Huskeliste for henvisning av pasienter med sykelig overvekt

Sykelig overvekt

Ta gjerne vare på denne huskelisten og ha den tilgjengelig på kontoret slik at den kan tas frem når du vurderer pasienter med sykelig overvekt for henvisning til Overvektspoliklinikken.

​Kriterier for rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 1. BMI >40
 2. BMI 35-40 + en eller flere følgesykdommer:
  • Diabetes mellitus type 2
  • Manifest hjerte-/karsykdom
  • Obstruktiv søvnapnøsyndrom (OSAS) eller alvorlig respirasjonssvikt som følge av adipositas (Pickwickian syndrome)
  • Belastningslidelser

Anamnetiske opplysninger:

 • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander, inkl. evt. psykiatrisk sykehistorie
 • Oppdatert, korrekt og fullstendig medisinliste
  • Overvektsanamnese
  • Vektutvikling
  • Tidligere behandlingsforsøk
  • Følgetilstander av overvekt
  • Evt. kost- og aktivitetsanamnese
  • Motivasjon for behandling
   • Årsaker til ønske om vektnedgang
   • Ønske om kirurgi eller kun konservativ behandling?

Klinisk undersøkelse:

 • Evt. generell somatisk status - BT, puls og evt. generell organundersøkelse (hjerte, lunger, abdomen, ekstremiteter)
 • Vekt, høyde og BMI
 • Pasienter uten kjent diabetes mellitus type 2:
  • Fastende glukosebelastning
 • Pasienter med kjent diabetes mellitus type 2:
  • HbA1c og fastende glukose
Fant du det du lette etter?