HELSENORGE

Ingen ØHN-lege og øyelege ved Kirkenes sykehus i påsken

For påsken 2022 har ikke Kirkenes sykehus ØNH-lege og øyelege i følgende tidsrom.

  • Øyelege i perioden 11.04.22 tom. 18.04.22
  • ØNH-lege i perioden 08.04.22​ tom. 24.04.22​

Henvisninger med korte frister må sendes til UNN i disse periodene.

Relevante funksjoner er informert.