tidligere eller ved andre forhold.
 • Om kvinnen har regelmessig menstruasjon, hvor lang hennes syklus er.
 • Kvinnens kroppsmasseindeks er viktig. Behandlingen for barnløshet vil bare igangsettes ved BMI < 33. (Søknad ved PCOS og barneønske kan sendes for å lage et opplegg for denne pasientgruppen).
 • Om kvinnen tidligere har hatt seksuelt overførte sykdommer.
 • Psykososial vurdering av paret

Rekvirere:
Hormonprøver 2. – 5. syklusdag hos kvinnen:

 • TSH, FT4, Østradiol (ref område 0,10 – 0,60 nmol/L i follikelfasen), FSH (< 13 IU/L), LH (< 12 IU/L) og Prolaktin (< 640mIU/L).
 • 21. – 22. syklusdag i kvinner som har 28 dagers syklus måles Progesteron for å se om de har eggløsning. (Lutealfaseverdier: > 20 nmol/L).

Om kvinnen har oligo- eller amenoré kan det rekvireres uavhengig av syklusdag FSH, LH, østradiol, TSH, FT4, prolaktin, testosteron, androstendion, SHBG, 17-OH progesteron, fastende glukose og C-peptid.


b) Vedr mannen. 

Mannen henvises til sædanalyse ved IVF-enheten på UNN, dette gjøres gjennom vanlig elektronisk henvisning. I henvisningen anføres også kvinnens (partnerens) navn og fødselsnummer, samt at dette er en henvisning pga infertilitet.

Det foreligger flg retningslinjer for levering av sædprøve:

 1. Utenbys pasienter som ikke kan ta prøven hjemme, tar prøven på toalettet på sykehuset.
 2. Det bør være minst to og ikke mer enn fem dager siden forrige sædavgang, kortere eller lengre tid kan påvirke prøvens egenskaper.
 3. Prøven må samles direkte i den utleverte plastboksen. Kondom må ikke bruke, da kondomer er tilsatt stoffer som dreper sædcellene.
 4. Hele mengden sæd må samles. Hvis en del kommer utenfor plastboksen, skal det anføres "ikke fullstendig prøve".
 5. Prøven skal snarest mulig, senest innen en time etter at den er avgitt, leveres til laboratoriet. Prøven må ikke utsettes for kulde (under +18 grader C) eller varme (over 40 grader C). For å unngå nedkjøling skal plastboksen ha rom- eller kroppstemperatur ved prøvetaking. Ved bedømmelse av sædprøvens egenskaper legges det stor vekt på bl.a. sædcellenes bevegelighet. Beskyttelse mot nedkjøling under transport er derfor av stor betydning. Prøveboksen bør oppbevares så nært kroppen som mulig. 

Resultatet av hormonprøver og sædanalyse påføres så henvisningen til gynekologisk avdeling Kirkenes/Hammerfest.

Vektreduksjon og røykekutt om det er aktuelt kan med fordel diskuteres med paret allerede ved henvisningstidspunktet.

2. Ved gyn pol, Kirkenes eller Hammerfest sykehus: 


Kvinnen undersøkes ved gynekologisk undersøkelse og ultralyd. Dersom det foreligger normal sædprøve og kvinnen er under 35 år uten langvarig infertilitet (< 2 år) er det rimelig å tilby kvinnen laparoskopi (kikkehullsoperasjon) før henvisning til IVF.

Dersom mannen ikke ønsker å ta sædprøve vil ikke kvinnen tilbys laparoskopi.

Dersom kvinnen er over 35 år eller dersom mannen har en unormal sædprøve både ved første prøve og kontrollprøve, blir paret henvist til UNN for ICSI-behandling (mikroinjeksjon av sædcelle i eggcelle), etter kvinnen har vært undersøkt ved gynekologisk poliklinikk.

Fant du det du lette etter?