HELSENORGE

Informasjon om vaksinasjon mot apekopper

I Helse Nord vil forebyggende vaksinering mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø.

Illustrasjonsbilde av virus.
Folkehelseinstituttet har bestemt at den første gruppe som vil bli prioritert for forebyggende vaksine er: 
•            Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hivpositive
ELLER står på hiv-PrEP, OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste seks
måneder.
•            Menn og transpersoner som selger sex til menn.
 
Dersom du er kjent med pasienter i målgruppen som ønsker vaksinasjon kan du ta direkte kontakt med sykepleier på poliklinikken (se under) for å formidle kontakt.

Sykepleier/lege på poliklinikken vil kontakte pasienten og vurdere om pasienten fyller gjeldende kriterier for vaksinasjon og gjøre nærmere avtale.

For mer utførlig informasjon se Vaksinasjonsveilederen​ om apekopper.
 
Kontaktinformasjon til koordinerende sykepleiere på poliklinikkene er:
Tromsø:               Tlf. 77 66 96 02.  Betjent mellom kl. 09 - 15 hverdager.
 
Vaksinasjon av personer som har vært utsatt for et kjent tilfelle av apekopper, håndteres av kommuneoverlegen lokalt.